Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Donderdag, 28 januari 2021

Donderdag, 28 januari 2021
Met de Volle Maan in Leeuw zijn we in de gelegenheid om een brug te slaan naar Eenheid.
De tegengestelde krachten van de Zon in Waterman (het collectieve) en de Volle Maan in Leeuw (het individu), betekent dat er echter verzet kan optreden om deze veranderingen door te voeren.
Verbinding met ons Hoger Bewustzijn is noodzakelijk om deze collectieve veranderingen mogelijk te maken.
De Volle Maan in Leeuw is driehoek Uranus in Stier, vierkant Mars en Uranus in Stier en opposiet Jupiter en Saturnus in Waterman. Deze Volle Maan in Leeuw duidt op een dynamische, maar gecompliceerde dag van uitdagingen en tegenstrijdigheden. Tegen beter weten denken mensen het beter te weten. Behoud van wat is of wat moet worden veranderd kan niet worden afgedwongen met machtsvertoon of geweld, maar vanuit collectieve verbondenheid.
Deze dag vraagt om duidelijke en creatieve keuzes waarbij elkaars mening gerespecteerd wordt.
Lees meer over deze Volle Maan onder NIEUWS op deze website!

error: Content is protected !!