Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

December 2017

De Grote Weldoener Jupiter in Schorpioen verwijdert zich inmiddels verder en verder van de oppositie met Uranus in Ram en heeft zich inmiddels definitief bevrijd van het vierkant met Pluto in Steenbok.
Deze planetaire invloed heeft dit jaar geleid tot een periode van grote culturele, economische, politieke en sociale onrust en instabiliteit. 
Dit planetaire spanningsveld heeft een stempel gedrukt op het grootste deel van 2017 en opent de weg naar een gunstiger, rustiger en vruchtbaar jaar 2018.

Tot het eind van december 2017 mogen we ons verheugen op de planetaire dans tussen Saturnus in Boogschutter en Uranus in Ram.
Deze planetaire samenwerking in het element Vuur heeft geleid tot grootschalige economische, politieke en maatschappelijke hervormingen.
Een periode van nieuwe wetenschappelijke, technische doorbraken, duurzame economische en maatschappelijke veranderingen.
De samenwerking van Saturnus en Uranus was meerdermalen de constructieve en stabiliserende factor in het wervelende jaar van de Haan.

De schone Venus betreedt vanaf 2 december 2017 het vurige rijk van Boogschutter.
In Boogschutter is Venus optimistisch, enthousiast en idealistisch en wil leren en ervaren.
Tot en met 25 december 2017 gaan we met Venus in Boogschutter op zoek naar het ultieme, het meest mooie en ideale in alle levensgebieden en ons wereldbeeld.

De Zon in Boogschutter en de Maan in Tweelingen staan op 3 december 2017 precies tegenover elkaar.
De enige Volle Supermaan van 2017 valt op 11º in Tweelingen op 3 december 2017 staat vierkant op Neptunus in Vissen.
Deze laatste Volle Maan van 2017 bevindt zich op dit moment het dichtst bij de aarde en ziet er daardoor groter en helderder uit dan normaal.
Lees meer over deze Volle Maan onder NIEUWS op deze website.

Op diezelfde dag gaat Mercurius van 29º tot 13º in Boogschutter voor de laatste keer dit jaar retrograde.
De conjunctie van de retrograde Mercurius met Saturnus in Boogschutter en de positieve verbinding met Mars in Weegschaal en Uranus in Ram stimuleert in de eerste helft van december 2017 constructieve samenwerking en wederzijds begrip en inzicht over het hoe en waarom de dingen gebeuren in de wereld om ons heen.
Tot 22 december 2017 is dit een aangewezen periode van bezinning op levensbeschouwelijk spiritueel, politiek of sociologisch gebied en voor het op gang komen van onderhandelingen, het implementeren van effectieve oplossingen en het maken van echte vooruitgang.
Welke denkbeelden en overtuigingen zijn onafhankelijk geëvolueerd en welke zijn beïnvloed door externe bronnen?
Wat is opgedrongen en wat komt vanuit de ware, zuivere bron?
Deze optimistische periode wordt ook gedragen door de bestaande harmonieuze verbinding tussen Jupiter in Schorpioen en Neptunus in Vissen.
Ook deze harmonieuze en spirituele verbinding in het elemant Water brengt een periode van inspiratie en de meest geweldige ideeën.
Deze invloed is vooral in de eerste helft van december 2017 voelbaar.
Deze periode wordt gekleurd door een gevoel van vrijheid, hoop en meer vertrouwen op economisch en juridisch gebied. Tijdens deze periode zijn mensen meer socialer en begripvol naar elkaar.
Deze periode van vertrouwen en optimisme kan echter ook de ogen sluiten voor de realiteit en leiden tot het nemen van onnodige risico’s.
Diepgaande gebeurtenissen brengen het inzicht dat rijkdom en sociale status niets betekenen bij tegenspoed in het leven.

Op 5 december 2017 gaat de asteroïde Cheiron op 24º in het waterteken Vissen weer direct.
Cheiron is een asteroïde die zich tussen Saturnus en Uranus bevindt.
Cheiron is dus de kosmische brug tussen verleden en toekomst.
Astrologisch gezien is Cheiron meer een planeet. De directe fase van de planetoïde Cheiron geeft ons het collectieve bewustzijn tot mogelijke genezing van karmische pijn.

