Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Het jaar van het Aardvarken of te wel het jaar van het Zwijn begint op 5 februari 2019 met het Chinese Nieuwjaar! 

De kortste maand van het jaar brengt een sterke en inspirerende Waterman energie van sociale vernieuwing, tolerantie, bevrijding en creatieve zelfexpressie.
Een maand waarin er wordt opgeruimd om ruimte vrij te maken voor wat komen gaat.

Op 2 februari 2019 wordt Imbolc gevierd. Het feest van Vuur en Licht symboliseert de Overgang van de Winter naar de Lente symboliseert. Vanuit het Donker komt wederom het Licht.
Een tijd van zuivering en reiniging aan het begin van een nieuwe groeifase.

Aan het begin van februari 2019 kan de spanning echter hoog oplopen.

Uranus is “ontwaakt” op de laatste graden van Ram en “loopt” sinds 6 januari 2019 weer direct.
Het hoogtepunt van het revolutionaire Vierkant tussen Pluto in Steenbok en Uranus in Ram is inmiddels voorbij, maar de schaduwperiode is echter nog steeds actueel.
Overal in de wereld weerklinkt de roep naar vrijheid, gelijkheid en gerechtigheid.
Het zijn de laatste loodjes van het historische vierkant dat het wereldbeeld sinds 2008 zo drastisch heeft veranderd. Het heeft geleid tot een grote herstructurering en reorganisatie in ons persoonlijk leven en de wereld als geheel.

De rode Strijder Mars in Ram, Pluto in Steenbok en de Noordermaansknoop in Kreeft hebben inmiddels een T-Vierkant gevormd. Dit planetaire drukvat is op 2 februari 2019 exact.
Mars vierkant Pluto vierkant de Noordermaansknoop in Kreeft leidt tot machtsstrijd en confrontaties om bepaalde situaties te domineren of onder controle te houden.
Deze transit daagt uit om grenzen te verleggen om doelen te behalen, maar kan ook leiden tot confrontaties, agressiviteit, machtsmisbruik, bedreiging, jaloezie en onderhandse tactieken wanneer het gevoel van veiligheid in het geding is. In de wereldpolitiek kan er sprake zijn van een dreigend conflict, spierballenvertoon en machtsstrijd.
De intense en uitdagende energie van dit T-Vierkant duurt voort tot 14 februari 2019.

De rode strijder Mars groeit in de eerste helft van februari 2019 naar een exacte conjunctie op 29º met Uranus in Ram op 13 en 14 februari 2019.
Mars is de heerser van Ram en spoort Uranus in Ram met extra vuurkracht aan.
Deze vurige tango leidt bij ons op Aarde tot een sterke drang om te ontsnappen aan beperkende situaties. Er worden risico’s genomen, maar tegelijkertijd worden er ook kansen gemist.
Met deze energie willen we te veel en het liefst tegelijk.
Regels worden niet langer getolereerd of worden met voeten getreden met deze vurige opmars van Uranus en de rode planeet Mars!

Natuurlijk zijn er lichtpuntjes! Saturnus in Steenbok vormt de hele maand februari 2019 een hoopvol sextiel met Neptunus in Vissen. Deze positieve energie kenmerkt februari 2019 met een onderliggende universele energie van vertrouwen en saamhorigheid.

Venus in Boogschutter vormt in het eerste weekend van 2019 een gouden Driehoek met Uranus in Ram.
Deze vurige Driehoek is op 3 februari 2019 exact op 28º op de as Boogschutter/Ram en geeft de drang om vrij te zijn en iets nieuws te proberen in het leven. We voelen ons aangetrokken tot alles en iedereen met een nieuw en spannend thema is met als gevolg dat valkuilen van verleiding moeilijk te ontwijken zijn.

Op 4 februari 2019 smelten de Zon en de Maan samen en vormen zo de Nieuwe Maan in het luchtteken Waterman. Met deze Nieuwe Maan op 15º Waterman wordt er toekomstgericht gedacht als het gaat om crisisbeheersing en het oplossen van maatschappelijke, sociale, ecologische, wetenschappelijke en technologische kwesties. Alles wat ons fascineert, al het nieuwe en innovatieve oefent een enorme aantrekkingskracht op ons uit.
Lees verder over deze Nieuwe Maan in Waterman onder NIEUWS op deze website.

