Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.
Saturnus Vierkant Uranus Januari 2021

Saturnus vierkant Uranus 2021

Saturnus vierkant Uranus 2021

Het katalytische vierkant dat wordt gevormd tussen de planetaire reuzen Saturnus in Waterman met Uranus in Stier stelt de wereld in 2021 voor een voldongen feit dat de oude wereld voorbij is en dat er ruimte moet worden geboden voor blijvende sociale, culturele en mondiale vooruitgang.

Uranus in Stier dringt aan op het behoud van individuele vrijheid en Saturnus in Waterman is de spreekwoordelijke sociale begrenzer.
Het vierkan stelt ons duidelijke voor de keuze: Individuele vrijheid en individualiteit (Uranus in Stier) of collectieve zekerheid en veiligheid (Saturnus in Waterman).
Vrijheid of slavernij?

Saturnus in Waterman vierkant Uranus in Stier zou ertoe kunnen leiden dat 2021 het jaar wordt van sociale versplintering, eilandjes vorming en een ongekende toename van echtscheidingen.

Tot drie keer dit jaar vormt Saturnus in Waterman half februari, half juni en eind december 2021 een dynamisch spanningsveld met Uranus in Stier, dus dit spanningsveld is de rode draad van 2021.

Saturnus en Uranus staan ​​in vaste, onverzettelijke tekens, dus het zal een echte compromisloze strijd zijn tussen het utopische ideaal versus het behoud van waarden. 
De nieuwe wereld versus de krakende oude wereld.

Een periode van angst en innerlijke stress, maar ook een proces van “feitelijke en concrete realisatie” van iets dat Saturnus en Uranus kraken in hun voegen!

De cyclus van Saturnus en Uranus is om de 45 jaar.
In 1988 was de conjunctie tussen Saturnus en Uranus in Boogschutter.
Het wassende vierkant van Saturnus in Stier en Uranus in Waterman vond plaats in 1999-2000, gevolgd door een oppositie van Saturnus in Maagd met Uranus in Vissen in 2008.
Dus in 2021 is er een Afnemend vierkant met Saturnus in Waterman en Uranus in Stier.
De nieuwe cyclus zal plaatsvinden in juli 2032 met de conjunctie van Saturnus en Uranus in Tweelingen.

De cycli van Saturnus en Uranus (opposities, vierkanten en conjuncties) leiden tot ongekende sociale en technologische vooruitgang, veranderingen in de mondiale politieke en financiële systemen, innovatieve uitvindingen die de wereld in hoog tempo hebben veranderd, zoals de uitvinding van de computer, kleurentelevisie, rekenmachines, magnetrons, videogames, Facebook, Netflix, Instagram, smartphones, ontwikkelingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie. Ook het internet dat het mogelijk maakt om nog sneller samen te werken, de Val van de Berlijnse Muur, Black Monday, de opkomst van de milieubeweging, vrouwen- en homo-emancipatie en transgenders zijn allemaal verweven met Saturnus en Uranus.
De wereldwijde financiële crisis (GFC), de diepste recessie sinds de Grote Depressie van 1929, moet echter ook worden toegeschreven aan het Saturnus/Uranus-vierkant van 2008.

Het Saturnus / Uranus-vierkant van 2021-2022 is de trigger voor de wereldwijde recessie van 2020, die begon op 30 januari 2020, toen de Wereldgezondheidsorganisatie het coronavirus tot een wereldwijde noodsituatie voor de volksgezondheid verklaarde.
Saturnus in Waterman en Uranus in Stier zullen tot eind 2022 met elkaar in de planetaire clinch blijven liggen.

De hakken gaan stevig in het zand, maar onvermijdelijkheden zullen moeten worden losgelaten om vooruitgang te boeken.
Het gaat hard tegen hard.

Conservatieve ideeën en protectionisme (Saturnus) zullen zich voortdurend verzetten tegen progressieve ideeën (Uranus). Saturnus wil de dingen houden zoals ze zijn geweest, terwijl Uranus ons zal aansporen om veranderingen aan te brengen.
Dit kan leiden tot sociale spanningen en verdere verdeeldheid in de samenleving.

We moeten concluderen dat Saturnus vierkant Uranus een somber scenario schetst voor de wereldeconomie tot begin 2023. Gedurende 2021-2022 zullen we te maken krijgen met hoge werkloosheidscijfers en zwaar economisch weer, ongekende inflatie, dreiging en een ongunstig beeld voor onze gezondheid en persoonlijke vrijheid.
We hebben te maken met extreme weersomstandigheden, vele aardbevingen (Saturnus/Uranus), modderstromen, incidenten met luchtvaart en ruimtevaart.

Er komt maatschappelijk verzet tegen de gevestigde orde.
De roep om persoonlijke vrijheid en gerechtigheid zal alleen maar luider worden.
Mars in Leeuw zal begin juli 2021 ook een volatiele bijdrage leveren aan onze zwaar beproefde samenleving.

Het establishment zal zich verzetten door steeds meer ideeën en regels op te leggen zonder daarbij rekening te houden met de fundamentele rechten van het individu.

Uranus vierkant Saturnus dwingt ons om te kiezen voor actie, om te herbouwen op de ruïnes van het verleden.

Om opnieuw te beginnen, zowel op individueel niveau als op collectieve schaal.

Ons collectieve energieveld moet worden gezuiverd en genezen, zodat we samen de toekomst kunnen omarmen in de nieuwe realiteit.

error: Content is protected !!