Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.
MARS RETROGRADE FOTO

Mars Retrograde in Ram september 2020

Mars Retrograde in Ram september 2020

De rode planeet Mars is de planeet van vuur, actie en energie, ambitie, seksualiteit, oorlog, dominantie, passie, doorzettingsvermogen, moed en kracht.
Mars is onze innerlijke krijger, is moedig, competitief, assertief, defensief, dynamisch, territoriaal, gepassioneerd en ik-gericht. Mars is de vecht- of vluchtreactie en onze innerlijke drang die ons aanzet om doelen in het leven na te streven.

Mars gaat iedere twee jaar ongeveer 2 maanden retrograde. De laatste keer van de volledige retrograde cyclus van Mars door het teken Ram was van augustus tot oktober 1988.  
Let op de dagen 8 tot 10 september (het retrograde gaan) en 12 tot 14 november 2020 (het direct gaan), dit zijn dagen van pure kracht en een verschuiving van het energieniveau!

De schaduwperiode was al vanaf 25 juli 2020, maar vanaf 9 september 2020 ging Mars retrograde op 28º8.1 in Ram. Mars daalt tot 13 november 2020 af tot 15º14.4 in Ram.
De schaduwperiode duurt tot 3 januari 2021, Mars is dan weer op 28º13.8, ongeveer het punt waarvan deze vanaf 9 september 2020 retrograde ging.

Mars retrograde staat tegenover de Zon en het dichtst bij de Aarde en daarom zien we zoveel haat, geweld en irrationeel gedrag. De energiestroom is onderbroken.
Met Mars retrograde is de vurige Mars-energie in wezen naar binnen gekeerd, dus wordt intenser gevoeld, geïnternaliseerd en gepersonaliseerd. Een planetair drukvat….Mars retrograde kan een echte onruststoker zijn. De kracht is indirect en deze kan ons verblinden.

Over het algemeen geldt met Mars retrograde deze stelregel: Mensen zeggen niet wat ze doen of doen wat ze zeggen!

Wanneer woede wordt geïnternaliseerd, steken spanning, agressie, wrok, passief-agressief gedrag, obsessie, frustratie, spijt, depressie, apathie en paranoia de kop op.
Met Mars retrograde zijn we eerder vermoeid. Er gebeuren meer ongelukken door zelfoverschatting of verkeerde inschatting.
Haastige spoed leidt tot ongelukken, vervelende situaties en tegenstrijdige resultaten.
Voorzichtig zijn met vuur, scherpe en explosieve voorwerpen.
Beheers je ongeduld, woede en vermijdt conflicten, want je krijgt spijt van onbezonnen acties.

De kosmische uitdaging is om deze retrograde Mars-energie op een gecontroleerde, bewuste manier te benutten door even pas op de plaats te maken.
We leven in een tijd van innerlijke twijfel en vertwijfeling. Vooral nu heeft de wereld rust nodig.
De kosmos dwingt ons om het tempo te verlagen om naar onze natuurlijke impulsen te luisteren. Een periode van inzicht en nieuw perspectief van verlangens, zowel op fysiek als emotioneel niveau.

Mars is de Heerser van Ram, dus deze retrogradeperiode van Mars in Ram is veel sterker.
Mars is ook vrij en zelfstandig ondernemerschap, initiatief en onafhankelijkheid. Nieuwe plannen kunnen averechts werken of nieuwe projecten zijn onderhevig aan vertraging. Met Mars retrograde is er aarzeling, besluiteloosheid, voorzichtigheid en angst om zakelijke risico’s te nemen.
Wanneer je besluit toch door te zetten met een project tijdens Mars retrograde, levert het mogelijk niet de gewenste resultaat op. Het is niet zozeer een slechte tijd om met nieuwe projecten te beginnen, maar het ontbreekt ons aan geduld, energie en moed om door te zetten.
Ongeduld is de ergste vijand tijdens Mars retrograde…
Mars retrograde is uitstekend geschikt voor evalueren en strategievorming. Werken aan plannen. Terug naar de tekentafel! Vertragingen zullen uiteindelijk leiden tot goede resultaten.
Het herdefiniëren van huidige projecten kan lonend zijn.

In de geboortehoroscoop is te zien waar Mars retrograde van toepassing is. Het laat zien waar er minder interesse, verlies of achteruitgang, maar ook herziening plaats kan vinden.

