Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische maandvoorspelling oktober 2021

De laatste drie maanden van 2021 kunnen het wereldbeeld een heel interessante wending geven…. 

We bevinden ons in een ongekende periode van enorme veranderingen, klimatologisch gezien, de wereldwijde pandemie en economische gevolgen, migratiestromen en massa demonstraties.
Het huidige politieke klimaat is doorzeefd met een perceptie van onrecht, een strijd tussen goed en kwaad.

Over het algemeen worden gesteld dat oktober 2021 een maand is van loutering, voorzichtige vooruitgang en herstel. Met de sterke Weegschaal energie is oktober 2021 over het algemeen een maand van vrede en evenwicht, maar dat verandert wanneer Mars met Halloween de intense wateren van Schorpioen betreedt.

Oktober 2021 wordt gekenmerkt met het direct gaan wel vier planeten!
Pluto in Steenbok vanaf 6 oktober 2021, Saturnus in Waterman vanaf 11 oktober 2021, Jupiter in Waterman vanaf 18 oktober 2021 en Mercurius in Weegschaal vanaf 18 oktober 2021.
Met het direct gaan van deze planetaire giganten is het net alsof de tijd sneller gaat, maar krijgen we te maken met een herhaling van thema’s die sinds de zomer van 2020 actueel zijn geweest.
In veel opzichten zal deze periode echter aanvoelen alsof we twee stappen vooruit doen en dan weer een stap terug.

Op de dag dat Pluto in Steenbok weer direct gaat, opent de Nieuwe Maan in Weegschaal van 6 oktober 2021 de deur naar meer balans, harmonie gelijkheid en rechtvaardigheid. Partnerschappen zoals huwelijken, verbintenissen of samenwerkingen worden bijzonder belangrijk voor ons allemaal.
Veel van de voornemens die we aan het begin van het astrologische nieuwe jaar met de Nieuwe Maan in Ram van 12 april 2021 hebben gesteld, gaan zich ontvouwen in het Licht van de Volle Maan in Ram van 20 oktober 2021.

Lees meer over de Nieuwe Maan in Weegschaal en de invloed op de dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website.

Tijdens deze intense periode is de tijd aangebroken om verder te gaan met de voorgenomen plannen tot hervorming. In de komende weken en maanden wordt de kracht om diepgaande veranderingen in ons leven aan te brengen steeds nadrukkelijker en directer.
De schaduwperiode van Pluto retrograde blijft echter tot medio januari 2022 van kracht, dus vanaf die periode is er daadwerkelijke vooruitgang te zien zoals groei, vernieuwing, positieve politieke ontwikkelingen en hervormingen en de oplossing van interne conflicten.

Tijdens het direct gaan van Saturnus en Pluto mogen we ons verheugen op de Draconiden Meteorenregen in het sterrenbeeld Draco. Er vallen gemiddeld 10 vallende sterren per uur. De Draconiden komen ieder jaar bij ons langs van 6 tot 10 oktober, maar op 8 oktober 2021 “vallen de meeste sterren”!
De meteoren zijn stofdeeltjes afkomstig van de komeet 21P Giacobini-Zinner, die in 1900 werd ontdekt. De Draconiden zijn het best in de vroege ochtend te zien.

Saturnus was retrograde sinds 23 mei 2021 en nu Saturnus vanaf 11 oktober 2021 de directe omloop om de Zon weer gaat hervatten, is de tijd gekomen om de lessen die in de retrogradeperiode zijn geleerd in praktijk te brengen. De directe kracht van Saturnus in Waterman biedt ons een volwassen en realistische kijk op de toekomst, maar wijst ook op de toename van verantwoordelijkheden en beperkingen. Plannen voor de langere termijn ontvouwen zich verder in de komende maanden.

Er zal met het direct gaan van Jupiter en Saturnus in Waterman meer aandacht zijn voor gelijkheid en diversiteit, maar tegelijkertijd zal er een strijd ontstaan tussen groei en beperkingen op al deze gebieden. Er worden grote sprongen vooruit gemaakt in de wetenschap en technologie.
Met Jupiter en Saturnus in Waterman zien we een hernieuwde, idealistische en humanitaire energie in gemeenschappen en sociale bewegingen, waarbij de focus ligt op de organisatie.
Wereldwijd zullen we ons vooral richten op de “toekomst” en wat voor ons ligt met een tastbare ontwikkeling op het gebied van Social Media, internet en nieuwe apps.

