Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische jaarprognose voor 2023

Welkom in 2023, het Chinese jaar van Het Konijn!

Het Jaar van het Konijn 2023 belooft over het algemeen een rustiger jaar te worden dan het uitdagende 2022, het Jaar van de Tijger, maar of ons rust wordt gegund valt nog te bezien.

Het wordt een jaar van overgang.

Volgens de numerologie is het jaar 2023 verbonden met het getal 7.
Het getal 7 is verbonden met wijsheid, introspectie, wetenschap, realiteit, beredenering, ambiguïteit, analyseren, denken en logica. Deze logische energie kan ook kritisch, minder betrokken en objectief zijn. We willen antwoorden. Waar zijn we aan toe?

Deze collectieve trilling heeft een aanzienlijk invloed op het jaar van Het Konijn 2023, maar stelt ook ons in staat om uitdagingen van dit jaar het hoofd te kunnen bieden.

We bevinden ons als samenleving middenin het pijnlijk geboorteproces van een nieuwe wereld, nog steeds middenin het oog van de storm….
De overgang naar het Waterman Tijdperk dat de weg vrijmaakt naar een betere toekomst voor ons allemaal.

Het Waterman Tijdperk brengt een verschuiving in bewustzijn van hoe we met elkaar omgaan, wanneer de waardering van het individu boven dat van bezit, geld en status wordt gesteld.

Het jaar 2023 laat grote veranderingen zien.
Een cruciaal keerpunt, want de planetaire zwaargewichten Pluto en Saturnus veranderen in maart 2023 beiden van teken en dat is een enorme politieke, culturele en ook individuele verschuiving.

Het jaar van het Konijn 2023 laat een trage start zien door de retrograde Mars in Tweelingen en de retrograde Mercurius in Steenbok.
Mars is retrograde in Tweelingen dat wordt geregeerd door Mercurius en Mercurius retrograde in Steenbok begin januari 2023 kan met de schaduwperiode meegerekend tot medio februari 2023 leiden tot reisannuleringen en uitstel van evenementen, onrust in de publieke opinie, ongeloof over wat wordt verkondigd in de media en van hogerhand, extreme weersomstandigheden, verkeerschaos, stakingen, logistieke chaos met communicatie en infrastructuur.
Er zal sprake zijn van verstoringen in de rechtstaat, politiek en de top van het bedrijfsleven.

De rode planeet Mars gaat vanaf 11 januari 2023 weer direct op de kritische graad van 8º in Tweelingen, maar tot eind maart 2023 blijft het vervelende vertragende effect merkbaar.
De directe hervatting van de omloop van Mars om de Zon zal van grote invloed zijn op de Amerikaanse samenleving, zo kan president Biden te maken krijgen met een verslechterende gezondheid en kan voormalig president Trump weer van zich laten horen.

De Totale Maansverduistering op 16º56 in Stier van 8 november 2022 was weer conjunct de hervormer Uranus in Stier en is van grote economische invloed op de eerste helft van 2023.
Stier regeert geld, bezittingen, wereldwijde valuta, aandelenmarkten, procedures, structuren en de vastgoedmarkt. We krijgen hierdoor in de eerste helft van 2023 te maken met een wereldwijde crisis in het monetaire systeem, waardoor de koopkracht kan ernstig afnemen, de inflatiecijfers de pan uitrijzen en schaarste zal ontstaan. Ook zal dan een besluit worden genomen over de invoering van de digitale munt. Het is raadzaam om geld om te zetten in iets tastbaars, zoals onroerend goed, grond of goud.

De conjunctie van de Zon en Pluto in Steenbok van 20 januari 2023 kan van grote invloed zijn op structurele beslissingen die eerder in 2022 zijn uitgesteld.

We kunnen stellen dat het jaar 2023 vanaf februari 2023 echt begint, want alle planeten lopen tot 1 mei 2023 direct!

Het blijft ook in de eerste helft van 2023 onrustig in het Verenigd Koninkrijk, een periode vol obstakels, ernstige financiële moeilijkheden, veranderingen in leiderschap, separatisme en demonstraties tegen de politieke machtsstructuur. Vanaf de zomer van 2023 vindt er herstel plaats van het Britse financiële en politieke systeem.