Op 4 februari 2019 betreedt ook de lieftallige Venus het aardse rijk van Steenbok.
Saturnus in Steenbok verheugt zich op de komst van Venus, waardoor ideeën en zienswijzen voor de toekomst waardevol zullen blijken. De exacte conjunctie van Venus en Saturnus in Steenbok is exact op 18 februari 2019, maar deze invloed duurt wel voort tot begin maart 2019.
Venus in Steenbok wil alleen zinvolle verbintenissen.
Venus wil materiële status en rijkdom, alles wat goed en mooi is en in Steenbok geeft Venus ons de vastberadenheid om het te laten gebeuren. Met Venus in Steenbok willen we echter ook vasthouden aan wat we hebben. Dit vertaalt zich in hebzucht, kleinzieligheid, jaloersheid en een overmatige drang tot behoud van persoonlijke eigendommen en materiële goederen.
De reis van Venus door het pragmatische Steenbok stelt ons tot 1 maart 2019 in de gelegenheid om situaties te zien voor wat ze in werkelijkheid zijn, geeft de vastberadenheid om dingen concreet te maken of een goede oplossing te vinden.

Inmiddels neemt Pluto in Steenbok stelling tegenover de Noordknoop in Kreeft.
Kreeft symboliseert de Moeder, de binnenwereld, veiligheid en bescherming en Steenbok symboliseert de Vader, de buitenwereld, carrière en status.
Deze oppositie is eind maart, begin april 2019 exact op 23º op de as Kreeft/Steenbok, maar deze invloed is in februari 2019 al duidelijk merkbaar.
Naast een intens verlangen naar vrijheid en gerechtigheid, zijn eenzaamheid, macht en machtsmisbruik en de kloof tussen arm en rijk belangrijke thema’s deze maand.
De laatste keer dat deze oppositie plaatsvond was achttien jaar geleden, van 10 april 2000 tot 31 oktober 2001 of verder terug van 25 september 1981 tot 16 maart 1983 of van 24 december 1962 tot 25 augustus 1964.
Dus thema’s uit die periodes herhalen zich en kunnen wederom een grote rol spelen.

Vanaf 11 februari 2019 snelt onze boodschapper Mercurius het waterteken Vissen binnen en valt daar in de armen van Neptunus en Cheiron. Mercurius in Vissen is minder logisch, maar meer emotioneel en empathisch. De energie van Mercurius in Vissen is echter ook “wishful thinking” en kijkt liever opzij dan vooruit. De tweede helft van februari 2019 staat daardoor in het teken van een vertekend beeld van de realiteit.

Op 13 februari 2019 vindt op 29º Ram de exacte conjunctie plaats tussen Mars en Uranus.
Met deze volatiele energie kan dit een dag vol van uitdagingen worden.
Deze revolutionaire energie leidt plotselinge, onverwachte gebeurtenissen die op hun beurt weer tot nieuwe ideeën en inzichten leiden waardoor bestaande plannen en doelen een heel andere wending kunnen krijgen.

Mars neemt inmiddels afscheid van het eigen vurige rijk van Ram en maakt zich op om het aardse dierenriemteken Stier te betreden. Mars blijft voorlopig nog wel in de buurt van Uranus, dus deze vurige invloed blijft voorlopig bestaan.
In het traditionele Stier wordt de enthousiaste, vurige en daadkrachtige energie van Mars wat afgeblust, maar brengt wel grote vastberadenheid en laat duidelijke keuzes zien.
Vanaf 15 februari 2019 tot 31 maart 2019 zien we met Mars in het financiële aardeteken Stier een meer scheppende energie die gericht is op groei en concrete resultaten.

Valentijnsdag 2019 kan gecompliceerd worden.
Venus is bijna conjunct Saturnus in Steenbok en de retrograde asteroïde Pallas Athena in het teken Weegschaal kan duiden op problemen bij het oplossen van sociale en internationale conflicten, maar in het bijzonder in liefdesrelaties. Venus conjunct Saturnus in Steenbok kan eenzaam aanvoelen of een emotionele afstand creëren.
Niet alles is vergeven en vergeten.
Verdriet door ontrouw zijn karmische lessen zijn die zullen leiden tot meer wederzijds begrip. Het is mogelijk dat er financiële problemen zijn en onverwachts tranen kunnen vloeien.

