Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische prognose maart 2023

De lentemaand maart is vernoemd naar de rode planeet Mars, de Romeinse god van de oorlog.
Volgens de Romeinse kalender was maart (of Martius) de eerste maand van het kalenderjaar.
De maand maart markeert het begin van het astrologische nieuwe jaar met de intrede van de Zon in Ram.

Maart brengt ook de eerste dag van de lente, de lente-equinox en daarom voelt maart altijd als een nieuw begin. Een maand van hoop.
De lentemaand maart 2023 staat in het teken van grote planetaire verschuivingen….

De planetaire zwaargewichten Saturnus en Pluto veranderen allebei van teken en ook Mars verlaat Tweelingen na lange tijd aan het eind van maart 2023.

Pluto, de planeet van wedergeboorte en transformatie, bevindt zich tot 23 maart 2023 op 29º in Steenbok en dat is precies waar de Grote Conjunctie van Jupiter en Saturnus plaatsvond van 15 tot 19 december 2020…we hadden toen te maken met een harde lockdown.

De eerste helft van maart 2023 staat in het teken van het verwerken en helen van trauma’s.
Van 3 maart tot 12 maart 2023 vormen Venus en Jupiter een zeldzame conjunctie met Cheiron in Ram. Alle onverwerkte issue’s en diepgewortelde trauma’s die te maken hebben met eigenwaarde en relaties komen dan aan de oppervlakte om te worden geheeld.
Het durven toegeven en erkennen van wonden uit het verleden kan een gouden kans creëren om deze te overwinnen en de weg vrijmaken naar gezonde relatiepatronen.

Aan het begin van maart 2023, op 1 en 2 maart 2023 vormt Mercurius een conjunctie met Saturnus en Venus smelt samen met de grote Weldoener Jupiter.
Met deze wat tegenstrijdige planetaire energie van willen, maar (nog) niet kunnen, houdt de wereld de adem in. Het voelt alsof de spanning zich aan het opbouwen is ….

De Volle Maan op 16º40 in Maagd van 7 maart 2023 vestigt de aandacht op het dagelijkse ritme en de voorbereiding van de oogst waar we later trots op kunnen zijn.
Lees meer over deze Volle Maan en de invloed ervan op de sterrenbeelden onder NIEUWS op deze website.

Vanaf 8 maart 2023 begint de tweeënhalf jaar durende transit van Saturnus in Vissen.
De planeet van structuur en verantwoordelijkheid zal in het element Water geleidelijk aan afrekenen met onrealistische doelen en illusies en leert ons te vertrouwen op de stroom van het leven zoals het teken Vissen dat symboliseert.
Saturnus in Vissen is ook het definitieve einde van het twee jaar durende Saturnus/Uranus-vierkant. Saturnus in Vissen, het allerlaatste teken Vissen duidt op het manifesteren van langgekoesterde dromen en op legalisering van euthanasie.
Lees meer over Saturnus in Vissen en de invloed op de dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website.

De rode planeet Mars in Tweelingen is goed op stoom en wordt ondersteund door de onstuitbare energie van Jupiter in Ram waardoor voelt het alsof de dingen weer in beweging komen.
Het feit blijft dat alleen met toewijding en doorzettingsvermogen doelen kunnen worden nagestreefd.

Het tweede weekend van maart 2023 staat in het teken van protest, want door Mercurius in Vissen sextiel Uranus in Stier willen we wat ons toekomt en zekerheid voor de toekomst.

Duurzaamheid, recycling en het gebruik van alternatieve energiebronnen en materialen wordt steeds belangrijker om het leven leefbaar te houden.

Op 15 maart 2023 vindt het jaarlijkse hoogtepunt plaats van de Virginiden meteorenzwerm.
De “trage” Virginiden in de nabijheid van de heldere vaste ster Spica zijn daarna nog twee weken waarneembaar aan het hemelse firmament.

Op 15 maart 2023 zijn ook de Verkiezingen voor de Provinciale Staten.
Mars in Tweelingen vierkant Neptunus in Vissen is op deze dag een mistig aspect van innerlijke twijfel en ontmoediging. We willen wel, maar iets houdt ons tegen, zoals keuzes die in het afgelopen halfjaar zijn gemaakt of er is spijt van keuzes die wel of niet zijn gemaakt.

