Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Algemeen
Het jaar 2019 is met maar liefst drie Verduisteringen in Steenbok een dynamisch jaar van vooruitgang en veranderingen! Steenbok wordt geleid door een onzichtbare kracht om zichzelf verder te ontwikkelen zoals een studie volgen, meer vaardigheden leren of een hobby te gelde maken. Ook wil je meer tijd voor jezelf en je vrienden. De rode draad in 2019 is echter het doen van concessies. Water bij de wijn doen, dus.

Liefde en Relaties
Door de invloed van Uranus in Ram kunnen er tot begin maart 2019 uitdagingen zijn in relaties, zowel zakelijk als privé. Van 10 april tot 11 augustus 2019 is Jupiter retrograde in Boogschutter en van 24 april tot 3 oktober 2019 is ook Pluto retrograde in Steenbok. Tijdens deze periode ga je grote schoonmaak houden in relaties zowel privé als zakelijk. Iedere nieuwe connectie die tijdens deze periode wordt gevormd, is veelbelovend en van lange duur. De Volle Maan van 18 mei 2019 valt in jouw Huis van Vriendschappen, groepen en organisaties en opent de weg naar evenementen, netwerken en feestjes, reizen en samenwerking. Van 30 april tot 19 september 2019 is Saturnus retrograde in Steenbok en tijdens deze periode treedt er vertraging of uitstel op. Iedere vertraging moet worden gezien als een mogelijkheid om fouten goed te maken of details op te merken mogelijk over het hoofd zijn gezien. De totale Zonsverduistering van 2 juli 2019 in Kreeft valt in jouw Huis van Relaties en dat kan de “late” Steenbok voor uitdagingen stellen, vooral in de samenwerking. Een beslissing over trouwen of gezinsuitbreiding dient zorgvuldig te worden gemaakt. Neem de tijd, Steenbok. De gedeeltelijke Maansverduistering in Steenbok van 16 juli 2019 laat een gezamenlijke reis of studie zien in de tweede helft van 2019. Vanaf 12 augustus 2019 tot begin januari 2020 gaat Uranus retrograde in Stier. Een periode van plotselinge en verrassende ontwikkelingen in je liefdesleven, maar ook spanning in de vaste relaties.
Vanaf 3 december 2019 tot 19 december 2020 reist Jupiter door Steenbok!
Het begin van een veelbelovend romantisch jaar voor de Steenbok. Een periode van innerlijke groei en van groei met je partner. Vanaf 22 december 2019, de Winterzonnewende begint met de Zon in Steenbok een periode van liefdeskansen in de artistieke of intellectuele omgeving. De Zonsverduistering van 26 december 2019 in Steenbok is in de komende maanden de kosmische poort naar een nieuwe relatie, een huwelijk of gezinsuitbreiding in het komende halfjaar!

