Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

De Zomermaand augustus begint op 1 augustus 2022 met het feest van Lugnasadh of Lammas genoemd, waarin Moeder Aarde ons laat delen in haar oneindige overvloed en vervulling. Oogsttijd.
Lughnasadh kondigt het einde van de Zomer aan. De dagen worden korter, de kleuren om ons heen veranderen. De Herfst kondigt zich langzaam maar zeker aan.

Augustus 2022 kan een hete turbulente maand worden.

Een Mars-Uranus conjunctie is een astrologische gebeurtenis die ongeveer om de twee jaar plaatsvindt. Mars conjunct Uranus is een noodzakelijke verschuiving in ons individuele en collectieve waardesysteem.

De zeldzame drievoudige conjunctie van Mars, Uranus en de Noordelijke Maansknoop op 18º in Stier aan het begin van augustus 2022 kan leiden tot grote wereldwijde en persoonlijke uitdagingen en het uiteenvallen van structuren en hervorming, transformatie en vernieuwing in de economie, onderwijs, energievoorziening, arbeidsomstandigheden, voedselvoorziening, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen.

Met deze destabiliserende energie moeten we in de eerste helft van augustus 2022 rekening houden met stroomuitval, stroomstoringen en technologische problemen met energie.

Bovendien staan ​​de Noordknoop, Mars en Uranus Stier in een vierkantsaspect met de retrograde Jupiter, Saturnus en de Zon in Waterman, een spanningsveld dat angst en wrijving weerspiegelt, maar ook een verhoogde motivatie om uitdagingen te overwinnen.
Onverwachte onthullingen en een nieuwe stap voorwaarts zijn mogelijk.

De Noordelijke Maansknoop in het aardeteken Stier, onze collectieve bestemming, heeft sinds begin 2022 een belangrijke economische rol gespeeld. Het teken Stier gaat over geld, (crypto) valuta, financiën, de agrarische sector, voedselvoorziening en alle basisbehoeften in het leven.

Deze drievoudige conjunctie Mars/Uranus en de Noordknoop in Stier van 1 en 2 augustus 2022 daagt ons uit om na te denken over de rol die we willen spelen in het veranderende sociale paradigma en de positieve bijdragen die we kunnen bieden aan gemeenschap.

De laatste keer dat Mars, Uranus en de Noordelijke Maansknoop op ongeveer 19º in de Stier een volatiele conjunctie vormden was in 324 v.Chr., toen Alexander de Grote de basis van het Hellenistische tijdperk heeft gelegd.

Alles wijst erop dat we aan de vooravond staan van een nieuw tijdperk met nieuwe wetten en nieuwe machtsstructuren.
Met dit keerpunt is alles mogelijk, want deze samenstand maakt de weg vrij voor de toekomst. Wees op alles voorbereid!

Vanaf 5 augustus 2022 tot 26 augustus 2022 reist de snelle boodschapper Mercurius door het eigen dierenriemteken Maagd. Mercurius in het analytische Maagd is een energie van duidelijkheid en perspectief en dat is iets dat we kunnen gebruiken in deze tijd van verwarring. Er kunnen stappen vooruit worden gemaakt, maar voorzichtigheid is wel geboden. Door de retrograde Neptunus in Vissen kunnen dingen mooier worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn.

Op 8 augustus 2022 staat Mars in Stier vierkant op de retrograde Saturnus in Waterman en dat spanningsveld kan de oorzaak zijn van tegenslag en frustratie.
Niets of niemand is als vanzelfsprekend te beschouwen.

De oppositie van Venus in Kreeft met de retrograde Pluto in Steenbok kan de oorzaak zijn van een sterke energetische onbalans, intense verlangens en grote emotionele druk.
Jaloezie is het sleutelwoord van deze transit en verstoort relaties, er kan dan sprake zijn van misbruik, criminele activiteiten, geweld en overmatig gebruik van alcohol of drugs.

Op 11 augustus 2022 staat de Zon in Leeuw vierkant op Uranus in Stier en dat planetaire drukvat betekent spanning, ontevredenheid en onrust. In ieder geval een wake-up call, nieuwe ervaring of een verandering.

De Volle Maan in het Luchtteken Waterman van 12 augustus 2022 conjunct de retrograde Saturnus in Waterman en vierkant Mars en Uranus in Stier brengt ons naast politieke chaos en onverwachte gebeurtenissen, ook opzienbarend nieuws.
Iets dat verborgen is gehouden zal onder het licht van de Maan worden onthuld en dat kan van blijvende invloed zijn.
Lees meer over deze Volle Maan in Waterman en de invloed op alle dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website!

