Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Algemeen
De planetaire krachten zijn in deze periode gelijkelijk verdeeld tussen de oostelijke en de westelijke sector van de Ram-horoscoop. Het is een periode van voorbereiding en evaluatie, van samenwerking en consensus. De Zon staat aan de westelijke helft en dat betekent dat de nadruk ligt op sociale vaardigheden, aanpassingsvermogen en samenwerking.
Door de invloed van de retrograde Saturnus in Waterman ligt de focus op grenzen, afwijzing en uitsluiting in carrière, relaties en financiën.

Liefde en Relaties
Venus is jouw planeet van Relaties. Met Venus in Leeuw is de eerste week van september 2022 een gunstige periode om op reis te gaan. Relaties krijgen in de eerste helft van september 2022 een serieus tintje met Mercurius in Weegschaal (Huis van Relaties), gevolgd door de Zon in Weegschaal vanaf 23 september 2022. Vanaf 6 september 2022 verbreek je met de steun van Venus in Maagd de relatie met mensen die jou bekritiseren in relaties. In het sociale netwerk van Ram kunnen er door de retrograde Jupiter in Ram en Saturnus in Waterman verstoringen zijn. Dit is een periode om onafgemaakte zaken af te werken of afstand te nemen.
De Nieuwe Maan in Weegschaal van 25 september 2022 valt in jouw Huis van Relaties. Er kan iemand op je pad komen die een grote rol gaat spelen in je leven of je gaat een nieuwe stap zetten in een relatie zoals een aanzoek, huwelijk, een nieuwe vriendschap, zakelijk samenwerkingsverband of andere vorm van samenwerking.

Familie en Huis
De retrograde Pluto in Steenbok is van grote invloed op je privé-leven en vestigt de aandacht op veranderingen in je kinderen, kinderen in de familie of directe omgeving. Kinderen hebben vooral nu jouw aandacht en leiding nodig.
September 2022 is een gunstige maand om banden met de familie aan te halen en hulp in te roepen van familieleden, want de meest controversiële situaties worden thuis opgelost.
Ram moet wel rekening houden met de verlangens en emoties van familieleden. Een conflict over of met kinderen is mogelijk, maar ook kan er sprake zijn van afgunst. Zoek een oplossing voordat een probleem uit de hand loopt. Wees oprecht en zeg waar het op staat, voordat er meer problemen ontstaan.
De transit van Venus in Weegschaal in het Huis van Relaties vanaf 30 september 2022 tot 23 oktober 2022 is een weldadige transit voor alle soorten van verbintenissen, zowel privé als zakelijk, een periode van bereidwilligheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid en waardering voor elkaar, maar ook om elkaar het voordeel van de twijfel te geven, mocht dat nodig zijn.

Carrière
De Nieuwe Maan van 27 augustus 2022 viel in jouw Huis van Werk en dat laat een productieve september maand zien waarin samenwerking de hoofdtoon voert. Zet in op creativiteit en originaliteit vooral in de eerste tien dagen van september 2022!
Tijd voor actie! Met Venus in Maagd vanaf 6 september 2022, de Zon in Maagd tot 23 september 2022 en de retrograde Mercurius in Maagd vanaf 24 september 2022 is het voor Ram een geweldige zakelijke periode! Het gaat dan voornamelijk over kwaliteit en vaardigheden van Ram, dus zet je beste beentje voor. De transit van Mars door Tweelingen stelt Ram in staat om de horizon te verbreden voor de toekomst. Saturnus, de planeet van je carrière, is retrograde in het 11e Huis van Sociale Betrokkenheid en dat betekent vertraging en verstoring in je carrière en sociale netwerk. Hoewel Saturnus en Jupiter retrograde zijn laat Ram zich niet uit het veld slaan.
Er kan spanning zijn met leidinggevenden en collega’s. Juist nu is het zaak om bij jezelf te blijven en je niet te mengen in geschillen van anderen.

Financiën
De retrograde Uranus in Stier in het Huis van Financiën kan leiden tot vertragingen over eerder genomen financiële beslissingen. Ram merkt dat het tijd wordt om anders met geld om te gaan of dat er nieuwe manieren moeten worden gevonden om geld te verdienen. Geld kan door externe gebeurtenissen snel en onverwacht verschijnen en net zo snel verdwijnen. De Noordknoop in het Huis van Financiën kan de oorzaak zijn van geldproblemen door toename van uitgaven. Ram moet scherp blijven en steeds economisch gezien een stap voor zijn op wat er gaande is. Rond 15 september 2022 moet er rekening worden gehouden met kleine financiële onevenwichtigheden.
De tweede helft van september 2022 laat financiële mogelijkheden zien, maar voorzichtigheid blijft wel geboden.

Gezondheid
De Nieuwe Maan in Maagd van 27 augustus 2022 laat in de maand september 2022 zien dat het oplossen van problemen op het werk en in het dagelijks leven noodzakelijk is voor je emotionele welzijn. De Nieuwe Maan in Maagd laat ook zien dat je deze maand een dieet gaat volgen of met een sportvan start gaat. De meest gunstige periode voor een medische behandeling is de eerste helft van september 2022 door de invloed van de Zon in Maagd.
De Volle Maan van 10 september 2022 valt in jouw Huis van Kosmisch Bewustzijn en Loslaten.
Er breekt een periode aan van rust, ontspanning en meditatie. Tijd om slaap in te halen of een korte vakantie in te lassen. Ontspan jezelf en geef je over aan mooie dromen.
Zorg voor evenwicht tussen werk en vrije tijd. Neptunus is retrograde in Vissen en tijdens die periode (tot 3 december 2022) moet je het rustiger aan doen.
Drink voldoende water om je lichaam te zuiveren van gifstoffen. Je lichaam zal je belonen!
Verder alles met mate, dan doe je het goed.

Advies
Ogen en oren wijd open houden, Ram. Laat je op de weg naar succes, nieuw project of nieuwe start niet ontmoedigen door mensen om je heen. An het begin van de maand zijn er strubbelingen, maar daarna staat er niet veel in de weg.
Jezelf aanpassen is een thema. Met jouw planeet Mars in Tweelingen in het 3e Huis van Communicatie en Verbindingen ligt de focus in de komende zes maanden op je directe omgeving, activiteiten en mensen die je elke dag ziet, zoals buren, je broers en zussen, kennissen, klasgenoten en vrienden. Er kan sprake zijn van geschillen, ruzies, meningsverschillen. Een uitdagende, maar leerzame periode van zes maanden waarin het versterken, maar ook het verbreken van relationele banden een thema zal zijn. Doe rustig aan en hou je emoties onder controle, Ram. Je hoeft niet elk gevecht te winnen.

error: Content is protected !!