Op 7 en 8 maart 2023 kan een nieuwe COVID-19-variant de bron zijn van grote bezorgdheid.
De Volle Maan in Maagd (Gezondheid) op 7 maart 2023 en de intrede van Saturnus in Vissen (testen) vanaf 8 maart 2023 kan wellicht de aanleiding zijn van een nieuwe lockdown.

De kans bestaat dat de oorlog in de Oekraïne kan worden beëindigd door het opsplitsen van de Oekraïne in twee invloedszones, Rusland en Oekraïne.
Een machtswisseling is dan wel goed mogelijk, ook in Rusland zullen er in 2023 wijdverbreide veranderingen in de machtsstructuren plaatsvinden.
Het geopolitieke landschap zal sterk veranderen, omdat de mondiale invloed naar het oosten verschuift, waardoor spanningen tussen de Verenigde Staten en Aziatische landen (China en Noord-Korea) zullen oplopen.
Betrokken landen gaan constructieve vredesbesprekingen voeren, die waarschijnlijk pas in de tweede helft van 2023 vruchten gaan afwerpen.

In Frankrijk zal de oppositie tegen het beleid van president Macron toenemen en zal hij een deel van zijn invloed verliezen. In Duitsland zal ook bondskanselier Olaf Scholz te maken krijgen met tegenwerking waardoor zijn positie zal verzwakken.

Vanaf 8 maart 2023 begint Saturnus aan een nieuwe reis van 2,5 jaar door het waterteken Vissen, het teken dat verbonden is met fantasie, dromen en verbeelding, maar ook van opoffering en loslaten.
De koude, beperkende en realistische invloed van Saturnus, de Heer van Tijd en Karma kan ons doen wakkerschudden uit de droom. Vissen is het laatste teken van de dierenriem en dat is de reden dat we het oude moeten loslaten om het nieuwe mogelijk te maken.
Met Saturnus in Vissen, het teken van opoffering, kan de komende 2,5 jaar een moeilijke periode worden voor het christendom, religie en Volksgezondheid. We zien in deze jaren hervormingen in de rooms-katholieke kerk. COVID-19 is een blijvertje en naast meer uitbraken van nieuwe varianten komen er steeds nieuwe vaccins, maar ook een toename van diabetes, chronische fysieke en psychische aandoeningen en chronische vermoeidheid.
In ieder geval krijgen we met Saturnus in Vissen tot eind mei 2025 te maken met geloofsbeproeving. In de draaikolk van prikkels en onrust om ons heen, in een wereld van algoritmes, waarin alles is gedigitaliseerd en gecontroleerd is, hebben we richting nodig, zoals alleen bovenmeester Saturnus dat ons kan geven. Saturnus brengt orde in de chaos.
Er komt er een wereldwijde ethische code om seksueel overschrijdend gedrag tegen te gaan, ook op sociale media en meer regelgeving in de farmaceutische industrie. Gebruik van cannabis zal gelegaliseerd worden. Er ontwikkelt zich een nieuwe vorm van berichtgeving die los van complottheorieën, politieke wantrouwen en gerichte advertenties vooruit durft te kijken om voorbereid te zijn op de uitdagingen die voor ons liggen.
De laatste keer dat Saturnus door Vissen reisde, van 1994 tot medio 1996, was een periode die werd gekenmerkt werd door de opkomst van het internet, informatica, de digitale wereld, media, film en video games. Tijdens deze transit van Saturnus in Vissen neemt virtuele realiteit een hoge vlucht en zien we nieuwe kunst en muziekvormen ontstaan.
Door de invloed van Saturnus in Vissen wordt de wereld van spiritualiteit onder de loep genomen en wordt er meer kritisch gekeken naar de metafysische wereld en de rol van goeroes, mediums en lichtwerkers.

Door de retrograde Saturnus in Vissen vanaf 17 juni 2023 tot 3 november 2023 kunnen er vertragingen zijn.
Saturnus in Vissen gaat traag, maar gestaag. Drie stappen vooruit, twee stappen achteruit.
Het langzame tempo is precies wat we nodig hebben om te wennen aan de vele veranderingen en uitdagingen die voor ons liggen.