Vanaf 12 augustus 2022 tot 5 september 2022 danst de schone Venus door het vurige rijk van koning Leeuw. Venus wil zich in het Koninklijke Leeuw warmen aan de stralen van de Zon.
Met een vreugdevolle Venus in het trotse en extravagante Leeuw durven we uit te komen voor wie en wat we zijn.

Van 11 tot 14 augustus 2022 mogen we ons verheugen op de jaarlijkse Perseïden meteorenregen. Deze meteoren bestaan uit gruis afkomstig van de komeet Swift-Tuttle. De Perseïden is de bekendste meteorenregen en van 12 tot 13 augustus 2022 kunnen er wel 100 meteoren per uur worden waargenomen.

De rode Strijder Mars reist vanaf 21 augustus 2022 tot 25 maart 2023 door Tweelingen.
Gedurende deze zes maanden hebben we door de volatiele invloed van Mars in Tweelingen het hart op de tong.
Mars in het element Lucht is een recht-door-zee mentaliteit van nieuwe ideeën met daarbij ook controverse, sarcasme, meningsverschillen, debatten, streken en mindgames.

Tijdens de periode van Mars in Tweelingen moeten we rekening houden met verwarring, crises en oorlogen en daarnaast nieuwe variaties van infectieziekten.

Jupiter retrograde in het vurige Ram kan de oorzaak zijn dat er uitdagende morele dilemma’s zijn die ons ervan weerhouden beslissingen te nemen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de sterk remmende werking van de retrograde Saturnus in Waterman.

De expansiekracht van Jupiter in het vurige Ram, het teken van de Krijger, heeft sinds medio mei 2022 geleid tot ongekende creatieve ontwikkeling. Helaas betekent Jupiter in Ram ook frictie en turbulente ontwikkelingen in de wereld, oorlog, sterke inflatie, demonstraties, stijgende voedselprijzen en kosten van levensonderhoud, schaarste, renteverhogingen en extreme weersomstandigheden zoals hitte en droogte.
Ondanks de retrogradewerking van Jupiter in Ram moeten we rekening blijven houden met extreme weersomstandigheden zoals enorme wateroverlast of droogte, bosbranden, hittegolven, aardverschuivingen, maar ook explosieve situaties, toename van geweld, grillige wendingen en menselijke overmoed.

Vanaf 24 augustus 2022 gaat ook Uranus retrograde in Stier. Uranus zorgt voor veranderingen en nieuwe kansen en in Stier gaat het dan voornamelijk om financiële zekerheid. Uranus blijft retrograde tot 21 januari 2023 en tijdens deze periode kunnen er financiële verschuivingen en vertragingen optreden.
Lees meer over de retrograde Uranus in Stier en de invloed op alle dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website!

Zodra de Zon vanaf 24 augustus 2022 door het aardeteken Maagd reist, begint het Oogstseizoen. Door de Kosmos wordt ons de mogelijkheid geboden om logische, zinvolle en praktische oplossingen te vinden voor problemen in de wereld.

Vanaf 27 augustus 2022 reist Mercurius door het sociale Luchtteken Weegschaal en dat wijst erop dat onze collectieve communicatie tot 29 oktober 2022 gericht zal zijn op samenwerking, rechtvaardigheid, balans en hoe we informatie met elkaar delen. Mercurius brengt de informatie die we nodig hebben om eerlijkheid en evenwicht tot stand te brengen.

De Nieuwe Maan op 4º04 in de geaarde Maagd van 27 augustus 2022 is een magisch moment van rust en verstilling.
Venus in Leeuw staat dan echter exact vierkant retrograde Uranus in Stier. Venus op gespannen voet met de retrograde Uranus laat de noodzaak zien van aanpassing in de nieuwe wereld, maar daarbij ook een ongekende drang naar vrijheid, blijheid, onafhankelijkheid.
Dit kan de oorzaak zijn van onrust of een plotselinge breuk in relaties, de behoefte aan een time-out of samen een andere koers gaan varen!
Lees meer over deze Nieuwe Maan en invloed op alle dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website!

In de eerste helft van oktober 2022 vindt het allerlaatste exacte spanningsvierkant plaats tussen de retrograde Saturnus in Waterman en Uranus in Stier. Sociale spanningen van juli en augustus 2022 kunnen in het najaar van 2022 dan opnieuw oplaaien.

De weg van transformatie die voor ons ligt is niet makkelijk, de dualiteit tussen licht en duister is sterker dan ooit tevoren, zowel in de wereld als in onszelf.
Wees gerust.
De reis in de nieuwe wereld zal makkelijker gaan als we het verleden los durven te laten.
De wereld verandert constant. Het Universum verandert constant.
Niets blijft hetzelfde.

Laten we de nieuwe wereld zonder angst omarmen.

Heb een mooie maand augustus!

Marlies

error: Content is protected !!