Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Astrologische maandprognose juni 2021

De eerste zomermaand van 2021 biedt ons een heftige maand van turbulentie en vertraging.

Pluto in Steenbok en Saturnus in Waterman zijn al retrograde, maar ook deze maand gaan ook Jupiter en Neptunus in Vissen retrograde. 

De retrograde planeten weerspiegelen vertraging op het aardse vlak, dus we moeten voorlopig rekening houden met langdurige vertragingen en herziening van maatschappelijke processen.

De retrograde-invloed van Mercurius in Tweelingen blijft deze maand sterk aanwezig.

Mercurius retrograde in Tweelingen is van invloed op onverwerkte emoties en gevoelens die

te maken hebben met het verleden, afkomst, gezin en huis. Het gaat voornamelijk om herstel, grenzen stellen, ontspanning, vernieuwing en het doen van onderzoek.

Mercurius blijft retrograde tot 21 juni 2021, het moment van de Zomerzonnewende.

Juni 2021 wordt verder gekenmerkt door de invloed van Mars in Kreeft opposiet de retrograde Pluto in Steenbok, de Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 en het tweede exacte vierkant tussen de retrograde Saturnus in Waterman en Uranus in Stier op 12 juni 2021, dat als een rode draad door juni 2021 loopt.

De transit van Venus door Kreeft tussen 2 en 27 juni 2021 is de verzachtende planetaire pleister tijdens deze turbulente maand. Venus in Kreeft wil onderlinge verbindingen herstellen en verbeteren.

Mars in Kreeft staat op 6 juni 2021 precies tegenover de retrograde Pluto in Steenbok en dat intense strijdlustige en competitieve aspect kan een explosieve en agressieve uitwerking hebben.

Deze dag kan als de gevaarlijkste dag van de maand worden bestempeld. Er kan sprake zijn van oorlogsgeweld, dreiging en spierballenvertoon.

Het kan ook een dag zijn van opmerkelijke prestaties op alle gebieden waar moed en kracht bij vereist zijn, vooral met projecten waar een jaar of twee geleden mee is begonnen. De invloed van deze oppositie houdt de eerste heft van juni in de greep en dit kan leiden tot heftige stressvolle situaties waarin de controle moet worden losgelaten en waarbij moet worden geconformeerd aan een hogere macht. Dat kan op grote schaal zijn, maar ook thuis kan er sprake zijn van dominant gedrag, agressie, ongecontroleerd verlangen of onderuit gehaald worden door een vorm van afhankelijkheid of verlies aan kracht(en). De geest lijkt uit de fles, dus hou rekening met een explosie van emoties, vaak uitgelokt door een externe situatie, andere persoon of groepering.

Verduisteringen zijn kosmische poorten om de mensheid wakker te schudden en dienen als katalysator op onze collectieve weg naar de toekomst.

Verduisteringen vertegenwoordigen grote veranderingen in de komende zes maanden en dwingen ons om de donkere kant van ons persoonlijke onderbewustzijn onder ogen te zien.

Op 10 juni 2021 is er een annulaire Zonsverduistering op 19º47 in het luchtteken Tweelingen.

Deze Zonsverduistering is te zien in grote delen van Europa en Azië, Noordwest Afrika, grote delen van Noord-Amerika, de Atlantische Oceaan en het Noordpool gebied.

Er is in 2021 maar één Verduistering in het element Lucht en dat kan het collectieve geheugen, de cognitie en het beoordelingsvermogen beïnvloeden. Diepgaande veranderingen in het denken zijn waarschijnlijk, waarbij het moeilijk zal zijn om feiten van fictie te onderscheiden.

Er kan verwarring of algemene mentale chaos ontstaan, dus stel belangrijke beslissingen uit. Geef ook niet teveel informatie prijs.

Deze mentale verwarring en turbulentie kan wel resulteren in geweldige creatieve ideeën die van onschatbare waarde voor de toekomst kunnen zijn.

In het element Lucht wordt gezocht naar een nieuwe vorm van leven en deze nieuwe vorm van leven vraagt om het doen van maatschappelijke aanpassingen en dat offers moeten worden gebracht zodat de weg naar de toekomst wordt vrij gebaand.

Luchttekens Tweelingen, Weegschaal en Waterman worden het meest beïnvloed door deze Zonsverduistering in Tweelingen.

Lees meer over de Zonsverduistering en de invloed op de tekens onder NIEUWS op deze website.

De tegenstellingen in onze sterk gepolariseerde samenleving worden steeds groter.

Er wordt veel van ons gevraagd en we worden gedwongen om keuzes te maken, terwijl het zo moeilijk is om de waarheid te vinden.

Een samenleving van vervreemding en uitsluiting kan niet bestaan.

Alleen een rechtvaardige en respectvolle multiculturele samenleving van verdraagzaamheid en wederzijds respect en erkenning voor en van iédereen biedt perspectief, verrijking en toekomst.

Op 14 juni 2021 vindt het tweede katalytisch vierkant van 2021 plaats tussen de nu retrograde Saturnus in Waterman en Uranus in Stier. De oude wereld is voorbij en in deze overgangscyclus van inlossen van collectief karma moet ruimte moet worden geboden aan blijvende sociale, culturele en wereldwijde vooruitgang.

Pluto in het laatste decanaat van Steenbok is onverbiddelijk.

In een vorm van eindstrijd tussen “Goed en Kwaad”, “Licht en Duisternis” worden bestaande structuren en systemen door thema’s als macht en machtsmisbruik, controle en angst, uitgedaagd.

In feite bevinden we ons in het zogenaamde Duistere Tijdperk waarbij de waarheid en zuivere wijsheid verloren gaat. We leven niet naar onze werkelijke spirituele natuur.

