Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische maandprognose voor juni 2018

De eerste zomermaand van 2018 biedt ons een uitzonderlijke maand van uitdagingen, maar ook van hoop.

De Zomer van 2018 zal echter geen gemakkelijke periode zijn.
Met maar liefst 50% retrograde planeten gaan we de vertraging in.
Ook de aanwezige invloed van de komende Maansverduistering in Waterman eind juli 2018 vraagt ons om dingen los te laten, zowel collectief als in ons persoonlijke leven.

Juni 2018 begint met de ondersteunende en inspirerende Driehoek in Water van de retrograde Jupiter in Schorpioen en Neptunus in Vissen.
Deze harmonische Brug in Water brengt hoop en gemeenschapszin.
Een spirituele zoektocht naar de waarheid.
Deze hemelse oproep biedt een enorm potentieel voor vruchtbare ontwikkelingen en positieve doorgroei, maar niet iedereen ziet die positieve kansen.

In de eerste week van juni 2018 reist de Zon in Tweelingen gezamenlijk op met de snelle boodschapper Mercurius, de planetair Heerser van Tweelingen. Door het vierkant met Neptunus in Vissen krijgen we echter te maken met een misleidende invloed. Gesprekken verlopen moeizaam. Woorden worden verkeerd geïnterpreteerd waardoor verwarring ontstaat zowel op persoonlijk als zakelijk gebied. Laat je niet verleiden door wie of wat dan ook, dus wees op je hoede.

Jupiter retrograde in Schorpioen laat in deze periode een enorme ontwikkeling zien in de wereld van recycling in zowel de industrie als in de huishoudens.
Jupiter retrograde in het plutonische Schorpioen, het teken van afbraak en opbouw, laat de zuivering van Moeder Aarde zien, dus tijdens deze retrograde periode van Jupiter in Schorpioen zien we een toename van natuurrampen zoals aardverschuivingen, extreme wateroverlast, vloedgolven, modderstromen, vulkanische en seismologische activiteit.

Sinds 2008, de jaren van Pluto in Steenbok, hebben we een wereldwijde financiële, economische, sociale en culturele crisis zien ontstaan: de kredietcrisis, de klimaatcrisis, omgevallen banken en failliete landen, de Arabische Lente, het ontstaan van IS en een ongekende migratie.
Allemaal voortekenen van verdere afbraak van oude vormen en structuren.
De ingezette hervormingen als gevolg van het jarenlange vierkant tussen Uranus en Pluto krijgen steeds meer gestalte door de invloed van Saturnus in Steenbok sinds december 2017 en daar zijn we allemaal getuige van.
Uranus reist sinds vorige maand door het element Aarde.
De radicale Uranus brengt in de komende zeven jaren ingrijpende veranderingen op het gebied van Stier, dus in waarden en normen, geld, bezit, landbouw, natuurlijke bronnen en grondstoffen. Ideeën die geboren zijn in het Vuur van Ram worden in de Aarde van Stier omgevormd tot tastbare materie.
Uranus in Stier is een zevenjarige reis van technologische doorgroei naar ingrijpende veranderingen in het dagelijks leven zoals verdere ontwikkeling van robotica, informatica en artificiële intelligentie.
We staan nog maar aan de wieg van die ontwikkeling. De invloed van Saturnus in de aardse Steenbok laat ons bouwen aan de toekomst die Uranus in Stier ons biedt.

Mars reist sinds 17 mei 2018 door het luchtruim van Waterman.
Mars in het revolutionaire Waterman is de fanatiek voorvechter van gelijke rechten voor man en vrouw, ras, religie, afkomst en politieke voorkeur.
De Rode Strijder staat op 8 juni 2018 conjunct de Zuidermaansknoop op 7º in Waterman. De Zuidermaansknoop is ons collectieve verleden, geheugen en zwarte vlek. Iets komt tot voltooiing, iets wordt rechtgezet. Er kan een karmische gebeurtenis zijn. Wat er ook gebeurt is alleen bedoeld om aanpassingen te doen.
Vandaag echter geen goede dag voor de aandelenmarkt, want ook in oktober 1929, oktober 1987 en september 2001 stond Mars ook conjunct de Zuidermaansknoop, ons collectieve verleden. Deze tijden staan in ons collectieve geheugen gegrift. Deze invloed houdt tot en met zondag 10 juni 2018 aan.
Mars in Waterman gaat vanaf 25 juni 2018 retrograde in Waterman, maar de invloed is al sterk aanwezig. De vorige retrogradeperiode van Mars in Waterman was in 1971, dus thema’s uit deze periode komen weer terug.