De Grote Weldoener Jupiter vervolgt vanaf 18 oktober 2021 zijn stralende weg in Waterman en blijft daar tot 28 december 2021. Jupiter brengt groei en geluk en in het Luchtteken Waterman brengt Jupiter slimme innovatieve, humanitaire en maatschappelijke oplossingen, maar dan wel met behoud van individualiteit binnen het collectief.

Tot 17 oktober 2021 blijft Mercurius retrograde nog in Weegschaal. De laatste Mercurius retrograde periode van 2021 heeft vanaf begin september 2021 diep verborgen en zeer gevoelige issues aan het licht gebracht die verweven zijn met intimiteit binnen relaties. Met de schaduwperiode meegerekend blijft ook oktober 2021 een periode van hereniging en herstel van verbindingen die in de afgelopen maanden verbroken zijn geweest. Deze retrograde cyclus kan onze hechte partnerschappen het meest beïnvloeden. We zouden oude posities en relaties kunnen heroverwegen, en onze observaties zijn meestal bijzonder geïdealiseerd. In algemene zin sturen retrograde Mercurius-perioden ons naar het verleden voor meer of eerder verborgen informatie. Het zijn cycli om te leren de controle los te laten en om op een nieuwe manier over problemen na te denken.
Mercurius retrograde in Weegschaal in combinatie met Mars in Weegschaal leidt vooral in de eerste helft van oktober 2021 tot een ontwrichtende invloed die de relationele dynamiek op de proef zal stellen.
Met Mars conjunct de retrograde Mercurius in Weegschaal is het moment aangebroken om het hart te laten spreken en emoties de vrije loop te laten.
Tijdens Mercurius retrograde in het wikken en wegende Weegschaal is het niet verstandig om zakelijke of liefdes verbintenis officieel te maken, want gedurende deze periode worden beslissingen uitgesteld en verlopen processen pijnlijk traag.
Wacht tot begin november 2021, wanneer de schaduwperiode achter de rug is.

De rode Strijder Mars is in Weegschaal de voorvechter voor sociale rechtvaardigheid en vormt in de tweede helft van oktober 2021 een driehoek in Lucht met Jupiter in Waterman, maar blijft de rest van oktober 2021 wel vierkant op Pluto in Steenbok staan.
Dit planetaire spanningsveld dwingt ons om een effectieve oplossing te vinden voor de sociale en economische tweedeling. Mars in Weegschaal weet steeds weer de gulden middenweg te vinden en stimuleert om door te zetten, wat er ook gebeurt.
De reis van Mars door Weegschaal begon op 16 september 2021 en duurt tot 30 oktober 2021. Gedurende deze periode zullen relatiekwesties vooral belangrijk voor ons worden, of ze nu romantisch, zakelijk of in samenwerkingsverband zijn. Mars in Weegschaal gaat om samenwerking en de wil om samen te werken of we nu de meer indirecte benadering kiezen of zelfs passieve agressie toepassen om te krijgen wat we willen.
Een charme-offensief wordt niet geschuwd als middel om tijdens deze cyclus een doel te bereiken, maar we kunnen onszelf besluiteloos en onzeker voelen en minder snel onze toevlucht nemen tot geweld. Met Mars in Weegschaal gaan we eerder de mentale strijd aan of wordt de vermoorde onschuld gespeeld. Waar je ook staat in je relaties, dit is het moment om jezelf af te stemmen en met samengebundelde krachten naar je doelen toe te werken.

De Zon reist tot 23 oktober 2021 door het op partnerschap gerichte sterrenbeeld Weegschaal. Weegschaal richt de aandacht op hoe we oordelen, beoordelen en samenwerken met de mensen om ons heen. De Zon in Weegschaal krijgt deze maand dynamische ondersteuning van Mercurius en Mars.
De Zon en Mercurius in Weegschaal inspireren je om diepgaand na te denken.
Aan het begin van oktober 2021 kan er tumult ontstaan doordat de retrograde Mercurius in Weegschaal vierkant op Pluto in Steenbok komt te staan en dat dwingt ons om de sociaaleconomische kloof te overbruggen, van groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm, tussen jongeren en ouderen, werkenden en niet-werkenden en tussen mensen mét en zonder migratieachtergrond.

