Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Pluto retrograde 2021

Pluto retrograde 2021

Pluto, de planeet van transformatie, opent het retrograde seizoen van 2021…

Vanaf 27 april 2021 gaat Pluto retrograde op 26º48’5 in Steenbok en “loopt terug” tot 24º18’9 Steenbok. 

Pluto blijft tot en met 5 oktober 2021 retrograde.

Pluto reist al sinds begin 2008 door het teken Steenbok en zal daar tot eind 2024 blijven.
Pluto is de planeet van transformatie en Steenbok staat voor de oude wereld.
De onverbiddelijke Pluto heeft bewezen dat de oude structuur steeds verder afbrokkelt om plaats te maken voor de nieuwe wereld.
Vooral nu op de laatste graden van Steenbok gaat het om de totale omwenteling van de oude wereld, van het afbreken van sociale structuren en het financiële systeem.

Pluto is astrologisch verbonden met Schorpioen, met zielsprocessen.
De retrograde Pluto brengt onderdrukte gevoelens en taboes aan de oppervlakte.

De retrograde Pluto is de kosmische bezem die Grote Schoonmaak houdt in ons leven.
Zowel in de wereldpolitiek en wereldeconomie, maar ook in ons eigen persoonlijk leven gaat de kosmische bezem door bezittingen, maatschappelijke doelen, relaties en emoties.

De retrograde Pluto leidt ons ook terug naar de Bron, naar de essentie van de Ziel op het evolutionaire pad dat we volgen.

Pluto retrograde is zuivering van lichaam en geest …
Innerlijke transformatie en loslaten van oude denkpatronen en vooroordelen door zelfreflectie en interne transformatie. Het nemen van de verantwoordelijkheid voor je eigen leven.

Pluto retrograde is een periode van “in stilte sterven”, om tot in de kern schoon schip te maken voor een nieuwe levensfase.

Invloed op Pluto retrograde op alle dierenriemtekens: (tip: kijk naar je ascendant)

RAM
De retrograde Pluto in Steenbok in het Huis van Carrière en Bestemming brengt significante veranderingen in de carrière van Ram. Ram denkt na hoe de carrière de komende maanden kantoren getransformeerd. Omarm eventuele moeilijkheden, tegenslagen en uitdagingen, want wat er ook gebeurt, deze uitdagingen zullen je de weg wijzen naar je werkelijke doel.
Laat alle stagnerende factoren achter die maatschappelijk groei in de weg staan.

STIER
Pluto Retrograde in het Huis van Levensbeschouwing, Wijsheid en Spiritualiteit daagt je in de komende vijf maanden uit diepgewortelde en vastgeroeste overtuigingen te evalueren en te doorbreken. Deze overtuigingen voelen wellicht veilig en vertrouwd voor jou, maar die hebben wel jouw zelfontwikkeling beperkt. Tijdens deze lange periode wordt je bewust van hoezeer onbewuste invloeden jou als persoon hebben beïnvloed en beperkt. Zelfonderzoek en zelfontwikkeling brengen nieuwe perspectieven.

TWEELINGEN
Pluto retrograde in het Huis van de Ziel is een periode van vernieuwing, evaluatie en regeneratie op het gebied van geld van de partner, gedeelde financiën en andere vormen van samenwerking, transformatie, intimiteit en seksualiteit. Gedurende de komende vijf maanden komen alle negatieve of beperkende overtuigingen aan de oppervlakte die nadelig zijn voor je bewustzijn en belevingswereld ome worden getransformeerd en geheeld.

KREEFT
Pluto retrograde in het Huis van Relaties daagt Kreeft uit om in de komende vijf maanden relaties opnieuw in evenwicht te brengen. Gedurende deze lange retrograde zijn er uitdagingen en twijfel in relaties die van invloed zijn op je partner. Wederzijdse oplossingen zijn vereist..
Kreeft krijgt te maken met groepsdruk, tegenwerking en conflicten. Niet alle relaties zullen overleven, dus er kan sprake zijn van een afscheid, maar ook nieuwe samenwerkingsverbanden en een beter evenwicht. De tijd is gekomen om jouw veranderende emotionele behoeften te verduidelijken en deze kenbaar te maken, want Kreeft gaat door een groot transformatieproces. Belangrijk is dat je mensen om je heen hebt die aansluiten bij jouw toekomstige doelen.

LEEUW
Pluto retrograde in het Huis van Werk, Dagelijkse routine en Gezondheid daagt je de komende vijf maanden uit om verbeteringen aan te brengen in je dagelijkse routine of op het werk. Wat zijn mijn prioriteiten? Wat kan ik doen om efficiënter te leven, mijn energieniveau te verhogen en werkgerelateerde stress en angst te verminderen? Wat kan ik doen om ongezonde gewoontes te veranderen? Ga op zoek naar de juiste voeding en trainingsroutine die bij jouw levensstijl passen. Pluto retrograde is een periode van vernieuwing, verjonging en regeneratie om beter te zorgen voor jezelf, jouw welzijn, gezondere voeding en meer beweging.

