Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.
Nieuwe Maan In Waterman 04 02 2019

De Nieuwe Maan in Waterman van 4 februari 2019

Met iedere Nieuwe Maan is de Maan vanaf de Aarde niet te zien.

De Nieuwe Maan is het magische moment waarin de Maan en de Zon samensmelten en de Maan aan haar nieuwe cyclus begint. De maanfase van voorbereiding, zuivering en loslaten.
De Maan laadt zich op met de kracht van de Zon voor haar nieuwe maandelijkse cyclus van groei.

Deze Nieuwe Maan op 15°45 in het luchtteken Waterman laat ons toekomstgericht denken, vooruitkijken en oplossingen bedenken over humanitaire, sociale, ecologische, wetenschappelijke en technologische kwesties.
Vastgeroeste ideeën verruilen voor een verruimde blik waarin iedereen wordt gezien als een uniek individu.
Het leven en jezelf te aanvaarden zoals het is, ook al heerst er chaos om ons heen.

De samenstand van de Zon, de Maan en Mercurius in Waterman wordt van een afstandje goedkeurend gadegeslagen door de Grote Weldoener Jupiter in Boogschutter!
Deze Nieuwe Maan brengt kansen voor materiële en spirituele groei.
Een geweldige kans voor sociale activiteiten, om te netwerken en zakelijke contacten te leggen, voor studiedoeleinden, reizen en het voeren van zakelijke, politieke en juridische onderhandelingen.
De energie van de Nieuwe Maan in Waterman brengt de politieke en maatschappelijke discussie op gang.

De Nieuwe Maan wordt gedragen door de hoopvolle universele energie van Saturnus in Steenbok en Neptunus in Vissen.
Zonder de realiteit uit het oog te verliezen zijn door deze kosmische ondersteuning dromen te verwezenlijken, voor jezelf en voor anderen.

Deze Nieuwe Maan is de voorbode van goed nieuws!

De energie van de Nieuwe Maan van 4 februari 2019 duurt vier weken tot de Nieuwe Maan in Vissen van 6 maart 2019.

Met Nieuwe Maan worden zaadjes geplant, intenties gemaakt en wensen gevisualiseerd die met de volgende Volle Maan tot bloei gaan komen.

De beste tijd om een situatie aan te pakken, een goed besluit te nemen of een nieuwe start te maken is tijdens de eerste twee weken van deze Nieuwe Maancyclus. De Wassende Maan.

De resultaten of aanwijzingen van succes of mislukken van deze geplante zaadjes verschijnen in het Licht van de Volle Maan op 19 februari 2019, de Volle maan in Maagd.

We maken allemaal deel uit van het grote geheel, niet gescheiden en apart van elkaar.
Samen moeten we het waarmaken.

Plant nu de zaadjes voor een betere toekomst voor jezelf en voor ons allemaal, de mensheid als geheel.

error: Content is protected !!