Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

De maand maart is vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog.
Volgens de Romeinse kalender was maart (of Martius) de eerste maand van het kalenderjaar.

Maart markeert ook het begin van het astrologische nieuwe jaar met de intrede van de Zon in Ram, de eerste dag van de lente of te wel de lente-equinox.
Daarom voelt maart altijd als een nieuw begin, een maand van hoop.

Maart 2024 begint veelbelovend met de Zon in Vissen sextiel Jupiter in Stier!

In de eerste tien dagen van maart 2024 baant onze kosmische boodschapper Mercurius zich een weg door de wateren van Vissen. Met Mercurius in Vissen zijn we meer afgestemd op onze emoties en die van anderen. Mercurius in Vissen maakt denkprocessen fantasierijker, kleurrijker en intuïtiever en kan een katalysator zijn voor verandering.

Met nul retrograde planeten en een planetair Stellium in het onafhankelijke en toekomstgerichte Waterman neemt het levenstempo in maart 2024 toe.
Met de samengestelde energie van Venus, Mars en Pluto in Waterman weerklinkt in maart 2024 het progressieve geluid van Waterman!

Thema’s als vernieuwend leiderschap, politieke en economische vraagstukken, sociale verandering, herstructurering, duurzaamheid en het omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen blijven actueel, terwijl transformaties en omwentelingen concrete vormen aan gaan nemen.
Mars in Waterman speelt in de eerste drie weken van maart 2024 de hoofdrol en brengt een duidelijke boodschap. Samen zijn we sterk!
Samen zijn we sterk om in een sterk veranderde wereld te strijden voor vrijheid, gelijkheid en bescherming van degenen die dat nodig hebben.

Astrologisch gezien is het vreedzame tijdperk van Waterman aangebroken, maar dat wil nog niet zeggen dat er op Aarde vrede is, integendeel.
Onze fundamentele vrijheid, in vrijheid met elkaar leven, vrijheid van denken, vrijheid van meningsuiting met respect voor onze eigenheid, ons fundamentele grondrecht, is nog nooit zo zwaar bevochten.

Er kan in maart 2024 veel tot stand worden gebracht, maar er kunnen echter spanningen ontstaan in interpersoonlijke relaties en groeperingen, er zijn protesten, strijd om leiderschap in de politiek en arbeidscollectieven.

Maart 2024 laat een ’rustig’ begin zien, maar de sfeer wordt intenser na de Nieuwe Maan in Vissen op 10 maart 2024.
Die toenemende spanning hangt ook samen met het exacte spanningsvierkant dat op 9 en 10 maart 2024 gevormd wordt tussen Mars en Uranus op 19º in Stier/Waterman.
Mars, de belichaming van masculiene energie in het vernieuwende Waterman vierkant de onvoorspelbare Uranus in het onverzettelijke Stier, zou de grote explosieve wake-up call van 2024 kunnen zijn.
Er kan opzienbarend nieuws zijn dat te maken kan hebben met een natuurramp of oponthoud met vervoer of een ramp met vervoer, zoals met vliegtuig of trein.

Met de planetaire bezetting in Vissen in maart 2024 moeten we ook rekening houden met overstromingen, modderstromen en problemen op zee.

De positionering van Pluto op de eerste graad van Waterman kan deze maand de oorzaak zijn van grote problemen met elektriciteitsvoorziening en verhoogde kans op aardverschuivingen , maar is ook van grote invloed op machtsverhoudingen in het Midden-Oosten en de VS.

Vanaf 11 maart tot 15 mei 2024 reist Mercurius door het vurige lenteteken Ram.
Op financieel vlak zal het midden van de maand een dubbelzinnige periode zijn.
Door extra koopkracht wordt er ook meer geld uitgegeven.
Met Mercurius in Ram wordt actie gedreven door impulsen, dus er kunnen initiatieven worden genomen om geld te genereren.

Het Verduisteringsseizoen begint in de tweede helft van maart 2024 en zal tot half april 2024 enorme veranderingen teweegbrengen, op collectief niveau en in ons persoonlijk leven.

Hou er rekening mee dat Mercurius volgende maand retrograde gaat in Ram, dus in de tweede helft van maart 2024 (vanaf 22 maart 2024) zijn we in de ‘retrograde schaduwperiode’ van Mercurius.
We moeten dan al rekening houden met vertragingen op het gebied van media, internet en transport.

Op 17 maart 2024 vindt de eerste ronde plaats van de Russische presidentsverkiezingen.
Vladimir Poetin zal natuurlijk winnen, maar de verwachting is dat de situatie in Oekraïne opnieuw zal escaleren, met toenemende vijandelijkheden en uitdagingen voor Rusland.
De Europese Unie zal te maken krijgen met interne verdeeldheid tussen de lidstaten, met potentiële verschuivingen naar grotere nationale onafhankelijkheid en aanzienlijke veranderingen binnen de EU.
Economisch gezien krijgt Rusland het moeilijk als gevolg van sancties en handelsbeperkingen.