De invloed van de retrograde Mars voor alle dierenriemtekens:

ZON IN RAM en RAM ASCENDANT:
De rode Strijder Mars is de Heerser van Ram. Alle retrograde cycli van Mars zijn van grote invloed op jou als persoon, zowel emotioneel als fysiek, je gezondheid en persoonlijke presentatie aan de wereld.
Tijdens Mars retrograde ben je minder direct, meer introspectief. Het is tijd voor verandering op het gebied van de relatie die je hebt met jezelf en die met anderen. De retrograde Mars vraagt je: waardeer jij jezelf om wie je bent en wordt door anderen gewaardeerd om wie je bent? Wie zijn je ware vrienden, wie zijn je vijanden? Hou je van jezelf of ben je je eigen grootste vijand?
Jezelf pushen tijdens deze retrograde cyclus van Mars zal alleen maar leiden tot frustraties en vertragingen. Het is tijd om plannen opnieuw te bekijken, te herzien en te reorganiseren.
Heb geduld, Ram. Het twijfelen, extreme vermoeidheid, minder zelfvertrouwen en enthousiasme en meer voorzichtig zijn met anderen hoort bij deze periode, een natuurlijk proces van evaluatie en vernieuwde innerlijke kracht. Het eindresultaat is een sterk verbeterde jij.

ZON IN STIER en STIER ASCENDANT:
De retrograde Mars in Ram valt in jouw Huis van Kosmisch Bewustzijn, Psyche en Loslaten.
Deze energie duidt op een periode en periode van rust, herstel en stilte waarin je bij voorkeur op jezelf bent. Een periode van focus en concentratie. Een periode voor retraite, kuur, time-out, therapie, revalidatie, herstel en opbouw van geestelijke gezondheid. Het oude eruit, het nieuwe erin. Mars retrograde is als een grote kosmische bezem die zelfs donkerste hoekjes niet overslaat. Mars in Ram is dus van grote invloed op je intuïtie en spiritualiteit. Je merkt dat je minder op je intuïtie en ingevingen kunt vertrouwen doordat je verkeerde signalen oppakt of je vertrouwt je eigen intuïtie niet. Tijdens Mars retrograde wordt je geconfronteerd met emotionele frustraties en verlangens die je hebt onderdrukt. Er kan sprake zijn van verminderde vitaliteit, vage angsten en besluiteloosheid. Het gaat om jouw innerlijke wereld en het is aan jou om te onderzoeken met wat of met wie je verder wil. Misverstanden, wrok of verwarring uit het verleden kunnen een grote rol spelen. Blijf niet te lang stilstaan bij het verleden. Geen grote beslissingen nemen.
Gebruik deze retrograde periode om opnieuw na te denken en te reorganiseren.

ZON IN TWEELINGEN en TWEELINGEN ASCENDANT:
De retrograde Mars in Ram valt in jouw Huis van Vriendschappen en Sociale Betrokkenheid.
Er zijn uitdagingen op het gebied van vriendschappen, groepen, netwerken, dromen en wensen voor de toekomst. Tweelingen kan een sociaal muurtje optrekken na teleurstellingen die te maken hebben met groeps- of gemeenschapsactiviteiten en vriendschappen. Mars retrograde maakt je bewust van oppervlakkige vriendschappen of vrienden die jouw vriendschap niet waard zijn. Er kan een terugkeer zijn naar een oude vriendschap of problemen met vrienden of groepen duiken op uit het verleden. Je gaat je richten op mensen met wie je op een dieper niveau kan communiceren.
Er is minder interesse in langetermijndoelen of Tweelingen kan haast dwangmatig doelen willen behalen. Er kan frustratie zijn over doelen of dromen die zich niet snel genoeg manifesteren.
Mars retrograde is uitstekend geschikt voor een nieuwe strategie. Werken aan plannen, maar niet om actie te ondernemen. Mars retrograde laat Tweelingen opnieuw focussen, plannen herzien en aanpassen. Nu geen grote beslissingen nemen. Neem de tijd.

