Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Algemeen
Het jaar van het Konijn 2023 is een ware achtbaan voor Waterman, een jaar van ups en downs, van oneindige hoogten naar onpeilbare diepten.
Het jaar 2023 gaat door Saturnus in Waterman en Mars retrograde in Tweelingen traag van start, ondanks de krachtige energie van Jupiter in Ram.
Vanaf 17 mei 2023 komt er weer een periode van vertraging door Jupiter in Stier.
Mei tot juni 2023 zijn maanden van heroverweging en aanpassing door de invloed van de retrograde Pluto in Waterman.
Het Jaar van het Konijn biedt vele kansen voor carrière en relaties en er zijn dromen te realiseren in 2023, maar dat gaat allemaal niet vanzelf.
Alleen met doorzettingsvermogen en geduld is succes te behalen.

Liefde en Relaties
Mars retrograde in Tweelingen (5e Huis van Liefde) kan tot 11 januari 2023 voor Waterman een periode van stress en problemen in liefdesrelaties zijn waarin Waterman geneigd is overhaaste beslissingen te nemen.
De retrograde Mars in Tweelingen kan vanaf eind oktober 2022 hebben geleid tot de terugkeer van een ex of problemen in je sociale kring. Waterman kan vriendschappen zijn kwijtgeraakt door misverstanden en liefdeskwesties uit het verleden.
Mars gaat vanaf 12 januari 2023 weer direct, maar het duurt nog tot 25 maart 2023 (einde schaduwperiode) voordat de storm is gaan liggen. Tot eind maart 2023 komt er dan ruimte voor verzoening, herstellen en versterken van liefdesrelaties en vriendschappen.
Asteroïde Ceres gaat echter vanaf 26 maart 2023 tot 7 mei 2023 retrograde in Maagd (8e Huis van Intimiteit). Waterman voelt dan in de intieme relatie een afstand of voelt zich minder betrokken of denk je dat je niet de steun en liefde krijgt die je nodig hebt. Het probleem ligt niet bij de ander, maar bij jou en je moet dan diep in jezelf graven om bij het kernprobleem te komen waardoor je je zo voelt om het op te kunnen lossen.
Asteroïde Ceres in Maagd blijft nog tot 21 juni 2023 in Maagd om fysieke, mentale, emotionele en spirituele banden met anderen verbeteren zodat je je gesteund, vertrouwd en veilig voelt.
Mars reist van 21 mei tot 10 juli 2023 door Leeuw (7e Huis van Relaties) en tijdens die periode neem je het voortouw in een relatie of ben je actief aan het zoeken naar nieuwe verbindingen of nieuwe samenwerkingsverbanden en werkt aan het verbeteren van relaties.
Venus in Leeuw gaat van 23 juli tot 3 september 2023 retrograde in het Huis van Relaties en dat valt gelijk met de transit van Mars in Maagd van 11 juli tot 27 augustus 2023 in het 8e Huis. Tijdens die periode kan Waterman een beklemd gevoel ervaren van teveel verplichtingen of onzekerheid bij anderen, teveel druk van anderen of het gevoel hebben uit balans te zijn. Waterman moet dan zoeken naar de oorzaak om te kunnen begrijpen en los te laten.
Mercurius retrograde in Maagd van 23 augustus 2023 tot 14 september 2023 kan onderliggende problemen voortbrengen die te maken hebben met vertrouwen en intimiteit, problemen die met Ceres retrograde in het voorjaar van 2023 niet zijn aangepakt.
Met al deze retrograde energie kan een relatie in 2023 onder druk komen te staan. Het jaar 2023 staat hierdoor in het teken van hernieuwde connecties met mensen uit het verleden of de terugkeer van een ex-geliefde. Ook is de sterke retrograde-energie een aanwijzing dat 2023 het jaar kan zijn van het vinden van een tweelingziel.
De Zonsverduistering in Weegschaal van 14 oktober 2023 kan tot het eind van 2023 en de eerste helft van 2024 mogelijk de kosmische poort zijn naar een liefde in het buitenland, een terugkeer naar een plek in het buitenland of een spirituele plek in de wereld waar je gelukkig van wordt of van hebt gefantaseerd. Een nieuwe liefde of relatietherapie kan tot twijfels leiden en ook kan een probleem ontstaan met geld.

