Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

November 2017

De onvoorspelbare invloed van Uranus in het baanbrekende Ram, het teken van de Strijder heeft ons maatschappelijke leven op aarde vanaf 2011 totaal op zijn kop gezet.
Er zijn grote sociale, technologische en wetenschappelijke stappen vooruit gemaakt, maar we hebben nog een lange weg te gaan.
Uranus in Ram is nog tot 1 januari 2018 retrograde. 
Deze ingehouden en rusteloze energie is als ingehouden adem.
Als een vulkaan die op uitbarsten staat.
Een rusteloze drang naar vrijheid en onafhankelijkheid kan toe grote gevolgen leiden wanneer deze drang wordt onderdrukt.
Politieke steekspelletjes, maatschappelijke onwil en tegenwerking zijn hier voorbeelden van.
Iedereen snakt naar verandering en vrijheid, maar niemand schijnt te weten hoe of welke weg we het beste kunnen nemen.

November 2017 begint met een exact vierkant tussen Saturnus in Boogschutter en Cheiron in Vissen.
Deze invloed wordt het hele jaar gevoeld zoals je kunt lezen bij

NIEUWS op deze website van 7 februari 2017.

Door het vierkant Saturnus en Cheiron ontstaat het bewustzijn dat negativisme en zelfdestructief gedrag tot niets zal leiden.
Bewustwording van deze gevoelens en de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven is in deze verstorende periode de sleutel om positieve verandering en geluk te creëren voor jezelf en voor je medemens.

Op 4 november 2017 straalt een Volle Maan in het aardeteken Stier.
Lees verder over deze Volle Maan onder NIEUWS op deze website.

Deze maand mogen we ons nog verheugen op de derde en laatste exacte driehoek tussen Saturnus in Boogschutter en Uranus in Ram.
De eerste keer vond plaats in december 2016, de tweede keer in mei 2017.
De derde en laatste gouden handdruk van Saturnus en Uranus duurt van eind oktober tot eind november 2017 en vindt exact van 6 tot en met 14 november 2017 plaats. Saturnus driehoek Uranus slaat een brug van het oude naar het nieuwe.
Deze ondersteunende en stabiliserende energiestroom is het planetaire vangnet in deze polariserende wereld.
Deze planetaire dans vindt maar eens in de 45 jaar plaats en mag worden gezien als planetaire pleister in deze roerige periode en laat mogelijkheden zien om binnen de structuren onconventionele ideeën te manifesteren en positieve veranderingen door te voeren!
Saturnus driehoek Uranus leidt tot de praktische toepassing van nieuwe wetenschappelijke en technische doorbraken, nieuwe vormen van economische en politieke organisaties, het vormen van coalities, nieuwe vormen van samenwerking en burgerinitiatieven.

De Tauriden meteorenzwerm bereikt op maandag 6 november 2017 hoogtepunt in het sterrenbeeld Stier. Deze Tauriden bestaan uit 5 tot 10 meteoren per uur.
Het bijzondere van deze meteorenzwerm is dat deze in twee aparte delen vallen.
Het eerste bestaat uit stofdeeltjes van de asteroïde 2004 TG10.
De tweede stroom bestaat uit puin dat afkomstig is van de komeet Encke 2P.
De Tauriden zijn ieder jaar vanaf begin september tot begin december te zien.

De tweede week van november 2017 begint op 13 november 2017 met een schitterende samenstand van Venus en Jupiter.
Kijk dan maar omhoog in Oostelijke richting om deze magisch mooie samenstand te zien.

Vanaf 8 november 2017 reist Venus door Schorpioen.
November 2017 zal vanaf dat moment gekleurd worden door verhalen over machtsverhouding tussen dader en slachtoffer bij geweldsdelicten.
Op internationale schaal speelt het thema seksueel misbruik of seksuele intimidatie.
Mede door de invloed van Jupiter in Schorpioen durven steeds meer vrouwen en mannen naar buiten te treden met pijnlijke verhalen over seksueel misbruik die lang verborgen zijn gebleven.
Astrologisch gezien staat Venus in Schorpioen “in val”.
Venus voelt zich niet thuis in Schorpioen dat door Mars wordt beheerst.
Tegenstrijdigheid vloeit hieruit voort.
De harmonieuze Venus wordt in het complexe Schorpioen gekleurd met passie, scherpte, verlangens en verleiding, maar ook met jaloezie, heimelijkheid, angst, schuldgevoel en schaamte.

Op 17 en 18 november 2017 mogen we ons weer verheugen op de Leoniden Meteorenregen in het sterrenbeeld Leeuw.
Tijdens deze Leoniden meteorenregen vallen er ongeveer 15 meteoren per uur.
De Leoniden zijn stofdeeltjes uit de staart van de komeet Tempel-Tuttle, die ontdekt werd in 1865.
De Leoniden komen ieder jaar in november terug, van 6 tot 30 november.

Op 18 november 2017 is het Nieuwe Maan in Schorpioen.

Lees meer over deze Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website!

Neptunus in Vissen gaat weer direct op 22 november 2017 na een lange retrogradeperiode.
Deze retrogradeperiode van Neptunus in Vissen werd vanaf 16 juni 2017 gekenmerkt door een algemeen gevoel van ontevredenheid en een negatief sentiment.
Vooral in de media hebben we een vertekend beeld te zien gekregen van wat er werkelijk gaande is. Een totaal ander beeld van de fysieke realiteit.
Angst, machteloosheid en weerloosheid, onrealistisch denken of ongegrond idealisme vloeien hieruit voort.
De informatieoorlog heeft zich voor een belangrijk deel toegespitst op misleidende informatie en “nepnieuws” in de media vanuit de farmaceutische- en petrochemische industrie en de politieke lobby om investeringsbelangen te beschermen en staatsgeheimen en schandalen te verbloemen.
De schaduwperiode van de retrogradeperiode van Neptunus is nog tot 13 maart 2018 en dan komt er ruimte om ideeën en dromen te realiseren.

De wereld bevindt zich nog steeds in de nadagen van de oppositie tussen Jupiter in Weegschaal en Uranus in Ram vierkant Pluto in Steenbok.
Deze planetaire invloed heeft dit jaar geleid tot een periode van grote culturele, economische, politieke en sociale onrust en instabiliteit.
Ongezonde professionele en persoonlijke relaties onrealistische projecten werden verbroken.
Even snel rijk worden, blindelings volgen of vertrouwen hebben in iets of iemand kan tot nare gevolgen hebben geleid op economisch gebied.

Vorige maand betrad Jupiter het teken Schorpioen en daardoor werd de uitwerking van het planetaire spanningsveld tussen Uranus en Pluto minder heftig.

Vanaf december 2017 mogen we vooruitkijken naar een vruchtbare en meer gunstige economische periode.

We sluiten november 2017 af met de harmonieuze verbinding tussen Jupiter in Schorpioen en de directe Neptunus in Vissen tussen 26 november 2017 en 10 december 2017.
Deze verbinding is exact op 2 december 2017.
Met deze harmonieuze verbinding gaan we op zoek naar de waarheid en de geheimen van het leven. Een periode van meer vertrouwen op economisch en juridisch gebied.
Een nieuw avontuur kan niet alleen onze filosofische en spirituele horizon uitbreiden, maar ook ons een gevoel van vrijheid geven.
Onnodig te zeggen dat overmatig optimisme kan leiden tot het nemen van onnodige risico’s.

Ik wens jullie allemaal een bijzondere novembermaand!

error: Content is protected !!