Op 13 juni 2018 is het Nieuwe Maan in Tweelingen.
De Nieuwe Maan is een terugkerend magisch moment wanneer het Licht van Moeder Maan niet waarneembaar is aan de hemel. Met dit magische terugtrekken van de Maan neemt de werking van het onbewuste toe. Het is de voedingsbodem van alles wat nodig is voor de groei van de volgende cyclus, de groei naar de fase van de Volle Maan. 
Deze Nieuwe Maan in het logische, maar ook dualistische Tweelingen wordt gesterkt met maar liefst acht Vaste Sterren en vraagt vooral in deze tijd om duidelijke keuzes waarbij elkaars mening gerespecteerd wordt.
Lees meer over de Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website.
Neptunus reist sinds februari 2012 door Vissen, het domein van Vissen.
Neptunus regeert de oneindige en grenzeloze oceanen en zeeën.
Het rijk van Neptunus is de Hogere Dimensie , Hoop en het Hogere Weten, maar is ook de onderstroom van de illusie.
De dromerige Neptunus gaat vanaf 18 juni 2018 tot 24 november 2018 retrograde in zijn eigen mystieke rijk van Vissen.
Neptunus “loopt terug” van 16º naar 13º Vissen.
Neptunus wordt vaak de hogere octaaf van de lieflijke Venus genoemd.
Onze waarden voor liefde, schoonheid en passies worden ‘universeel’ door de invloed van de dromerige Neptunus. Neptunus in Vissen is innerlijke creativiteit, kunst, film en muziek, maar kan ook een roze zeepbel van illusie zijn. Velen van ons leven in een droom of laten zich leven en leiden door de illusie.
De retrograde Neptunus versterkt de illusie dat alles mogelijk is en daarmee het verlangen naar meer van wat niet kan zijn. Velen bewandelen de weg van de ontkenning, ontwijken de realiteit en blijven in de droom hangen.
Neptunus in Vissen is verslaving aan drugs, verslaving aan sociale media.
Gedurende de retrograde Neptunus wordt de illusie zichtbaar.
Met het retrograde gaan van Neptunus worden we pijnlijk geconfronteerd met het feit dat niets is zoals het lijkt. In de media blijven we een vertekend beeld zien van wat er werkelijk gaande is, een totaal ander beeld van de fysieke realiteit.
Fake-nieuws, eigenlijk niets nieuws onder de zon.
We zijn getuige van de overgang van de oude wereld naar de nieuwe wereld. Alles wat nieuw is kan beangstigend zijn, omdat we ons als mensheid op onbekend terrein begeven.
Gevoelens van onzekerheid leiden tot angst, machteloosheid en weerloosheid. Angst leidt dan weer tot geweld en een negatieve spiraal.
Wat is echt? Wat is een illusie?
Op 18 juni 2018 vormt de retrograde Neptunus in Vissen een harmonische Driehoek in Water met Mercurius in Kreeft en de retrograde Jupiter in Schorpioen.
Een Brug in Water van hoop en verbondenheid en de waarheid.
De derde week van juni 2018 staat in het teken van het milieu, dierenwelzijn, sociale rechtvaardigheid, mensenrechten en onschuldige slachtoffers van oorlog of misbruik.
Lees verder over de invloed op de dierenriemtekens van de retrograde Neptunus 2018 onder NIEUWS op deze website.

Het stralende middelpunt aan de hemel, de Zon, bevindt zich tot 21 juni 2018 in het vrolijke teken Tweelingen en zal daarna gehoorzamen aan de eeuwige dynamische wet door zich op 22 juni 2018 te voegen in het Waterteken Kreeft.
We vieren de intrede van de astronomische Zomer. Het feest van Litha, het moment dat de Zon het hoogste punt van de evenaar bereikt. De langste dag en de kortste nacht.
Moeder Aarde toont haar goddelijke vruchtbaarheid en laat ons drinken uit haar overvloedige bron.
Het is Midzomer, de Zomerzonnewende of de Zomer Equinox voor het noordelijk Halfrond.
Voor het zuidelijk Halfrond betekent deze magische dag het begin van de Winter en de Winter Equinox.
Vanaf deze dag worden de dagen op het noordelijk Halfrond langzaam aan weer korter tot aan het moment van de Winterzonnewende op 21 december 2018.