Carrière
De krachtige transit van Jupiter in Ram tot 16 mei 2023 heeft een gunstige invloed op reclamemakers, auteurs, de reisbranche, logistiek, media of het onderwijs. Met Jupiter in Ram is Waterman enthousiast met veel nieuwe ideeën en plannen die je graag met anderen deelt.
De Zonsverduistering in Ram van 20 april 2023 valt in jouw derde Huis en is in de komende zes maanden van diepgaande invloed op de manier van communicatie. Een briljant idee kan in het komende halfjaar werkelijkheid worden, maar het heeft wel voorbereiding nodig.
De rode strijder Mars reist van 26 maart tot 20 mei 2023 door Kreeft (Het Huis van Werk en Dagelijkse Bezigheden). Dit is een productieve periode om veel werkprojecten gedaan te krijgen, alleen als je gemotiveerd bent over het werk.
Op 5 mei 2023 is er een Maansverduistering in Schorpioen (Huis van Carrière en Bestemming) en dat is de kosmische poort naar veranderingen in je carrière. Deze kosmische gebeurtenis laat de mogelijkheid zien van vooruitgang en succes, maar alleen als je er met hart en ziel voor gaat. Deze Maansverduistering laat zien dat dat projecten tot voltooiing komen of vlot worden getrokken. Diepgaande veranderingen in de carrière zoals een reorganisatie of verandering in het bedrijfsbeleid, andere regelgeving vanuit de overheid of managementwijziging zijn mogelijk.
De Maansverduistering geeft ook aan dat het evenwicht moet worden hersteld tussen carrière of openbare leven en de behoeften van je gezin en privéleven.
Het is ook mogelijk dat Waterman een totaal andere koers gaat varen in de komende zes maanden wanneer je niet tevreden bent over het pad dat je nu volgt.
Wanneer je blijft zitten in een situatie waarin je niet gelukkig bent of waar je hart niet van vol is, dan kan Waterman tegenslagen en vertragingen ervaren en emotioneel gevoeliger zijn.
Als je houdt van wat je doet en je hebt de dingen goed gedaan, dan kun je succes boeken, vooruitgang maken en erkenning krijgen.
Door de invloed van asteroïde Ceres in Weegschaal vanaf 22 juni 2023 tot 15 september 2023 voelt Waterman zich gesteund en optimistischer en enthousiast over plannen en dat wordt gesteld door Mars in Weegschaal!
Mars in Weegschaal reist van 28 augustus tot 12 oktober 2023 door Weegschaal en deze optimistische transit geeft Waterman energie en drive om je ideeën na te jagen en actie te ondernemen om plannen te verwezenlijken.
Asteroïde Ceres reist van 16 september 2023 tot 25 november 2023 door Schorpioen (Huis van Carrière en Bestemming) en Mars reist van 13 oktober 2023 tot 24 november 2023 door Schorpioen. Mars in Schorpioen is energie, ambitie en gedrevenheid en met deze kracht kun je vooruitgang boeken. Deze samenwerking kan aan het eind van 2023 leiden tot meer verantwoordelijkheden of een leidinggevende functie. Mars in Schorpioen maakt gepassioneerd en moedig. Waterman durft nu alles aan, gaat ervoor en rechtstreeks af op het doel.
De Zonsverduistering in Weegschaal van 14 oktober 2023 valt in het Huis van Levensbeschouwing, Buitenland en Studie en deze invloed versnelt in de komende zes maanden projecten die te maken hebben met internationale reizen, buitenland, publicaties en hogere studie.
Deze Zonsverduistering is de kosmische poort naar een half jaar een “doorgroei’ als mens, een reis, een sabbatical, retraite, studie, plannen te verwezenlijken en een nieuwe perceptie van het Leven en levensfilosofie die aan het eind van 2023 kan leiden tot een nieuwe carrière of andere dagbesteding.