De tweede helft van maart 2023 kenmerkt zich als een meer dynamische periode.

Op 20 maart 2023 betreedt de Zon het lenteteken Ram. Dag en nacht zijn even lang.
Het astronomische begin van de Lente, de Lente-equinox, het feest van Ostara, de godin van het stralende licht, groei en creatie. We gaan de versnelling in! Een bijzonder krachtige periode waarin nieuwe energie tot constructieve veranderingen kan leiden in ons zelf en in de wereld om ons heen.

Vanaf 20 maart tot 3 april 2023 reist Mercurius door Ram. In het teken van de Strijder zijn we qua communicatie meer direct, assertief en openhartig, maar ook impulsief en bereid om voor onze ideeën te vechten. Positieve gedachten leiden in de komende weken tot goede resultaten bij het starten van nieuwe projecten en activiteiten. Mercurius in Ram is alert, slim, scherp en goed op de hoogte!

De Nieuwe Maan in Ram van 21 maart 2023 is een geboortemoment om je te concentreren op een nieuw begin, een nieuw project of reis. De Nieuwe Maan is conjunct een stralende Jupiter in Ram en dat geeft een enorme verandering van energie. Door deze vurige samengebundelde kracht van de Nieuwe Maan en Jupiter ervaren we op Aarde meer kracht, moed en initiatief en worden ongekende kansen gecreëerd.
Lees meer over deze Nieuwe Maan en de invloed op alle dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website!

Vanaf 23 maart 2023 ‘proeft’ Pluto voor het eerst sinds 1798 van het teken Waterman …..
Pluto gaat vanaf 1 mei 2023 retrograde in Waterman en loopt dan langzaam weer terug naar Steenbok.
Vanaf 2024 blijft Pluto in Waterman. In de 20 jaar die dan volgen komen er ingrijpende veranderingen op sociaal, politiek, technologisch en humanitair vlak. Pluto gaat in Waterman onze samenleving als geheel herstructureren en transformeren, van sociale systemen tot instellingen, de manier waarop groepen mensen met elkaar omgaan of de rol die de staat speelt in de samenleving.
Wereldwijd gaan nieuwe vakbonden en beroepsorganisaties ontstaan.
Met Pluto in Waterman wordt machtsmisbruik aan de kaak gesteld ongeacht politieke aard, economische aard of om persoonlijke redenen.
Lees meer over Pluto in Waterman en de invloed op alle dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website.

Vanaf 26 maart 2023 reist de rode Strijder Mars, de planeet van oorlog en strijd door Kreeft … het waterteken Kreeft staat symbolisch voor ‘het Volk”. Mars in Kreeft vormt direct een lastig aspect met Pluto in Waterman. Deze inconjunctie forceert Mars als het ware in een planetaire spagaat.

Moeder aarde laat van zich horen door seismologische activiteit, aardverschuivingen, modderstromen en stijging van de zeespiegel, maar ook vanwege geopolitieke spanningen, migratiestromen, klimaatprotesten en grondstoffenschaarste wat een groot probleem vormt voor het mondiale economische systeem, de energietransitie van fossiele naar duurzame energie, ICT, industriële innovatie, gezondheid en defensie.

Jupiter reist nu door Ram, het teken van Mars en dat is een boost van strijdlustige energie.
Alles wat nu gebeurt wordt met Mars in Kreeft inconjunct Pluto in Waterman uitvergroot.

De groeiende wereldbevolking en wereldwijde vraag naar industrie- en consumptiegoederen leidt tot prijsstijgingen en schaarste van natuurlijke grondstoffen en gaat ten koste van de economische groei.

Het laatste deel van maart 2023 zal zich onderscheiden door het opbouwen, plannen, en het leggen van een fundament voor de toekomst.

In deze gepolariseerde wereld is de drang naar vooruitgang en individuele vrijheid ongekend, persoonlijk, sociaal en collectief.

De onrust in de atmosfeer en op aarde is enorm, dit zien we niet alleen in klimatologische omstandigheden, maar ook in continue onverwachte gebeurtenissen, onrust, ontreddering en geweld.

Onze wereld zal blijven evolueren. Niets zal ooit hetzelfde zijn.

Iedereen een hoopvolle en dynamische maand maart gewenst!

Marlies Goovers

error: Content is protected !!