MAAGD
Pluto retrograde in het Huis van Creativiteit en de Liefde daagt je in de komende tijd maanden uit om niet alleen liefde te geven, maar ook om te ontvangen! Pluto retrograde vraagt je om bij jezelf naar binnen te gaan om te kijken waar emotionele blokkades liggen. Het is een goed moment om beperkingen van je af te schudden en je te richten op wat je leuk vindt, je creatieve ambities en projecten die jou echt inspireren. Pluto retrograde is een periode van vernieuwing, verjonging en regeneratie op het gebied van Liefde en Romantiek, Zelfontwikkeling en Kinderen (ook je innerlijk kind). Waar ligt jouw inspiratie? Hoe vind je de passie terug in je leven? Wat maakt jou gelukkig?

WEEGSCHAAL
Pluto retrograde in Het Huis van Familie en Privé daagt je in de komende vijf maanden uit om onderliggende emotionele problemen aan te pakken thuis en in de familie. Pluto retrograde kan duiden op een ingrijpende renovatie aan je huis, een verhuizing of aanpassingen in de thuissituatie. Ook dingen uit huis op te ruimen en het waardevolle re bewaren voor de nieuwe situatie. Tijdens deze periode kan de Weegschaal worden geconfronteerd met onrust in de relationele sfeer. Het is alles of niets om problemen met een huis, gezin of familieleden op te lossen.

SCHORPIOEN
Pluto retrograde in het Huis van Communicatie daagt de Schorpioen in de komende vijf maanden uit om effectiever te communiceren, communicatieve vaardigheden te verbeteren en duidelijker te zijn. Pluto retrograde is een perfecte periode om communicatieve vaardigheden en technologie te verbeteren en te upgraden. Er komen grote veranderingen op het werk of school waardoor er nieuwe manieren gevonden moeten worden om gezond te blijven en stress te verminderen.
Het gaat erom dat je goed moet verwoorden wat je voelt en minder je gevoelens moet projecteren op anderen.

BOOGSCHUTTER
Pluto retrograde in het Huis van Financiën, Waardebepaling en Bezittingen legt in de komende vijf maanden de focus op financiële zaken en bronnen van inkomsten. Consolidatie, herstructurering en verbeteringen aanbrengen in geldzaken is raadzaam, dus een gunstige periode voor het opstellen van een budgetplan of schuldsanering. Ook zal jouw waarde-oordeel zowel in stoffelijke als in geestelijke zin een metamorfose (verandering) ondergaan. Tijdens deze retrograde van Pluto kom je tot de conclusie dat materieel bezit heel betrekkelijk is en dat je alleen macht en controle hebt over je innerlijke waarde. Tijdens Pluto retrograde is er financiële winst te behalen, maar blijf realistisch. Pas dus op met het nemen van financiële risico’s.

STEENBOK
Pluto retrograde in het Huis van Persoonlijkheid mag worden gezien als de poort naar een nieuwe jij. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook innerlijk en je emotionele aanwezigheid. Tijdens deze vijf maanden vinden er in je persoonlijk leven gebeurtenissen plaats waardoor jij een ware transformatie doormaakt. Pluto retrograde daagt je uit tot om afscheid te nemen van zelfbeperkende overtuigingen om te laten zien wie je werkelijk bent. Een periode van vernieuwing, verjonging en regeneratie voor wat betreft je persoonlijkheid, ego, het uiterlijk, hoe je jezelf ziet en hoe anderen je zien.

WATERMAN
Pluto retrograde in het Huis van Onthechting, het Onderbewuste en het Verborgene daagt je in de komende vijf maanden uit om terug te gaan naar de basis om de weg naar jezelf terug te vinden.
Probeer tijdens deze retrogradeperiode van dood en wedergeboorte, vernieuwing, verjonging en regeneratie zoveel mogelijk ruimte te creëren voor innerlijke contemplatie. Houd een dagboek bij om je innerlijke proces bij te houden, je dromen hebben een bijzondere boodschap, maak tijd vrij voor spirituele oefeningen. Laat emotionele patronen uit het verleden los die jou in ontwikkeling hebben beperkt. Durf jezelf kwetsbaar op te stellen. Je vindt kracht in je eigen kwetsbaarheid.

VISSEN
Pluto retrograde in Het Huis van Groepsprocessen en Maatschappelijke Betrokkenheid daagt Vissen in de komende vijf maanden uit om te kijken naar jouw eigen inbreng in je vriendengroep en andere groepen waar je bij betrokken bent. Pluto retrograde is een periode van reconstructie van je sociale leven, dus een periode van vernieuwing, verjonging en regeneratie op gebied van Groepsprocessen. Durf jij jezelf te zijn binnen de groep of doe je je best om jezelf aan te passen? Wat houdt je eigenlijk tegen om jezelf te durven zijn? Gedurende deze periode denk je bewust na over deelname aan nieuwe groepen of organisaties en verbreek je de banden met kringen die niet langer resoneren met jouw interesses.

error: Content is protected !!