ZON IN KREEFT en KREEFT ASCENDANT:
De retrograde Mars in Ram van 2020 valt in jouw Huis van Carrière, beroepsleven, verantwoordelijkheden, ambitie, public relations en reputatie. Een goed moment om plannen te herzien en terug te keren naar de tekentafel! Een nieuw project loopt vertraging op of er moet iets overnieuw worden gedaan. De Herfst van 2020 kan daarom een periode van frustratie zijn. Samenwerking verloopt moeizamer en je krijgt te maken met vertraging, onduidelijkheden en tegenwerking. De medewerking van anderen en wederzijds belang is echter de sleutel om succes te behalen. Het is daarom raadzaam om je carrière zo in te richten, zodat anderen er ook baat bij hebben.
Stilstand, haken en ogen, uitdagingen of schijnbare tegenslagen zijn aanwijzingen dat Kreeft deze zaken moet reorganiseren, doelen opnieuw moet beoordelen of plannen moet wijzigen en aanpassen. Kreeft is tijdens deze periode minder zelfverzekerd of gewoon voorzichtiger en heeft minder ambitie of motivatie.
Jouw enthousiasme wordt getemperd en misschien moet je terugkeren naar oude projecten om ze te versterken of opnieuw uit te voeren. Vermijd zaken die tijd, energie en geduld vergen om tot groei te komen. Mars retrograde is een prima cyclus voor bestaande en lopende projecten, maar niet ideaal voor geheel nieuwe initiatieven. Sommige projecten kunnen vastlopen of worden uitgesteld. Opnieuw focussen, beoordelen, teruggaan en herzien.

ZON IN LEEUW en LEEUW ASCENDANT:
De retrograde Mars van 2020 valt in jouw Huis van Levensbeschouwing, Studie, Reizen, Spiritualiteit en Geloof, Wijsheid, Perspectief, Hoger onderwijs en Avontuur. Mars retrograde laat je terugkeren naar een oude passie, studie of interesse voor hernieuwde bezieling.
Dus die studie oppakken of bedrijfstraining gaan doen. Een juridische procedure aanspannen of het zakelijk opnemen tegen een rivaal heeft echter weinig zin. Leren en reizen is de boodschap van deze retrograde Mars. Het kan ook goed zijn om op reis te gaan naar de plek waar je goede herinneringen aan hebt of jezelf even terug te trekken in een spiritueel oord om na te denken over je volgende stappen. Tijdens Mars retrograde heb je wat moeite met het “grotere plaatje”, het is mogelijk dat je tijdelijk minder geloof in het Hogere hebt, misschien als gevolg van enkele problemen of tegenslagen, vertragingen of heroriëntatie. Sommige projecten op dit gebied kunnen vastlopen of worden uitgesteld. Overtuigingen of onderzoeken waar je enthousiast over was, kun je in twijfel trekken, misschien moet je een studie of een project herzien. Terug naar de tekentafel, opnieuw focussen om dingen te herzien of opnieuw te doen, te verfijnen en te perfectioneren, om ze uiteindelijk sterker te maken. Juridische zaken en medische zaken vragen om een second opinion.

ZON IN MAAGD en MAAGD ASCENDANT:
De retrograde Mars valt in het achtste Huis van Gedeelde Financiën, Intimiteit, emotionele zaken, geheimen en de Ziel. Tijdens deze periode vragen onopgeloste financiële kwesties alsnog om een oplossing. Er kan sprake zijn van een belangenconflict in de privé-sfeer of het uiteenvallen van een zakelijk partnerschap.
Belastingen, leningen, verzekeringen, testamenten en dergelijke kunnen een bron van bezorgdheid zijn. Er kunnen complicaties ontstaan ​​op het gebied van intimiteit of gedeelde financiën. De retrograde Mars legt de focus op onopgeloste problemen om een oplossing of opening te vinden. Financiële en emotionele zaken vereisen een second opinion.
Gezamenlijke financiële projecten of initiatieven kunnen vastlopen of worden uitgesteld.
Intimiteit voelt niet vertrouwd en daar heb je moeite mee, misschien als gevolg van enkele problemen of teleurstelling op deze gebieden. Een oude relatie kun je niet loslaten en deze kan je pad weer kruisen.
Een goede periode om te bekijken hoe je voor jezelf opkomt in een relatie. Er kunnen frustraties ontstaan ​​over dubbelzinnigheid, vertragingen of het vastlopen van financiën, macht, verslavingen, schulden, angsten en fobieën. Maagd krijgt de kans krijgt om hier beter mee om te gaan, want Mars retrograde leert om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken en het leven op emotioneel niveau beter te beheersen.
De stappen die Maagd nu neemt zullen op de lange termijn gunstig uitpakken.