Al sinds 2003 staat de rode planeet Mars relatief gezien dicht bij onze planeet Aarde. De nabijheid van de masculine Mars, de planeet van actie, energie en oorlog en astrologisch Heerser van Ram, brengt onrust in de wereld.
Mars symboliseert de fysieke levenskracht en innerlijke overlevingsdrang dat ons aanzet om doelen in het leven na te streven. Mars is passie, seksualiteit, doorzettingsvermogen, woede, moed, vertrouwen en kracht. Mars gaat ook over het leger, oorlog, de wetshandhaving, militanten, wapens, geweld en vuur.
De rode strijder Mars gaat vanaf 26 juni 2018 “met vakantie” tot 27 augustus 2018 en loopt terug van 9º in de Waterman naar 28º in de Steenbok.
Wat kunnen we verwachten van deze retrogradeperiode van Mars?
De retrogradeperiode van Mars in Waterman en in de Steenbok gaat over het evalueren en aanpassen van individuele en maatschappelijke doelen, sociale betrokkenheid en toekomstplannen. Mars vestigt de aandacht op aspecten die over het hoofd zijn gezien om deze eerst af te ronden voordat met iets nieuws kan worden begonnen.
In de periode van Mars retrograde is er meer spanning en maatschappelijke onrust.
Er kan sprake zijn van oorlogsdreiging, een gewapende vrede, een staakt-het-vuren of nieuwe onderhandelingen om een oorlog te voorkomen. Nieuwe plannen krijgen te maken met tegenwerking, uitstel of afstel. Vrienden kunnen vijanden worden, dus een “vriendschappelijke handdruk” kan misleidend zijn.
De retrograde Mars vraagt ons: hebben acties in de afgelopen maanden geleid tot het gewenste effect? Mars retrograde wil eigenlijk zeggen: werk eerst aan een goede strategie.
De retrograde Mars is een verschuiving van het energieniveau in de wereld.
Deze hoge energie kan garant staan voor oncontroleerbare ontwikkelingen wanneer deze niet onder controle wordt gehouden.
Tijdens de Mars retrogradeperiode deze Zomer krijgen we te maken met wel drie Verduisteringen waaronder de Maansverduistering in Waterman van 27 juli 2018 en de Zonsverduistering in Leeuw van 11 augustus 2018. Een astrologisch recept van onvoorspelbaarheid en volatiliteit.
De retrograde Mars triggert in augustus 2018 de Maansverduistering in Leeuw van 31 januari 2018, dus onopgeloste gebeurtenissen van begin dit jaar krijgen een staartje.
Door dit planetaire spanningsconflict is er bij ons op Aarde voortdurend sprake van dreiging.
Deze hemelse oproep biedt een enorm potentieel voor vruchtbare ontwikkelingen, herstel, verbeteringen en positieve doorgroei, maar niet iedereen ziet die positieve kansen.
Het moment wanneer Mars weer direct gaat is het startsein om met vernieuwde kracht naar buiten te treden. Dat is vanaf 27 augustus 2018, maar het duurt nog tot 9 oktober 2018 voordat Mars weer terug is uit zijn uitgangspositie van 9º Waterman en dus weer volle kracht vooruit gaat.
Lees verder over de invloed van Mars retrograde voor alle dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website.

Aan het eind van juni 2018 gaat alles de vertraging in en dat komt door het retrograde gaan van de rode Strijder Mars.
Jupiter, Saturnus, Pluto en Neptunus zijn dan al retrograde.
Deze gezamenlijke retrograde-periode kan frusterend zijn, maar is kosmisch bedoeld om projecten die aan het begin van 2018 zijn begonnen, te herzien of aanpassingen te doen. Alles gaat dus langzamer dan we de laatste tijd gewend zijn, maar dit verschijnsel komt iedere Zomer terug.
Niet voor niets is de Zomer vakantietijd!
In ieder geval van eind juni tot eind augustus 2018 gaan we de vertraging in, maar dat geldt vooral voor iedereen die geboren is met één of meer bovengenoemde retrograde planeten.

De Zonsverduistering in Kreeft van 13 juli 2018 kan tot eind september 2018 tot grote vertragingen leiden. Mercurius retrograde in Leeuw vanaf 26 juli 2018 en Mars Retrograde in Waterman brengt ons allemaal in een frustrerende periode van intense reflectie, herbeoordeling, contemplatie en vertraging.
In de aanloop naar de Zonsverduistering in Leeuw van 11 augustus 2018 kunnen er onvoorspelbare dingen gebeuren. Eigenlijk zijn we energetisch uit koers voor wat betreft toekomst en verleden. Er moet een duidelijke weg worden gevonden en dat kan alleen wanneer er dingen worden losgelaten zowel persoonlijk en collectief niveau.
Vanaf 27 augustus 2018 komen we energetisch gezien in een periode van herstel en ambitie.
De retrogradeperiode van 26 juni tot 27 augustus 2018 is bedoeld om verwachtingen bij te stellen. Na deze periode mogen we gaan ontvangen van alles waar we geduldig op hebben gewacht.

De Volle Maan in Steenbok van 28 juni 2018 valt conjunct de retrograde Saturnus.
Thema’s als verantwoordelijkheid, beperking tot het wezenlijke en het zetten van weloverwogen stappen om doelen te bereiken staan bij deze geaarde Volle Maan op de voorgrond.
Lees verder over deze Volle Maan onder NIEUWS op deze website!

Allemaal een enerverende junimaand!

error: Content is protected !!