Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische prognose januari 2023

Gelukkig Nieuwjaar!

Het jaar van het Konijn 2023 laat een trage start zien door de retrograde Mars in Tweelingen en de retrograde Mercurius in Steenbok.

Toch hangt er iets in de lucht en dat heeft te maken met het direct gaan van Uranus in Stier in de tweede helft van januari 2023 ….

De nasleep van de Totale Maansverduistering op 16º56 in Stier van 8 november 2022 conjunct de hervormer Uranus in Stier is van grote economische invloed op de eerste helft van 2023, dus ook in januari 2023.
Stier regeert geld, bezittingen, veiligheden en zekerheden, wereldwijde valuta, aandelenmarkten, procedures, pensioenstelsels, structuren en de vastgoedmarkt. In de eerste helft van 2023 kan een besluit worden genomen over de invoering van de digitale munt, maar ook krijgen we te maken met een wereldwijde crisis in het monetaire systeem, waardoor de koopkracht verder zal afnemen, de inflatiecijfers de pan uitrijzen en schaarste zal ontstaan.

Venus, de planeet van liefde en schoonheid blijft nog tot 3 januari 2023 hoog in de bergtoppen van Steenbok en deze standvastige en praktische energie aan het begin van 2023 is gunstig om elkaar de hand te schudden, een belofte te doen, serieuze plannen te maken en verbindingen te leggen voor de lange termijn. Met de retrograde energie van Mercurius worden langetermijndoelen en ambities geëvalueerd.

Venus reist vanaf 4 januari tot 27 januari 2023 door het luchtteken Waterman. Met Venus in Waterman wordt het verlangen naar persoonlijke vrijheid in onze relaties groter en ook het verlangen om liefde en uiterlijke kenmerken op universele, unieke en excentrieke manieren kenbaar te maken.

De rode planeet Mars gaat vanaf 12 januari 2023 weer direct op de kritische graad van 8º8.0 in Tweelingen, maar tot medio maart 2023 blijft het vertragende en lethargische effect duidelijk merkbaar, ondanks de vurige impuls van Jupiter in Ram.

De directe Mars om de Zon zal in de eerste drie maanden van 2023 van grote invloed zijn op de Amerikaanse samenleving, zo kan president Biden te maken krijgen met een verslechterende gezondheid en laat voormalig president Trump weer van zich laten horen.

De emotionele energie van de Volle Maan op 16º in het waterteken Kreeft van 6 januari 2023 geeft ons een terugblik op wat er vorig jaar is gebeurd. Velen hebben huis en haard moeten verlaten op zoek naar veiligheid en geborgenheid, hebben een nieuw leven opgebouwd of zijn nog steeds onderweg naar een veilig heenkomen.
Lees meer over deze Volle Maan in Kreeft en de invloed op alle dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website.

Vanaf 19 januari 2023 is Mercurius in Steenbok weer direct, maar de schaduwperiode blijft zeker tot 7 februari 2023. Mercurius blijft tot 11 februari 2023 in Steenbok.

Rekening houdend met de schaduwperiode kan de energie Mars in Tweelingen en Mercurius in Steenbok tot medio februari 2023 leiden tot reisannuleringen en uitstel van evenementen, extreme weersomstandigheden, verkeerschaos, stakingen, logistieke chaos met communicatie en infrastructuur, verwarring, miscommunicatie en professionele of financiële uitdagingen.
De publieke opinie zal niet accepteren dat structurele beslissingen en sociale regelgeving van eind 2022 worden doorgevoerd.
Er zal sprake zijn van verstoringen in de rechtspraak, politiek en de top van het bedrijfsleven, onrust in de publieke opinie, ongeloof over wat van hogerhand en in de media wordt verkondigd.

Er zal in januari 2023 heel wat onenigheid en sociale onrust zijn.
Verwacht felle debatten en conversaties waarbij meningen met vuur en zwaard worden verdedigd.

De conjunctie van de Zon en Pluto in Steenbok van 19 januari 2023 kan onder de planetaire uitdaging van Venus en Uranus van grote invloed zijn op structurele beslissingen die eerder zijn uitgesteld en onderstreept de noodzaak om een gezonde balans te vinden tussen geven en nemen.

In de tweede helft van januari 2023 kan er mogelijk consensus worden bereikt wanneer Venus en Saturnus in Waterman aan het roer komen te staan.

Venus in Waterman daagt in de tweede helft van januari 2023 de retrograde Uranus in Stier uit waardoor relaties onder druk kunnen komen te staan. Venus en Uranus staan in wederzijdse receptie, dat wil zeggen: Venus staat in Waterman (het teken van Uranus) en Uranus staat in Stier (het teken van Venus). Venus in Waterman wil vrijheid en de wederzijdse receptie versterkt deze energie. Elkaar de ruimte geven…

Vanaf 21 januari 2023 reist de Zon door het luchtteken Waterman, het visionaire teken dat met Uranus verbonden is.
Een progressieve, onafhankelijke en vrijheidslievende energie waarmee het dagelijks leven in een stroomversnelling komt. Een periode gekleurd door zelfexpressie, creativiteit en originaliteit, onconventionele en innovatieve ideeën.

Deze Waterman-energie wordt versterkt met de Nieuwe Maan op 1º in Waterman van 21 januari 2023. Deze energie voelt nieuw en uitnodigend om dromen waar te maken.
Met deze Nieuwe Maan wordt er toekomstgericht gedacht als het gaat om crisisbeheersing en het oplossen van maatschappelijke, sociale, ecologische, wetenschappelijke en technologische kwesties. Alles wat ons fascineert, al het nieuwe, onafhankelijke en innovatieve oefent een enorme aantrekkingskracht op ons uit. Deze Nieuwe Maan brengt nieuwe kansen voor vriendschappen, sociale groepen en gemeenschappen.
Lees verder over deze Nieuwe Maan in Waterman en de invloed op alle dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website.

Vanaf 22 januari 2023 gaat Uranus in Stier weer direct.
Het direct gaan van Uranus in Stier gaat gepaard met grote veranderingen en verstoringen.
Sinds 2018 reist Uranus, de planeet van revolutie, chaos en radicale verandering door het sterrenbeeld Stier en blijft in Stier tot eind april 2026. Telkens wanneer Uranus in wisselwerking komt te staan met een andere planeet kunnen we het onverwachte verwachte, zowel positief als negatief.
Uranus dwingt de mensheid vooruit om als collectief nieuwe manieren te vinden om te groeien en te evolueren. Uranus in Stier gaat over wereldwijde financiële instellingen en valuta’s en milieubewustzijn.
Uranus in Stier is als een slapende vulkaan die tot uitbarsting komt, een kosmisch ontwaken, een moment van hoop op verandering zo aan het begin van het nieuwe jaar.
Hou rekening met financiële instabiliteit en aardse veranderingen waardoor we flexibel moeten zijn. Hoe destabiliserend en beangstigend deze geleidelijke veranderingen zijn, deze transformatie is nodig voor de evolutie van de mensheid.
Met het direct gaan van Uranus stijgt de kans op ongevallen, dus voorzichtigheid is geboden.

De laatste week van januari 2023 verloopt in een hoog tempo door de samenwerking van de Zon in Waterman en Mars in Tweelingen, ons kosmische gaspedaal.
Mede versterkt door de inspirerende en grensverleggende energie van Jupiter in Ram mogen we stellen dat het jaar 2023 echt begonnen is.

Wens jullie allemaal een aangenaam en gezond januari 2023!

Marlies Goovers

error: Content is protected !!