Uit onzekerheid en angst geven we onze autoriteit uit handen waardoor we in feite leven in een verweesde en verdwaasde samenleving.

Dit is dus een duistere periode van verval, om de mensheid de kans te bieden om de evolutionaire sprong te maken om tot een dieper bewustzijn te komen, terug naar het Licht, naar de Innerlijke Bron.

In feite bevindt de wereld zich in een wereldwijde crisis waarin het persoonlijke en collectieve energieveld overhoop wordt gehaald. We moeten concluderen dat Saturnus vierkant Uranus een somber scenario schrijft voor de wereldeconomie.

Saturnus vierkant Uranus markeert tot begin 2023 een sociale, politieke of materiële crisis, een periode van schaarste op de wereldmarkt. Gedurende 2021-2022 krijgen we te maken met hoge werkloosheidscijfers, schaarste van grondstoffen en zwaar economisch weer, een ongekende inflatie en grote bedreigingen voor onze gezondheid en persoonlijke vrijheid.

De Begrenzer Saturnus probeert in het maatschappelijke Waterman de mensheid met social distancing te controleren, in bedwang te houden.

Uranus in Stier eist echter vrijheid tegen iedere prijs.

Het kwijtraken van individuele vrijheid is funest, want vrijheid is een fundamenteel recht.

Saturnus vierkant Uranus is de kosmische storm de weg baant naar een productieve en innovatieve toekomst.

Uranus vierkant Saturnus dwingt ons tot de keuze om te handelen, om weer te bouwen op de puinhopen van het verleden. Opnieuw te beginnen, zowel op individuele als op collectieve schaal.

Ons collectieve energieveld moet worden geschoond en geheeld, zodat we samen verder kunnen in de nieuwe realiteit.

Het is een langdurig sociaal hervormingsproces zowel op individueel als op sociaal vlak.

Als we ervoor kiezen om onze ogen te sluiten voor dit proces, worden we door externe omstandigheden gedwongen om die veranderingen te ondergaan.

Wanneer vanaf 2023 de stofwolken van deze beproeving zijn opgetrokken, zal de wereld totaal veranderd zijn.

Het stralende middelpunt aan de hemel, de Zon, bevindt zich tot 20 juni 2021 in het vrolijke teken Tweelingen en zal daarna gehoorzamen aan de eeuwige dynamische wet door zich op 21 juni 2021 te voegen in het Waterteken Kreeft.

Het is Midzomer of wel de Zomerzonnewende.

Op deze dag vieren we de intrede van de astronomische Zomer en de Zomer Equinox op het noordelijk Halfrond. We vieren het feest van Litha, wanneer de Zon op het hoogste punt staat.

De langste dag en de kortste nacht.

Voor het zuidelijk Halfrond betekent deze dag juist het begin van de Winter en de Winter Equinox. Moeder Aarde toont haar goddelijke vruchtbaarheid en laat ons drinken uit haar overvloedige bron. Vanaf deze dag worden de dagen op het noordelijk Halfrond langzaam aan weer korter tot aan het moment van de Winterzonnewende op 21 december 2021.

Zoals ieder jaar is de Zomer de periode van retrograde. Pluto in Steenbok is al vanaf 27 april 2021 retrograde en Saturnus in Waterman vanaf 23 mei 2021.

De sterke retrograde invloed van juni 2021 laat zien dat het geen gunstige periode is om significante veranderingen door te voeren. Neem de tijd om te analyseren, ons gedrag en onze verwachtingen aan te passen, leren van wat er is gebeurd sinds het begin van de pandemie, anders te leren denken en de dingen vanuit een ander perspectief bekijken.

Jupiter in Vissen gaat retrograde vanaf 20 juni 2021.

Jupiter retrograde vanaf 20 juni 2021 tot 28 juli 2021 in Vissen en van 29 juli tot 17 oktober 2021 in Waterman is een periode van herevaluatie en herbeoordeling van meerdere sectoren zoals vormen van samenwerking, educatie, reizen, huwelijk, zakelijke partnerschappen.

Lees meer over de invloed van Jupiter retrograde op alle tekens onder NIEUWS op deze website!

Neptunus is retrograde in Vissen van 25 juni tot 30 november 2021.

Neptunus is de energetische brug tussen het oude en het nieuwe. Tijdens deze periode is er door angst en controle een toename van verwarde mensen en meer incidenten door drugs- of alcoholmisbruik, agressie en verwarring.

Angst verlamt en blokkeert de stroom van het leven. Door angst wordt kracht weggenomen en ingenomen door machten die misbruik maken van angst.

Door weer te vertrouwen in de magie van het leven wordt ruimte geboden aan positieve veranderingen in onszelf en zien we de werking van de Wet van Overvloed.

Lees meer over de invloed van Neptunus retrograde op alle tekens  onder NIEUWS op deze website!

De Volle Maan in Steenbok van 24 juni 2021 gaat over thema’s als verantwoordelijkheid, beperking tot het wezenlijke. Het zetten van weloverwogen stappen om doelen te bereiken staan bij deze geaarde Volle Maan op de voorgrond.

Lees verder over deze Volle Maan en de invloed op de tekens onder NIEUWS op deze website!

We moeten tot eind juni 2021 uiterst voorzichtig zijn met het doen van toezeggingen en beloftes, vooral met die beloftes die niet kunnen worden nagekomen.

Vanaf 28 juni 2021 betreedt Venus het extraverte teken Leeuw. In het vurige Leeuw staat Venus garant voor flink wat vuurwerk, vooral wanneer Venus zich daar begin juli 2021 bij de rode Strijder Mars voegt en samen oppositie gaan vormen met de retrograde Saturnus in Waterman.

Daarover later meer…!

Ik wens jullie allemaal een behouden maand juni!

error: Content is protected !!