Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Mercurius Retrograde vanaf 14 januari 2022

Mercurius Retrograde vanaf 14 januari 2022

De eerste Mercurius retrograde van 2022 begint op 14 januari op 10° Waterman (tot 25 januari) en daalt af naar 24º Steenbok op 3 februari 2022.

Mercurius retrograde wordt over het algemeen geassocieerd met vertragingen op reis en op de weg, wegopbrekingen en omleidingen, misverstanden in de communicatie, vertraging met zakelijke transacties en onderhandelingen, dingen die zoekraken en technische storingen. 

Deze Mercurius retrograde van januari 2022 kan extra lastig zijn. Tijdens het retrograde gaan is Mercurius conjunct Saturnus (13º) en de impulsieve en vrijheidslievende asteroïde Icarus (10° Waterman).
Mercurius retrograde conjunct de beperkende factor Saturnus en daarbij vierkant (de nog retrograde) Uranus in Stier is extra lastig, omdat we dan meer stilstaan bij dingen, negatief denken, oude koeien uit de sloot halen of er komen onverwachts mensen uit het verleden waarmee dingen moeten worden rechtgezet.

Met Mercurius retrograde in Waterman (tot 26 januari 2022) gaat het vooral over maatschappelijke verhoudingen, met name in de aanloop naar de Volle Maan in Kreeft op 17 januari 2022, maar ook op persoonlijk niveau gaat het om het krijgen van waardering, zowel thuis als op het werk.
Vooral nu met de verschuiving van de Maansknopen begint een nieuwe cyclus van 18 maanden van emotionele bevrijding en zuivering wanneer er sprake is van sociale ongelijkheid.

Harde of kritische woorden kunnen leiden tot relatieproblemen zoals een emotionele afstand, isolement of afwijzing.
Het vierkant van Mercurius retrograde met de retrograde Uranus in Stier (10º)I kan een onverwachte verandering in de dagelijks routine brengen die je niet wilt en tot frustratie en opstand leiden, want persoonlijke vrijheden en rechten kunnen worden beperkt.

Mercurius vierkant Uranus brengt onverwachte verandering en onvoorspelbaarheid in je dagelijkse routine en interacties. Denk daarbij aan verontrustend nieuws of gedwongen worden plannen te wijzigen. Dit kan de oorzaak zijn van angst, stress en nervositeit, slechte concentratie en impulsiviteit, minder goed luisteren, afgeleid zijn en zomaar van gedachten veranderen.
Pas op met wat je zegt en nog belangrijker: hoe je iets zegt. Pas op met het versturen van berichtjes op Social MedIa, want het gaat nu om de inhoud.

Praat niet voor je beurt en wordt niet boos als iemand probeert je comfort zone te halen, want niet iedereen is te vertrouwen.
Neem wat afstand als dingen teveel worden in deze absurde tijd. Denk eerst goed na!
Vermijd het ondertekenen van contracten en belangrijke documenten tijdens deze retrograde.
Sommige belangrijke details zijn niet duidelijk omschreven of de inhoud kan onbetrouwbaar of oneerlijk zijn. Zorg voor een goede back-up van je computerbestanden en zorg ook dat je auto in orde is.

Zie de energetische verschuiving van Mercurius retrograde van Lucht (Waterman) naar Aarde (Steenbok) als een nieuwe kans om met elkaar om te leren gaan, te heroverwegen en nieuwe prioriteiten te stellen op weg naar de toekomst.

Mercurius Retrograde in Steenbok vanaf 27 januari 2022 met de Maansknopen op de as Stier/Schorpioen verloopt anders. Steenbok is de vader, het bestuurlijk orgaan, de autoriteit, de hiërarchie, de uitvoerende factor.
Tijdens Mercurius retrograde in Steenbok komt er meer duidelijkheid over carrière, geld en waar je naartoe gaat, maar verwacht niet dat alles ineens op orde is. Een beslissing kan een blijvend effect hebben, iets dat moeilijk is om direct terug te draaien.

Kort na 4 februari 2022, wanneer Mercurius in Steenbok direct gaat, zul je meer bewust zijn van je persoonlijke autoriteit, in je persoonlijkheid, bedrijf of groep en krijg je de waardering die je verdient.

De meest risicovolle dagen voor besluitvorming, onderhandelingen, communicatie en transport zijn de paar dagen die vooraf gaan aan de retrograde en het weer direct gaan van Mercurius, maar over het algemeen tijdens deze retrogradeperiode moeten we rekening houden met onverwachte omstandigheden.

Mercurius gaat direct op 4 februari 2022 op 24°22′ Steenbok en dan vormt Mercurius in Steenbok een sextiel met Pluto in Steenbok, de Maan en Neptunus in Vissen en dat is een rustige en kalmerende invloed.

De schaduwperiode van Mercurius blijft tot 24 februari 2022.

error: Content is protected !!