De Volle Maan op 27º26 in het vuurteken Ram op 20 oktober 2021 laat het resultaat zien van alle intenties die zijn gesteld tijdens de Nieuwe Maan in Ram van 12 april 2021.
Misschien plukken we de zoete vruchten of is nu echt de tijd gekomen om van richting te veranderen.
Nu Mercurius, Jupiter, Saturnus en Pluto weer direct zijn, moeten we emoties onder controle houden zijn met deze felle Volle Maan in Ram, want vooral nu komen onderdrukte energieën van de afgelopen maanden aan de oppervlakte in de vorm van geweld, woede-uitbarstingen, zelfdestructieve gevoelens of kwaadaardige acties tegen anderen.
De Volle Maan plaats in het teken Ram, wat ons eraan herinnert om na te denken over hoe we onszelf eren in de context van onze hechte relaties. Er kunnen nu nieuwe onthullingen plaatsvinden, met name met betrekking tot ons fysieke lichaam, gezondheid, leiderschapsvaardigheden, het vermogen om nieuwe dingen te initiëren en te beginnen en niet te vergeten partnerschappen. Deze Volle Maan spoort ons aan om een ​​evenwicht te vinden tussen
onafhankelijkheid of afhankelijkheid. Deze Volle Maan vormt een Groot Vierkant met Mars in Weegschaal en Pluto in Steenbok waardoor we worden uitgedaagd om met moed, passie en vastberadenheid maatschappelijke valkuilen te kunnen doorzien.
Lees meer over de Volle Maan en de invloed op de dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website.

Op 22 oktober 2021 vindt in het sterrenbeeld Orion de jaarlijkse Orioniden Meteoren regen plaats.
De ‘vallende sterren’ zijn stofdeeltjes die afkomstig zijn van de oeroude komeet van Halley.
Ieder jaar komen de Orioniden bij ons langs van 2 oktober tot 7 november. Dit jaar zijn de Orioniden het best te zien in de nacht van 22 oktober tot de ochtend van 23 oktober 2021.

Wanneer de Zon vanaf 23 oktober 2021 ondergedompeld raakt in de stormachtige zeeën van Schorpioen, zullen we collectief worden aangetrokken om onze intieme en gepassioneerde behoeften nader te onderzoeken.

Op de laatste dag van oktober 2021 vieren we Halloween, ook wel All Hallow’s Eve of Samhain genoemd. Het is het moment wanneer de sluier tussen de wereld van de doden en de levenden zeer ijl is en het mogelijk is om contact te leggen met de zielen die zijn overgegaan.

Op dezelfde dag betreedt de rode strijder Mars de mysterieuze wateren van Schorpioen. De ontembare energie van Mars voelt zich hier thuis. Mars in Schorpioen is bereid te vechten om ieder doel te bereiken, ongeacht de consequenties. Mars blijft tot 13 december 2021 in Schorpioen.
De Zon in Schorpioen verwelkomt Mars en staat vierkant op Saturnus in Waterman. Met dit spanningsveld gaat ook over verantwoordelijkheidsgevoel, zowel maatschappelijk als individueel.
We worden geconfronteerd met verantwoordelijkheden en beperkingen van hogerhand.
Tijdens deze periode kan met de invloed van de directe Pluto in Steenbok een bestaande oorlogsdreiging uit de hand lopen.
Er is een grote kans dat China tijdens deze periode een oorlogssituatie probeert te creëren in Zuidoost-Azië, de Zuid-Chinese Zee en de westelijke Stille Oceaan, en dat kan te maken hebben met het langdurige conflict met India. Amerika, Japan en Australië kunnen een belangrijke rol spelen bij deze mogelijke oorlog.

Onze collectieve kracht en gedrevenheid zullen toenemen naarmate we ernaar verlangen om dingen te winnen, te transformeren en diep te ervaren. Onze gevoelens kunnen extremer worden omdat we geen “middenweg” willen. We willen alles of niets.
Mars in Schorpioen zal ons het plutonische vuur brengen dat nodig is om vooruitgang te boeken of juist vernietigen wat niet meer werkt.

Als conflicten aangaande sociale en economische tweedeling niet zijn opgelost, kunnen deze
medio november 2021 alsnog tot een uitbarsting komen, wanneer Mars in Schorpioen op 18 november 2021 een exacte oppositie vormt op 12º27’ met de retrograde Uranus in Stier.

November 2021 zal dus niet de gemakkelijkste maand van het jaar worden, maar kan desondanks kan het plutonische vuur van Mars wel een tijdelijke economische impuls geven.

Wens jullie allemaal een behouden oktober maand!

error: Content is protected !!