Op 19 februari 2019 betreedt de Zon het waterteken Vissen en vindt ook de Volle Super Maan op 0º in Maagd plaats.
De tweede Volle Super Maan van 2019 staat relatief gezien “dicht” bij de Aarde en is daarom groter en helderder dan we gewend zijn.
Met deze Volle Maan zullen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok echter voor de laatste keer hun krachten bundelen om een vierkantsaspect te vormen.
Als gevolg van de radicale en extreme veranderingen door de invloed van Uranus vierkant Pluto heeft angst een voedingsbodem gekregen. De Volle Maan brengt frustraties aan de oppervlakte om misstanden recht te zetten en het evenwicht te herstellen zoals onderdrukking en ongelijkheid in relaties waarbij de vrouw ondergeschikt is aan de man of waarbij de burger van hogerhand wordt gekleineerd door regels en wetten.
Het gaat om het terugwinnen van de waardigheid van het individu en het herwinnen van de fundamentele rechten van de mens.
Lees verder over deze Volle Maan onder NIEUWS op deze website.

Op 23 februari 2019 smelt de lieftallige Venus op 22º samen met Pluto in Steenbok, maar komt ook vierkant op Uranus in Ram en de Maan in Weegschaal te staan.
Door dit planetaire drukvat krijgen we in de laatste week van februari 2019 te maken met schokkende en onthullende nieuwtjes uit de showbizz, mediawereld en de politiek.

Het eind van februari 2019 kenmerkt zich met een optimistische, inspirerende en positieve energie!

In de astrologie symboliseert de asteroïde Cheiron de diepste zielenwond en collectieve zielenpijn.
Aan het eind van februari 2019 begint de Gewonde Genezer Cheiron aan zijn lange reis door het vurige rijk van Ram.
De transit van Cheiron door Ram heeft extra betekenis, omdat Ram het eerste teken van de dierenriem is. Deze wordt geassocieerd met de geboorte en ontwikkeling van de individuele persoonlijkheid.
Cheiron begint dus aan een nieuwe cyclus van genezing.
Tot het voorjaar van 2027 krijgen we te maken met radicale veranderingen in de gezondheidszorg en doorbraken in de medische wetenschap en medische technologie zoals nieuwe holistische therapieën die werkzaam zijn op emotioneel en fysiek niveau.
Met Cheiron in Ram gaat het ook over vrijheid om eigen onafhankelijke keuzes te maken zoals bijvoorbeeld bij vrijwillige euthanasie.
Vanaf 2010 reisde Cheiron door Vissen, dus we krijgen te maken met een verschuiving van Water naar Vuur. Cheiron in Vissen was een periode van spirituele groei en spiritueel ontwaken.
Cheiron in Vissen had ook een keerzijde. Martelaarschap, afhankelijkheid, verwarring, psychoses, drugsverslaving en nieuwe vormen van verslaving, zoals verslaving aan technologie en sociale media.
Op mondiaal niveau gaat Cheiron in Ram in de komende tien jaren over het helen van het ego en eigenwaarde. Cheiron in Ram is een periode van zelfrealisatie en een nieuw begrip van wie we zijn en wat ons doel hier op aarde is.
De fundamentele vraag zal zijn: “Wie ben ik”?
Onder invloed van Cheiron in Ram moeten we in onszelf de zelfgenezende kracht ontdekken.
Cheiron in Ram is de vurige kracht die ons allemaal zal helpen onze innerlijke kracht en innerlijke Krijger te vinden.

Het universum stuurt ons vurige genezende energie.
In de aanloop naar het sleuteljaar 2020 staan we aan de vooravond van een nieuw tijdperk.

We vinden de kracht en moed om anderen en onszelf te vergeven.
Want vergeving is immers de eerste stap naar genezing van het individu.

Een mooie februarimaand allemaal!

error: Content is protected !!