Van 6 tot 19 december 2017 vindt de jaarlijkse Geminiden Meteoorregen plaats.
Op 14 december 2017 vindt het hoogtepunt plaats en laat wel 120 veelkleurige meteoren per uur zien! Deze “vallende sterren” bestaan uit puin van de asteroïde 3200 Phaethon, die in 1982 werd ontdekt.
De Geminiden danken hun naam aan het sterrenbeeld Tweelingen, maar natuurlijk kunnen deze eigenwijze vallende sterren overal aan de hemel verschijnen.

Op 10 december 2017 betreedt de rode strijder Mars de mysterieuze onderwereld van Schorpioen.
Mars voelt zich thuis in het vaste waterteken Schorpioen.
Volgens de traditionele astrologie is Mars de heerser van Schorpioen!
Mars daagt in Schorpioen uit en zoekt nooit de gemakkelijke weg.
Weerstand is de uitdaging!
Tot 26 januari 2018 wil Mars in Schorpioen grenzen overschrijden en geeft niet op ongeacht de uitdaging.
De energie van Mars is hier ook onverbiddelijk, agressief, controlerend en bezitterig wanneer verlangens worden gedwarsboomd.
De periode van Mars in Schorpioen kan in de wereld leiden tot ernstige conflictsituaties.
Tijdens deze periode is er een verhoogde kans op terreur of extreme vorm van geweld in de wereld.
Niet iedere relatie zal tijdens deze periode bestand zijn tegen deze heftige energie van Mars in Schorpioen.

Op 18 december 2017 is er een Nieuwe Maan op 26°31 in het vurige rijk van Boogschutter.
Deze laatste Nieuwe Maan van 2017 valt drie dagen voor de intrede van Saturnus in Steenbok en brengt ons baanbrekend nieuws dat te maken heeft met grenzen, verantwoordelijkheid, tolerantie of de toewijding aan een ideaal.
Lees verder over deze Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website.

De grootste verandering deze maand is de thuiskomst van Saturnus in Steenbok.
Op de drempel van de Winterzonnewende op 21 december 2017 betreedt Saturnus het aardeteken Steenbok, het dierenriemteken dat symbolisch met Saturnus verbonden is.
Saturnus is na een reis van bijna 30 jaar door de dierenriem weer ‘thuis” in het eigen koninkrijk waar deze twee en een half jaar zal blijven.
We staan door deze tekenwisseling van Saturnus aan de wieg van een nieuw astrologisch tijdperk.
Tot 17 december 2020 brengt de reis van Saturnus door Steenbok de wereld karmische lessen in nederigheid, integriteit, kracht, hard werken, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en zelfvoorzienend zijn.
Niets zal vanzelf gaan, maar de beloning zal in verhouding staan tot geleverde inspanningen.
De reis van Saturnus door Steenbok kan leiden tot een omwenteling van het wereldwijde monetaire systeem. Steenbok symboliseert onder andere de financiële sector.
Saturnus staat symbool voor de grens van de menselijke mogelijkheden.
Saturnus is verantwoordelijkheidsgevoel, geweten, controle, structuur en beperking.
De reis van Saturnus door Steenbok heeft in de wereldgeschiedenis geleid tot jaren van grote politieke en economische omwentelingen en veranderende machtsverhoudingen.
Saturnus is de opbouw.
Maar ook het ommuren en het bewaken van grenzen.
Door de invloed van Saturnus in Steenbok vanaf december 2017 gaan we zien we dat de grenzen van ons huidige systeem zijn bereikt.
De collectieve verantwoordelijkheid om te overleven hangt af van ons vermogen om het leven op zich niet meer als vanzelfsprekend te beschouwen.
Saturnus wordt ook beschouwd planeet van Karma die ons allemaal confronteert met de gevolgen van onze daden.
In de komende jaren komen gebeurtenissen terug die 30 jaar geleden met de laatste transit van Saturnus door Steenbok een rol hebben gespeeld.
Het was het begin van een nieuw tijdperk, de val van de Berlijnse muur, de
Hereniging van oost en west Duitsland, door de perestrojka en glasnost veranderde
de Sovjet-Unie.
De impact van deze veranderingen is duidelijk te zien vandaag.
Het herenigde Duitsland zoekt zijn rol in Europa en in de wereld.
Maar ook Poetin probeert met de invloed van Saturnus in Steenbok Rusland terug te brengen naar zijn oude “kracht”.
De oude Saturnus in Steenbok vervult de rol van een onpartijdige arbiter die ons met de neus op de feiten drukt van keuzes die dertig jaar geleden zijn gemaakt.
In de komende jaren is vooruitgang te boeken in de wereld, maar ook in de carrière of maatschappelijke bestemming. Alleen toewijding en hard werken zal zoete vruchten afwerpen.
Dit is een periode om een grote bijdrage te leveren aan de wereld als geheel.