Carrière
Het jaar 2019 om jezelf te creatief te onderscheiden, zowel in je werk als in je eigen onderneming. De Maansverduistering in Leeuw van 21 januari 2019 kan in de komende maanden leiden tot aangename ontwikkelingen zoals een promotie of nieuwe baan. Vanaf 19 februari 2019, met de Zon in Vissen kunnen bedrijfsplannen worden verbeterd en aangepast.
Van 10 april tot 11 augustus 2019 gaat Jupiter retrograde. Tijdens deze periode neem je afscheid van een zakelijke relatie of collega, maar er worden nieuwe en duurzame relaties gevormd.
Van 24 april tot 3 oktober 2019 is Pluto retrograde in Steenbok. Tijdens deze periode valt het oude en onwerkbare weg om plaats te maken voor duurzame veranderingen. Van 30 april tot 19 september 2019 is Saturnus retrograde in Steenbok. Er kan dan sprake zijn van vertraging of uitstel bij het uitvoeren van plannen. Van 21 juni tot 27 november 2019 is Neptunus retrograde in Vissen. Tijdens deze periode is het goed om terug te pakken op een eerder beproefd concept om eventuele problemen te kunnen analyseren en op te lossen.
Vanaf 21 juni 2019, de Zomerzonnewende, kan de Zon in Kreeft de Steenbok uitdagen om veranderingen en verbeteringen aan te brengen in bestaande bedrijfsplannen.
De totale Zonsverduistering van 2 juli 2019 in het Huis van Relaties kan in de komende zes maanden een grote uitdaging zijn voor de “late” Steenbok die een bedrijf wil starten, vooral op het gebied van samenwerking. De gedeeltelijke Maansverduistering in Steenbok van 16 juli 2019 laat in de komende maanden mooie kansen zien voor studenten en docenten.
Van 15 september tot 8 oktober 2018 reist carrièreplaneet Venus door jouw Huis van Carrière. Tijdens deze periode komt er hulp vanuit onverwachte hoek. De periode vanaf 23 september 2019 is gunstig om een nieuwe baan met goede vooruitzichten te vinden.
Van 5 tot 19 november 2019 marcheert de rode planeet Mars door het Huis van Carrière. Een ambitieuze periode van positieve energie om met een nieuw project te beginnen of als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Aan het eind van 2019 reist Venus door Steenbok, dus de kans is groot dat je 2019 succesvol gaat afsluiten!

Financiën
Het jaar 2019 laat een constante geldstroom zien. Het is echter raadzaam om dit jaar geen geld over de balk te gooien. Er is geld te besparen, want er zijn uitgaven die overbodig zijn.
In het tweede deel van het jaar is het mogelijk dat Steenbok geld kan verdienen met een artistieke hobby of vaardigheid.
De volledige Maansverduistering in Leeuw van 21 januari 2019 kan in de eerste helft van 2019 leiden tot meer geld als gevolg van een promotie, uitkering, legaat of juridische uitspraak.
Maart 2019 is een gunstige financiële maand om te investeren in een nieuw huis of onroerend goed.
Van 2 maart tot 26 maart reist Venus door jouw Huis van Financiën. Goede financiële periode, maar pas op dat je niet teveel uitgeeft. Vanaf 21 maart 2019 reist de Zon door Ram en begint de Lente Equinox. Er zijn dan uitgaven die te maken hebben met het huis. Van 30 april tot 19 september 2019 is Saturnus retrograde in Steenbok en kan er vanaf half september 2019 geld vrijkomen vanuit achterstallig loon, beroep of uitkering of vorm van samenwerking.
Juli 2019 kan een uitdaging zijn met de totale Zonsverduistering in Kreeft van 2 juli 2019.
Van 7 juli tot 31 juli 2019 is ook Mercurius retrograde in Leeuw en dan kun je in verleiding komen om geld uit te geven. Doe voorzichtig aan. Als je weet hoe je je uitgaven binnen beugel weet te houden, dan zullen er geen grote financiële problemen zijn.
Wees ook terughoudend met het aangaan van kredieten of investeringen tijdens Mercurius retrograde. Het is dan beter om methoden te vinden om de uitgaven te verminderen en schulden af te lossen.