Financiën
Neptunus is jouw planeet van het Geld, want Vissen is jouw Huis van Financiën. Neptunus beheerst het principe van losmaken, waarbij je loskomt van aardse zaken. Hoe meer je tijdens deze periode probeert vast te houden aan bezit, des te meer je verliest. Hoe meer je geeft, des te meer ontvang je.
Waterman krijgt steeds meer een andere kijk op materiële bezittingen en waardeoordeel. Hoe meer je hangt aan bezittingen, je leven en waardebepaling, des te groter is de kans dat je alles waar je zo aan hangt zal verliezen.
Door de invloed van Neptunus blijft het moeilijk om de controle over je financiën te houden of je krijgt niet de beschikking over relevante financiële informatie.
Door de invloed van Neptunus in Vissen is het moeilijker om financieel overzicht te houden.
Neptunus blijft tot eind januari 2026 in Vissen (Huis van Financiën), dus ook het heel jaar 2023 moet je op je geld letten. Het is mogelijk dat Waterman financieel kan worden benadeeld of er kan van je worden geprofiteerd. Pas op met risicovolle ondernemingen, want je kunt het slachtoffer worden van bedrieglijke praktijken.
Er kan geld binnenkomen met kunst, voeten, water of de spirituele wereld.
Saturnus reist vanaf 8 maart 2023 door Vissen (Huis van Financiën) en blijft daar tot medio februari 2026 om orde op zaken te stellen. Saturnus in Vissen brengt karmische lessen over wat werkelijk belangrijk voor je is en waar je werkelijk waarde aan hecht.
Financieel gezien een mindere periode, maar deze periode is bedoeld voor het ontdekken van materiële en spirituele waarden. Materiële bezittingen weerspiegelen je innerlijk waardepatroon, dus nu gaat het om wat je werkelijk nodig hebt.
Doe voorzichtig met financiën en ga economisch met geld om.
Saturnus in Vissen is een reality check en kan als een koude douche voelen, maar Saturnus brengt wel structuur als er sprake is vaan minder goede financiële keuzes in het verleden.
Het gevoel van geld tekort komen, maar ook het gevoel van tekortkomen en tekortkoming is vaak perceptie.
De Maansverduistering in Schorpioen in het Huis van Carriere van 5 mei 2023 laat in het komende halfjaar diepgaande veranderingen in de carrière zoals een reorganisatie of verandering in het bedrijfsbeleid, andere regelgeving vanuit de overheid of managementwijziging zijn mogelijk. Voortvloeiend zijn er financiële veranderingen die van invloed zijn op de behoeften van je gezin en privéleven. Een overhaaste aankoop kan een miskoop zijn. Ga zorgvuldig te werk bij alles wat je doet.
In het laatste kwartaal van 2023 moeten plannen daardoor worden bijgesteld.

Familie en Huis
De energie van de Noordknoop in Stier tot medio juli 2023 laat zien dat Waterman gericht is op het creëren van een emotionele veilige toekomst door het bouwen of kopen van een huis en de familieband te versterken.
De grote hervormer Uranus blijft in het vierde Huis van Familie en Huis tot juli 2025.
Het kan zijn dat Waterman sinds de transit van Uranus in Stier (vanaf maart 2019) is verhuisd of of zijn er plannen om te verhuizen naar een ander huis of andere woonplaats. In ieder geval zijn er onverwachte huiselijke veranderingen en diepgaande veranderingen in je gezin of familie en is het tempo in je leven opgeschroefd. Het thema gedurende deze jaren is oud zeer uit je kindertijd uit te ruimen om verder te kunnen gaan op je levenspad. Je diepste wezen ondergaat veranderingen, oude banden met het verleden worden verbroken en kunnen bevrijdend zijn. 
In ieder geval is je huiselijke en innerlijke rust verstoord waardoor er dingen rechtgezet dienen te worden. Sommige van deze veranderingen kunnen plotseling en onverwacht zijn, wat een emotionele impact op je kan hebben, dus je moet emotioneel flexibel zijn.
De Zonsverduistering in Ram van 20 april 2023 valt in jouw derde Huis en is in de komende zes maanden van diepgaande invloed op de manier van communicatie met naaste familieleden, vrienden en familie, alles wat te maken heeft met het maken van verbindingen, netwerken en informatie. In het komende halfjaar worden wel of niet onderlinge banden hersteld met naaste familie of kennissen of met familie of vrienden die je ontgroeid bent.
Mercurius is van 21 april 2023 tot 14 mei 2023 retrograde in Stier en die periode is geschikt om huiselijke problemen aan te pakken of problemen met je gezin op te lossen. Schoon schip maken voordat de transit van Jupiter in Stier begint!
De grote Weldoener Jupiter reist vanaf 17 mei 2023 door Stier, het Huis van Familie en Huis. Tot 25 mei 2024 komt er ruimte voor Waterman om het huis te verbouwen of uit te breiden, onroerend goed kopen of verkopen of te verhuizen naar een ruimere woning. Er kan zelfs sprake zijn van gezinsuitbreiding of in ieder geval komen er positieve veranderingen in de woonsituatie. De transit van Jupiter in Stier is een zoektocht naar innerlijke vrede en rust bij je thuis, gezin, verleden en hoe je over jezelf denkt.
De Gedeeltelijke Maansverduistering in Stier van 28 oktober 2023 valt in het 4e Huis van Familie en Privé-leven en heeft direct betrekking op je huis en familie. Deze Maansverduistering brengt onuitgesproken boosheid en negatieve aspecten in de familiesfeer naar buiten. Emotionele reacties zijn onvermijdelijk, maar deze helpen wel een oplossing te vinden om een slepende situatie te herstellen. Een sterke familieband wordt allemaal maar sterker, maar als er problemen zijn voel je je misschien afstandelijker en heb je wat ruimte nodig.
Iets wat verborgen is gebleven en wat te maken heeft met ouders, ouderen of familielid, zelfs van vorige generaties, komt nu naar buiten. Er kan in de komende zes maanden sprake zijn van een carrière-move waardoor het noodzakelijk is om te verhuizen. Ook is het mogelijk dat je met je gezin op reis gaat of dat er een heuglijk feit te vieren is in de familie.
Wel is het van het grootste belang dat het evenwicht tussen privéleven en carrière wordt hersteld.