Het einde van 2017 markeert zo de opmaat naar de evolutionaire samensmelting in het jaar 2020 van Jupiter en Saturnus in Steenbok op de drempel van Waterman.
Een enorme verschuiving van Aarde naar Lucht.
Astrologisch wordt dan een periode van 240 jaar afgesloten waarin de conjuncties van Jupiter en Saturnus plaatsvonden in de aardetekens.
Deze belangrijke constructieve “Grote Conjunctie” in het element Aarde zal in 2020 leiden tot de verkiezing van een wereldleider of grote verandering in de wereldgeschiedenis.

Op de dag dat Saturnus de Steenbok betreedt mogen we ons verheugen op het hoogtepunt van de jaarlijkse Ursiden Meteorenregen in het sterrenbeeld Ursa Minor. Deze meteorenregen is afkomstig van de komeet Tuttle, die in 1790 werd ontdekt is jaarlijks van 17 tot 25 december te zien.

De intrede van de Zon in Steenbok op 22 december 2017 luidt het begin in van het nieuwe astrologische jaar.
Het Winterzonnewende valt op de kortste dag en de langste nacht.
Het is het feest van Yule, het feest van de hergeboorte van de Zon en de Terugkeer van het Licht.
Kerstmis.
Dit is de eerste dag van de Winter (winterzonnewende) op het noordelijk halfrond en de eerste dag van de Zomer (zomerzonnewende) op het zuidelijk halfrond.
De Winterzonnewende betekent met de bijzondere samenstand van de Zon en Saturnus op de eerste graad in Steenbok een essentiële verandering van de energie.
Tijd om plannen concreet de maken.

Op 23 december 2017 gaat Mercurius op 13º in Boogschutter weer direct na de laatste retrogradeperiode van 2017.
Een geweldig uitgangspunt om goede voornemens te maken en plannen voor het nieuwe jaar vast te stellen.

Op tweede Kerstdag 26 december 2017 overschrijdt Venus de drempel van het aardse rijk van Steenbok en sluit zich aan bij de Zon en Saturnus.
De reis van Venus in het pragmatische Steenbok vanaf 26 december 2017 stelt ons in de gelegenheid om de dingen te zien voor wat ze in werkelijkheid zijn en een goede oplossing te vinden voor dringende situaties.

Venus stimuleert alles wat goed en mooi is en in Steenbok geeft het de vastberadenheid om het te laten gebeuren. De serieuze invloed van Venus en Saturnus in Steenbok gaat voor trouw, behoud en bescherming van geliefden en alles wat waardevol is.
Een hang naar het verleden, terug naar de tijd toen het nog gezellig was.
Terug naar de essentie. Tijd voor Bezinning.

Aan het einde van december 2017 maakt Uranus in Ram zich gereed om weer direct te gaan na een lange retrogradeperiode sinds het begin van augustus 2017.

Neptunus in Vissen is weer direct sinds 22 november 2017, maar we hebben nog te maken met de schaduwperiode van de retrogradeperiode van Neptunus.
Tot 13 maart 2018 moeten we rekening houden met een totaal ander beeld van de realiteit door de informatieoorlog, misleidende informatie en “nepnieuws” in de media.

Astrologisch gezien wordt 2018 een heel interessant jaar en een sleuteljaar voor onze evolutie.
Het gaat voornamelijk over een nieuwe vorm van gerechtigheid en eerlijkheid.
De mensheid al steeds meer gaan beseffen dat we elkaar nodig hebben.
Liefde en gerechtigheid voor alles wat leeft is wat de wereld nodig heeft om te overleven.

De vruchtbare invloed van Jupiter in Schorpioen en Saturnus in Steenbok zal een grote invloed hebben in het komende jaar 2018.
Een nieuwe fase waarin maatschappelijke bestemming vorm gaat krijgen.

Op naar een rechtvaardige samenleving.

We wens iedereen een veilige en schitterende jaarwisseling en een inspirerend, liefdevol 2018.

 

 

 

 

error: Content is protected !!