Familie en Huis
De rode strijder Mars is jouw planeet van Huis en Familie.
Van 2 januari tot 14 februari 2019 marcheert Mars door jouw Huis van Familie en Huis. Een energieke periode voor huiselijke activiteiten. Februari 2019 kan het begin zijn van een nieuw begin. Maar het komt wel met een prijs, dus het ene gaat wel ten koste van het andere.
Tot begin maart 2019 kan de retrograde Uranus in Ram leiden tot veel veranderingen in huis en met familie. Het is mogelijk dat er verhuisplannen zijn of je bent al verhuisd. Het breken met het oude kan bevrijdend zijn. Uranus in Stier reist vanaf 7 maart 2019 door het Huis van Kinderen en Creativiteit. De relatie met je kinderen gaat in de komende zeven jaar veranderen. Tijdens deze jaren van transformatie hebben kinderen ruimte nodig om hun vleugels te proberen in de wereld. Maart 2019 is een veelbelovende en gelukkige maand voor Steenbok. Het juiste moment om te investeren in een nieuw huis. Vanaf 21 maart, 2019, de Lente Equinox, worden familiebanden aangehaald. Van 5 tot 28 maart 2019 is Mercurius retrograde in Vissen waardoor de onderlinge communicatie met familieleden, broers en zussen, kennissen wordt hersteld.
Van 21 april 2019 tot 15 mei 2019 reist Venus door Ram en deze zachte energie duidt op een rustige periode thuis. Een gunstige periode voor een nieuw interieur of tuinplan.
Vanaf 21 juni 2019, de Zomerzonnewende, komt er verandering. Van 21 juni tot 27 november 2019 gaat Neptunus retrograde in Vissen. Een periode waarin alles in rustiger vaarwater komt. Neptunus vraagt om een time-out. Een periode om een boek te lezen of te schrijven, een cursus of het uitbouwen van een artistieke hobby. Het (her)ontdekken van je innerlijk kind hoort ook bij deze energie.

Gezondheid
Al vanaf 9 november 2018 reist de grote Weldoener Jupiter in Boogschutter door het Huis van Kosmisch Bewustzijn. Meditatie en retraites kunnen tot begin december 2019 bijzonder heilzaam zijn. Het is in deze intuïtieve fase waarin je jezelf kunt bevrijden van zelfdestructieve neigingen, diepgewortelde angsten en schuldgevoelens.
Het jaar 2019 is een jaar van regeneratie en zachte, helende energie om voor jezelf te zorgen. Probeer je stressniveau te verminderen, om mentaal en fysiek gezond te blijven.
Januari 2019 kan een moeilijke maand zijn. Er is sprake van emotionele bagage die je los mag laten. Van 1 april tot 15 mei 2019 reist Mars door jouw Huis van Gezondheid. Tijdens deze periode is het druk en leg je bewust of onbewust de lat te hoog voor jezelf. Je hebt tijdens deze periode meer kans op stress, hoofdpijn, een infectie, uitslag of koorts.
Vanaf 24 april tot 3 oktober 2019 is Pluto retrograde in Steenbok. Tijdens deze periode moet je ervoor zorgen dat je niet teveel van jezelf vergt. Regelmaat is dan de sleutel. Op tijd eten, op tijd naar bed, op tijd uit bed.
Vanaf 27 november 2019 is Neptunus in Vissen weer direct en kan er een oplossing worden gevonden voor gezondheidsproblemen.
Mercurius is jouw planeet van Gezondheid. Dus iedere keer als Mercurius retrograde is, moet je speciaal rekening houden met je gezondheid. Er kunnen problemen aan het licht komen die je liever verborgen houdt, maar die wel moeten worden aangepakt.

Advies
Jouw planeet Saturnus reist ook in 2019 door jouw eigen teken Steenbok. Dit is een diepgaande cyclus van bijna 30 jaar. Samen met Pluto in Steenbok zijn dit de jaren van innerlijke groei, transformatie, herstructurering, doorzettingsvermogen en focus om doelen na te streven.
Ook in 2019 geldt dat alles waar je mee begint tijdens deze belangrijke transit van Saturnus, voor de Steenbok een grote kans van slagen heeft.
Het hele jaar 2019 moet je het volgende onthouden: koester goede vriendschappen, maar wees niet bang om vriendschappen te verbreken die niets meer toevoegen of een negatieve invloed op je hebben.
Vanaf 3 december 2019 betreedt Jupiter jouw teken Steenbok. Tijdens deze nieuwe 12-jarige toekomstgerichte cyclus van groei en expansie ga je jezelf in diepere zin kennen en je grenzen verkennen. En met de Zon in Steenbok vanaf 23 december 2019 belooft dat veel goeds!

error: Content is protected !!