ZON IN WEEGSCHAAL en WEEGSCHAAL ASCENDANT:
De retrograde Mars in Ram valt in jouw Huis van Relaties, vriend of vijand. Tijdens deze periode is er sprake van spanningen en tegenwerking in jouw relatie of in de samenwerking met collega’s of partnerschappen en relaties in het algemeen. Ook kan het zijn dat anderen jou niet goed (willen) begrijpen of dat je moeite hebt met onderhandelen en het sluiten van compromissen.
Er zijn dingen uit het verleden die je dwars zitten en deze problemen vragen om een oplossing. Goede periode om je grieven of bezorgdheid te uiten, maar ga conflicten zoveel mogelijk uit de weg.
In de vaste relatie is er sprake van een gewapende vrede of is er sprake van obsessief of passief-agressief gedrag.
Deze cyclus dwingt je om te reorganiseren, opnieuw te focussen, terug te gaan en te herzien.
Weegschaal krijgt de kans om nieuwe en verbeterde manieren te vinden om met elkaar om te gaan door je eigen rol in de relatie in overweging te nemen.
Je wil misschien te veel en te graag en hoe goed bedoeld ook, jouw houding kan voor anderen overrulend overkomen.
Deze retrograde cyclus van Mars gaat over het in evenwicht brengen van wat je voor jezelf wil en wat je betekent voor anderen.

ZON IN SCHORPIOEN en SCHORPIOEN ASCENDANT:
De retrograde Mars in Ram van 9 september tot 13 november 2020 in je zesde Huis van Dagelijks Werk en Gezondheid kan een periode aangegeven van frustratie op je werk, in het dagelijks leven en routine. Het schiet niet op ondanks de werkdruk en inzet. Er wordt veel van je verwacht en dat geeft stress. Een situatie op het werk of met collega’s of huisgenoten is onhoudbaar, dus het is mogelijk dat je gedwongen wordt om vanwege van je gezondheid van je huidige baan te veranderen of veranderingen in je lifestyle aan te brengen.
Mars is verbonden met Schorpioen, dus de retrograde Mars heeft een extra sterke uitwerking op jou, in je persoonlijke presentatie, fysieke verschijning of gezondheid. Je energieniveau is lager tijdens de Mars retrogradecyclus van 9 september tot 13 november 2020. Er kan verhoogde kans zijn op stress of een burn-out. De lat te hoog leggen of jezelf pushen zal leiden tot frustraties en vertragingen. Je kunt dus vastlopen in je dagelijks werk, maar de aanpassingen die je nu aanbrengt, kunnen van onschatbare waarde zijn.
Er kan ook sprake zijn van sleur in je dagelijks leven of werk en dan is deze Mars retrograde perfect voor een reorganisatie, een nieuwe dagelijkse routine. Opnieuw focussen, teruggaan en herzien.

DE ZON IN BOOGSCHUTTER en BOOGSCHUTTER ASCENDANT:
De retrograde Mars in Ram brengt je terug naar je innerlijk kind. Een periode met meer tijd voor kinderen, hobby’s en liefde. Een passionele nieuwe vlam kan tijdens Mars retrograde snel weer uitdoven, terwijl een affaire met een oude vlam zou kunnen uitmonden tot een vaste verbintenis! Vriendschappen worden tijdens deze Mars retrograde cyclus tegen het licht gehouden. Alleen de goede vriendschappen overleven. Ook komen er nieuwe vrienden op je pad.
Boogschutter moet rekening houden met vertraging op het gebied van romantiek, creativiteit en kinderen, zoals complicaties met een geliefde of een kind. Er kan minder interesse zijn in een hobby of een creatief project gaat niet zoals gewenst of er zijn omstandigheden waardoor je voorlopig niet van hobby’s of ontspannende activiteiten kunt genieten. Het is mogelijk dat er teveel beslag op je wordt gelegd door een liefdesrelatie waardoor je een beklemmend gevoel hebt of dat je wordt ingehaald door het verleden. Je kunt anders gaan denken over een liefdesrelatie of je twijfelt wat je ooit in iemand hebt gezien. Het kan zijn dat je minder zeker bent van jezelf, voorzichtiger, minder gemotiveerd en meer teruggetrokken. Opnieuw focussen en herevaluatie is de weg om je enthousiasme te hervinden. Waar ligt jouw hart? Wat verlangt jouw hart werkelijk?