In de tweede helft van maart 2024 komt er een veelbelovende energie op gang!
Jupiter in Stier groeit steeds verdere naar een exacte conjunctie met Uranus in Stier.
Jupiter conjunct Uranus in Stier laat een periode van zien van structurele mondiale veranderingen en innovaties die van invloed zijn op regeringen, internationale betrekkingen, economieën, technologieën en financiële systemen.

Van 20 maart tot 20 mei 2024 wordt de innovatieve, creatieve en verrassende energie van Uranus in Stier door Jupiter in Stier vergroot, wat kan bijdragen aan stabiliteit en welvaart.
We kunnen dan veranderingen verwachten op de financiële markt, maar ook op het gebied van klimaatverandering. Deze exacte conjunctie valt op 21º Stier van 18 t/m 21 april 2024.

Op 21 maart 2024 betreedt de Zon het Lenteteken Ram, het geboortepunt, het begin.
Het astronomische begin van de Lente en het begin van het astrologische jaar. We vieren de Lente-equinox op het noordelijke halfrond. De Zon komt precies in het oosten op en gaat precies in het westen onder, dus dag en nacht zijn even lang.
In Ram wordt verbondenheid omgezet in actie. De Zon groeit in kracht en de vruchtbare natuur komt wederom tot leven.
Een bijzonder krachtige periode waarin nieuwe energie tot constructieve verandering kan leiden in onszelf en in de wereld om ons heen.

Op 22 maart 2024 vormen Venus en Saturnus op 12º een exacte conjunctie in het waterteken Vissen, het begin van een nieuwe cyclus. Met deze conjunctie groeit het vertrouwen op een betere samenwerking op het werk en toewijding in relaties.

Een dag later op 23 maart 2024 betreedt de rode Strijder Mars het waterteken Vissen.
De rode Strijder Mars reist tot 30 april 2024 door Vissen. Mars in Vissen gaat bedachtzamer te werk, dus het is verstandig om eerst dingen af te werken voordat je met iets nieuws begint.
Mars in Vissen brengt ons in contact met wat ons van binnen drijft, dus wel positief voor spirituele en creatieve projecten en jezelf belangeloos inzetten voor een goed doel.

De cyclische Maansknopen blijven in 2024 op de as Ram/Weegschaal, dus het thema polarisatie blijft actueel. De Maansknopen zijn verweven met de cycli van de verduisteringen.

Er vallen in 2024 maar liefst drie verduisteringen op de as Ram/Weegschaal.
De eerste Verduistering van 2024 is een ringvormige of penumbrale Maansverduistering op 25 maart 2024.
Deze Maansverduistering op 5º07 in Weegschaal is het vervolg op de Zonsverduistering in Weegschaal op 14 oktober 2023.
Een relatie of situatie die toen is ontstaan, kan met deze Maansverduistering worden beëindigd.
Astrologisch gezien is 2024 voor de Verenigde Staten een belangrijk jaar door de Verduisteringen van 2024 op de as Ram/Weegschaal. In ieder geval komen er verschuivingen en wordt het belang van evenwicht benadrukt. Het is tijd om partnerschappen te evalueren en evenwicht te zoeken in verschillende aspecten van het leven.
Deze Maansverduistering heeft de meeste invloed op de kardinale tekens Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok.

Op Eerste Paasdag, 31 maart 2024 begint de zomertijd en gaat de klok een uur vooruit.

In deze gepolariseerde wereld is de drang naar vooruitgang en individuele vrijheid ongekend, persoonlijk, sociaal en collectief. De storm is nog lang niet gaan liggen….
De onrust in de atmosfeer en op aarde is enorm, dit zien we niet alleen in klimatologische omstandigheden, maar ook in continue onverwachte gebeurtenissen, onrust, ontreddering, verslaving, escapisme, schaarste en geweld.

Onze wereld zal blijven evolueren, niets blijft zoals het is geweest.

Gelukkig mogen we in deze turbulente tijden rekenen op de onderliggende spirituele genezende energie van de Noordknoop conjunct de Gewonde Genezer Cheiron in Ram.

Hoe meer het besef doordringt dat we onze planeet en daarmee onszelf aan het vernietigen zijn, is verandering mogelijk.
We moeten het samen doen, anders zal het nooit lukken.
Het is aan ons of we de keuze maken om ons leven naar een hoger doel te brengen of dat we het pad van hebzucht en vernietiging blijven volgen.

Het vasthouden aan een gemeenschappelijk doel en daarbij ons authentieke zelf niet uit het oog verliezen, draagt ​bij aan een sterker collectief bewustzijn.

We moeten het samen doen, anders verandert er niets.

Ik hoop dat deze prachtige Lente-equinoxmaand ons grotere waardering en bewustwording van de schoonheid brengen mag in jezelf en de wonderlijke wereld waarin we leven.

Marlies Goovers

error: Content is protected !!