Saturnus zal in maart 2025 met Neptunus in Vissen een conjunctie vormen en die terugkerende 36 jarige cyclus kan van grote invloed zijn op gebeurtenissen in Rusland. In 1917 was de Russische Revolutie met Saturnus/Neptunus, in 1953 was er Stalins dood en de geboorte van Poetin en in 1989 was de ontbinding van de Sovjet-Unie. In 2025 zal het presidentschap van Poetin officieel eindigen, maar wisseling van de macht zal waarschijnlijk niet zonder slag of stoot verlopen.

Kort nadat Saturnus het luchtteken Waterman verlaten heeft, begint de krachtige en transformerende Pluto voorzichtig aan de lange transit van ongeveer 20 jaar door Waterman. Vanaf 24 maart 2023 overschrijdt Pluto de drempel van het revolutionaire Waterman en maakt daar een tussenstop tot 11 juni 2023.
De lange transit van Pluto door Steenbok heeft sinds eind januari 2008 de hele wereld in letterlijke en figuurlijke zin op haar grondvesten doen schudden. Vertrouwde oude, maar niet langer bruikbare maatschappelijke structuren zijn sinds 2008 afgebroken en getransformeerd.
Banken, regeringen, koninkrijken en kopstukken vielen van hun voetstuk.
De oude wereld is niet meer.

De tijdelijke verschuiving van Pluto naar Waterman (sociale rechtvaardigheid) van 24 maart tot 11 juni 2023 geeft ons een sneak preview van wat we de komende decennia kunnen verwachten.
Het voorjaar van 2023 kan door dit voorproefje van grote impact zijn op landen, regeringen, instellingen, grote bedrijven en machtsverhoudingen in de wereld.
De tijdelijke transit van Pluto in Waterman kan in het eerste halfjaar van 2023 al leiden tot belangrijke technologische ontwikkelingen die te maken hebben met het wereldwijde web en virtuele gadgets. Zo kan de ontwikkeling van ultraviolet licht een hoge vlucht nemen als beschermende maatregel tegen nieuwe varianten van virusinfecties.

De vorige transit van Pluto in Waterman van 1778 tot 1798 was het begin van de Industriële Revolutie, de Franse en Amerikaanse Revolutie en het tijdperk van de Verlichting, een periode van fundamentele politieke, economische, sociale hervorming en het ontstaan van ons huidige monetaire systeem.

Tot eind 2024 blijft transformatieplaneet Pluto nog pendelen tussen Steenbok en Waterman.
sterke Door retrogradatie daalt Pluto vanaf 12 juni 2023 weer tijdelijk terug naar Steenbok om daarna vanaf 20 november 2024 zonder onderbrekingen te kiezen voor het pad van Waterman.

De 20-jarige transit van Pluto door Waterman, die officieel begint vanaf 20 november 2024 en eindigt op 19 januari 2044, zijn roerige jaren van sociale revolutie, systeemveranderingen, technologische innovatie en een enorme verschuiving in het collectieve bewustzijn. Pluto in Waterman is de definitieve doorgang naar het Watermantijdperk, een nieuwe wereldorde, de jaren van enorme verschuivingen rond sociale rechtvaardigheid, gemeenschap en technologie, ruimtevaart, vliegtuigindustrie, potentiële technocratie en robotica.

De eerste helft van 2023 laat een genadeloos vervolg zien van de gecompliceerde oorlog tussen Oekraïne en Rusland, de confrontatie tussen Oost en West, de rivaliteit tussen de Verenigde Staten en China en de financiële en economische crises in de wereld met grote gevolgen voor banken, bedrijven en de hele wereldbevolking.
In veel westerse landen zijn er demonstraties, protesten en andere uitingen van ontevredenheid.

Het conflict tussen Rusland en het Westen wordt nog meer complex, waardoor de Verenigde Staten en het Westen worden gedwongen tot het nemen van maatregelen.

Normaal gesproken vinden Verduisteringen plaats in twee dezelfde dierenriemtekens.
Het jaar 2023 markeert echter de overgang tussen eclipscycli en daardoor zijn dit jaar de Verduisteringen in vier verschillende dierenriemtekens: een Zonsverduistering in Ram op 20 april 2023, een Maansverduistering in Schorpioen op 5 mei 2023, een Zonsverduistering in Weegschaal op 14 oktober 2023 en ten slotte een Maansverduistering in Stier op 28 oktober 2023.