DE ZON IN STEENBOK en STEENBOK ASCENDANT:
De retrograde Mars valt in jouw Huis van Familie en privé-leven, thuis, gezin, veiligheid en huishoudelijke activiteiten. Het verleden komt tijdens deze periode sterk bij je terug.
Steenbok wil ook op reis. Op zoek naar zichzelf, op zoek naar de oorsprong. Een spirituele zoektocht. De behoefte om samen met familie en geliefden herinneringen op te halen is groot.
Tijdens de retrograde cyclus van Mars van 9 september tot 13 november 2020 is er thuis achterstallig werk in te halen. Huishoudelijke projecten kunnen echter vertragen of vastlopen. Er zijn reparaties noodzakelijk aan het huis, maar de huidige omstandigheden zijn onduidelijk, dus het enthousiasme neemt af om thuis dingen te veranderen. Of een renovatie of reparatie doorgang zal vinden, blijft in het ongewisse.
Steenbok is thuis tijdens de Mars retrograde cyclus meer defensief en beschermend vanuit emotionele issues uit het verleden die nu weer de kop opsteken. Het kan zijn dat je het gevoel hebt dat je een situatie thuis niet meer in handen hebt. Opnieuw focussen, teruggaan en herzien om je positie te hervinden en te versterken. Er kan dus vertraging of achteruitgang zijn op het gebied van je privé-leven, maar uiteindelijk biedt dit je de mogelijkheid om de nodige wijzigingen in je leven aan te brengen. Nu geen voorbarige beslissingen nemen. De retrograde cyclus van Mars in Ram vraagt je om bij jezelf thuis te komen en om projecten in en rond het huis te herzien en af ​​te stemmen. Dat geldt zowel voor het huis, voor jou ook voor haar inwoners.

DE ZON IN WATERMAN en WATERMAN ASCENDANT:
De retrograde Mars in Ram is van invloed op je denken en handelen, communicatie, broers en zussen, buren, kennissen en transport. Jouw sterke persoonlijke overtuigingen kunnen botsen met die van anderen, er zijn meningsverschillen over ideeën, meningen en feiten. Er kunnen confrontaties zijn met jouw dagelijkse omgeving, school, buren en naaste familieleden. Mars retrograde vraagt je de weg van het geduld en compromissen te bewandelen.
Door de retrograde cyclus van Mars is het raadzaam om alert te blijven bij het ondertekenen van een bindend contract, het kopen van een voertuig of het aangaan van een overeenkomst.
Communicatie of transport kan te maken krijgen met vertraging. Er zijn gemiste afspraken en uitgestelde vergaderingen, vertragingen en administratieve rompslomp, uitdagingen met studies of storingen met vervoer of communicatie-apparatuur.
Ook kan een cursus of studie vertraging oplopen of je verliest interesse om een cursus of studie te volgen. Een project waar je aan hebt gewerkt kan te maken krijgen met tegenslag, zodat je geneigd bent om de handdoek in de ring te gooien. Heb geduld, Waterman. Geef jezelf geduld.
Mars retrograde in Ram is bedoeld om plannen op het gebied van studie, vervoer, persoonlijke interesses en communicatie opnieuw te bekijken, te herbeoordelen, te herzien en te reorganiseren, aan te passen en te verbeteren.
De vertraging van Mars retrograde werkt uiteindelijk in jouw voordeel!

DE ZON IN VISSEN EN VISSEN ASCENDANT
Mars retrograde in Ram is van invloed op je Huis van Persoonlijke Financiën, inkomen, bezittingen en waarden. Mars retrograde laat zien wat je werkelijk bezit en waaraan jij jezelf identificeert.
Tijdens deze retrograde Mars kunnen er meningsverschillen zijn over financiële zaken. Het kost je tijdens deze periode meer moeite om geld te genereren en direct resultaat blijft uit.
Het is afwachten geblazen. Er kunnen onverwachte uitgaven zijn, tegenvallende winstcijfers of minder inkomsten. Vanaf 3 januari 2021 komt er schot in de financiële zaken.
Mars retrograde laat zien dat sommige financiële beslissingen mogelijk opnieuw worden bekeken. Een herziening van bestaande geldkwesties kan voor nu en in de toekomst heel waardevol zijn.
Vissen kan zich ondergewaardeerd en onderbetaald voelen. Voorzichtigheid en misschien angst kunnen met Mars retrograde overheersende emoties zijn. Geld en veiligheid zijn op dit moment heel belangrijk voor Vissen, maar het ligt zeker nu ook gecompliceerd. Er is een grote drang om geld te verdienen, maar tegelijkertijd is er ook tegenwerking van buitenaf. Mars retrograde vraagt om financiële zaken opnieuw te beoordelen, te herzien, te reorganiseren en even pas op de plaats te maken. Mars retrograde vraagt Vissen om om te kijken in hoeverre de financiële situatie het gevoel van veiligheid beïnvloedt, wat hij of zij waardeert en werkelijk nodig is om gelukkig te zijn.

error: Content is protected !!