Gezondheid
Pluto is sinds 2008 in Steenbok en blijft in Steenbok tot 21 januari 2024. Steenbok is het 12e Huis van het Kosmisch Bewustzijn voor Waterman. Pluto is in 2024 voor het laatst in Steenbok, dus er wordt een tijdperk afgesloten. In de afgelopen jaren zijn diep weggestopte aspecten uit lang vervlogen tijden aan de orde geweest die nog steeds een krachtige invloed hebben op jouw leven. Pluto in Steenbok zijn jaren geweest van transformatie waarin een verdieping plaats heeft gevonden van zelfkennis en innerlijke houding. De jaren van inzicht en onthullingen zowel over jezelf als van anderen. 
In 2023 proeft Pluto al van Waterman van 24 maart tot 11 juni 2023 en dat betekent dat Waterman in de eerste helft van 2023 al meer persoonlijke kracht, zelfvertrouwen en fysieke weerbaarheid laat zien. Wilskracht, zelfvertrouwen en persoonlijke kracht kan versterkt worden door fysieke, competitieve of sportieve activiteiten. Transformeren helpt je om los te laten en sterker te worden. Vanaf 12 juni 2023 tot 21 januari 2024 terug Pluto voor de laatste keer terug naar Steenbok om je innerlijke verandering te vervolmaken. Waterman heeft dan meer controle over en begrip voor het verleden en heeft extra bagage losgelaten.
Vanaf januari 2024 reist Pluto door Waterman. Pluto in Waterman zal dan een enorme impact hebben op het fysieke lichaam van Waterman. Een ware transformatie van jezelf en het einde van een lange cyclus van zelftransformatie en zelfverbetering.
Aan het begin van 2023 is Mercurius tot 17 januari 2023 retrograde in Steenbok en ook aan het einde van 2023 is Mercurius van 13 december tot 23 december 2023 retrograde in Steenbok.
Alle onbewuste problemen die dan nog niet zijn opgelost kunnen dan alsnog naar buiten komen.
Het is belangrijk om die zware last van je schouders te laten glijden voordat je met het nieuwe jaar 2024 begint. Het eind van 2023 kan extra stressvol zijn, dus neem de tijd om uit rusten en jezelf op te laden.

Advies
Saturnus verlaat het teken Waterman op 7 maart 2023. De transit van Saturnus sinds 18 december 2020 door Waterman was een nieuwe periode van innerlijke groei en herstructurering en zelfverbetering.
Saturnus heeft Waterman karmische lessen geleerd, Waterman heeft veel over zichzelf geleerd. Door veranderingen in je leven ben je gegroeid, volwassen geworden met meer verantwoordelijkheid en discipline maar dat kan ook een gevoel van beperking met zich meebrengen.
Saturnus laat Waterman achter zich en Pluto, de planeet van transformatie, begint voorzichtig aan de lange transit door Waterman.
In 2023 proeft Pluto al van Waterman van 23 maart tot 11 juni 2023 en dat betekent dat Waterman in de eerste helft van 2023 de kans krijgt om te heroverwegen en aanpassingen te doen. Transformeren helpt je om los te laten en sterker te worden. Met Pluto in Waterman krijgt Waterman in 2024 op vele gebied een tweede kans!

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!