Op 20 april 2023 is er de Totale Zonsverduistering op 29º in het vuurteken Ram welke te zichtbaar zal zijn in Zuid oost Azië, de Stille Oceaan, Australië, Indische Oceaan en Antarctica.
Deze Totale Zonsverduistering is van invloed op Ram, Kreeft, Weegschaal, Steenbok en de vaste tekens Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman.
Deze eerste Zonsverduistering van 2023 in het Lenteteken Ram is als een nieuw begin, maar markeert ook het absolute einde aan wat al is geëindigd.

Op 5 mei 2023 valt de penumbrale Maansverduistering op 14º in Schorpioen en dan kan er een een doofpotaffaire over cryptocurrency, bankenwereld en de economie aan de orde zijn.

Mercurius gaat van 21 april 2023 tot 14 mei 2023 retrograde in Stier Met de schaduwperiode meegerekend zijn april en mei 2023 maanden van aanpassing, herziening, reorganisatie en annulering op het gebied van geld, goud, de aandelenmarkt, banken, post, koeriersdiensten, verzekeringen, valuta, handel, winkelen, verkopen, goede doelen, onroerend goed.

Jupiter in Ram kan in het voorjaar van 2023 leiden tot grote droogte en branden veroorzaken, wat een destabiliserende factor zal zijn in het voorjaar van 2023.
Wanneer op 17 mei 2023 Jupiter overgaat in Stier, komt er een meer geaarde praktische energie die gericht is op welvaart, rente, bestedingspatroon. Met Jupiter in Stier kunnen we aanzienlijke verbeteringen in de landbouw verwachten. Investeringen in landbouwproductie en betere oogsten kunnen een oplossing bieden voor de voedselcrisis.

De tweede helft van mei 2023 zal echter ook een tijd van uitdagingen zijn, want Jupiter in Stier staat dan op 17 mei 2023 vierkant op de dan retrograde Pluto in Waterman, in de rug gesteund door de oorlogsplaneet Mars in Kreeft. Door deze invloed moeten we rekening houden met rampscenario’s, terroristische acties en wereldwijde turbulente ontwikkelingen met regeringen.
Ook worden we wereldwijd geconfronteerd met de impact van klimaatverandering, inflatie en financiële instabiliteit.

Aan het begin van juni 2023 schaart Jupiter zich naast de Noordelijke Maansknoop in Stier en deze samenstand geeft weer een sprankje hoop op economische vooruitgang.

In de tweede helft van 2023 koelt Jupiter in het vreedzame Stier steeds verder af.
Jupiter gaat naar Stier op zoek naar Uranus, waar deze medio april 2024 een conjunctie mee zal vormen. Deze samenstand zal dan van grote invloed zijn op onze hulpbronnen, waarden en wat nodig is voor stabiliteit en veiligheid te garanderen.

Venus Retrograde in Leeuw neemt ons vanaf 23 juli 2023 terug in de tijd. In de Zomer van 2015 was Venus ook retrograde in Leeuw. Venus in Leeuw gaat over liefde geven en ontvangen, over wel of niet geaccepteerd worden in ons unieke ZIJN. Wat is er sindsdien veranderd in relaties en in hoe we onze uniciteit maatschappelijk mogen uitdragen?

Vanaf 17 juli 2023 verschuiven de Maansknopen (Karma) naar de as Ram/ Weegschaal, op het moment van de Nieuwe Maan in Kreeft.
De Maansknopen blijven tot 11 januari 2025 op de as Ram/Weegschaal.
De verschuiving van de financiële as Stier/Schorpioen verlegd de focus van wereldeconomie, inflatie, koopkracht, energiemarkt, energieproducenten van olie en gas naar een meer persoonlijk niveau.
In de komende 18 maanden gaat het over eigenheid versus relaties, zowel persoonlijk als zakelijk. Alleen of samen. Het leven verloopt in cycli, zo ook de Maansknopen. Keuzes van 18/19 jaar geleden komen terug in de vorm van levenslessen waarvan we de vruchten mogen plukken, of deze nu zoet of zuur zijn.

De tweede Mercurius retrograde in Maagd van 2023 kan in augustus en september 2023 leiden tot stakingen, reorganisatie, gedwongen ontslagen en extreme weersomstandigheden, transport- of infrastructuurproblemen, vertragingen en onderbrekingen in het dagelijks leven, op het gebied van zorg en welzijn, betaald of onbetaald werk.

