Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Donderdag, 1 oktober 2020

Donderdag, 1 oktober 2020
Op de eerste dag van oktober 2020 valt de Volle Maan in Ram, de eerste Volle Maan van oktober 2020. Lees verder over de Volle Maan onder NIEUWS op deze website.
Ram is het eerste teken van de dierenriem. Heerser Mars is retrograde is in Ram en daarom is de strijdlust nog groter om te vechten tegen onrecht of om dromen waar te maken. De plannen die zijn gemaakt met de Nieuwe Maan in Ram van 24 maart 2020 ontvouwen zich of worden tot uitvoering gebracht.

error: Content is protected !!