Ook al lijkt het dat de tweede helft van 2023 rustiger zal verlopen, toch moeten we rekening houden met de sterke invloed van Uranus in Stier.
Stier symboliseert het leven en natuur, Uranus is het symbool van vernieuwing door vernietiging.
Uranus in Stier is de rode draad in ons kosmische verhaal en zal dat tot juli 2025 blijven.
Oude structuren moeten vernietigd worden om vernieuwing mogelijk te maken.
Een pijnlijk proces dat uiteindelijk zal leiden tot de geboorte van een nieuwe, moderne wereld, op weg naar 2025, het Waterman Tijdperk.

Op 14 oktober 2023 is er de majestueuze, ringvormige of angulaire Zonsverduistering op 21º in Weegschaal. Deze ‘Ring van Vuur’ is zichtbaar in West Afrika, Noord en Zuid Amerika, de Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan en de Noordelijke IJszee. De tweede Zonsverduistering van 2023 is van grote invloed op de Kardinale tekens Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok.
Deze ringvormige Zonsverduistering in Weegschaal wordt gevolgd door een gedeeltelijke Maansverduistering op 28 oktober op 5º in het aardeteken Stier. Deze zal te zien zijn in Afrika, Oceanië, Amerika, Azië en Europa.
Beide eclipsen worden geregeerd door Venus en benadrukken datgene wat schoonheid en betekenis in ons leven brengt.

In oktober 2023 is de vierde en laatste Pluto Return voor de Verenigde Staten van Amerika.
Dit proces dat wel drie jaar heeft geduurd begon in februari 2021 met wel vier exacte conjuncties van Pluto op 27º Steenbok.
De eerste was in februari 2022, de tweede in juli 2022, de derde in december 2022 en dus nu voor de laatste keer passeert Pluto op 27º Steenbok het geboortepunt van de Verenigde Staten.
We mogen deze Pluto Return zien als een soort van ‘hergeboorte’ kan alleen mogelijk is na een ingrijpende systemische herstructurering. De oude generatie van politici moet de fakkel doorgeven aan de nieuwe generatie.

De laatste Mercurius retrograde van 2023 van 13 december 2023 tot 1 januari 2024 valt in Steenbok, teruglopend naar Boogschutter.
Het jaar 2023 begon met Mercurius retrograde in Steenbok en eindigt dus met Mercurius retrograde in Steenbok, dus we krijgen te maken met een herhaling van wat aan het begin van 2023 aan de top in het bedrijfsleven heeft afgespeeld. We zien dus weer bedrijven omvallen, degradaties, fusies en vertrek in het bedrijfsleven, politiek en de zakenwereld, maar ook koningshuizen en de rechtstaat worden hierdoor beïnvloed.
Met Mercurius retrograde in Boogschutter moet vanaf 24 december 2023 rekening gehouden worden met vertragingen en stakingsacties bij luchtvaartmaatschappijen en cruises, een nieuwe uitbraak van virusziekten en extreme weersomstandigheden.

Mercurius retrograde aan het begin en aan het eind van een jaar van transformatie en planetaire verschuivingen laat zien dat we toe zijn aan een time-out op de drempel van 2024.

Lieve lezers, we leven in een tijdperk van grote verandering waarin historische gebeurtenissen van een stempel drukken op ons persoonlijke leven.

De eerste helft van 2023 kenmerkt zich dus door economische, politieke, sociale als persoonlijke crises.
In de tweede helft van 2023 komt er door de transit van Jupiter in Stier vanaf 17 mei 2023 langzaam wat licht aan het einde van de tunnel, maar voordat we daar komen moeten we nog heel wat gecompliceerde haarspeldbochten nemen in de Zomer van 2023.

De overgang naar het Waterman Tijdperk is een geleidelijk, maar vaak ook pijnlijk proces.
Maar er is hoop dat het leven ten goede zal veranderen.

Dat proces zal echter niet van de ene op de andere dag plaatsvinden, maar uiteindelijk zien we de nieuwe weg die voor ons ligt, zich openbaren.

Ik wens al mijn trouwe en gewaardeerde lezers veel liefs en een veilig, maar vooral vindingrijk 2023 toe.

Marlies Goovers

 

 

error: Content is protected !!