Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.
03 Zonsverduistring In Kreeft 21 06 2020

De Zonsverduistering in Kreeft van 21 juni 2020

De Zonsverduistering in Kreeft van 21 juni 2020

Gewoonlijk zijn er twee Verduisteringen achter elkaar, maar nu zijn er drie Verduisteringen achter elkaar. 

De eerste verduistering was op 5 juni 2020, de tweede verduistering is op 21 juni 2020 en de derde verduistering is op 5 juli 2020.  

Iedere Nieuwe Maan vertegenwoordigt het einde en het begin van een nieuwe cyclus. 

De Nieuwe Maan van 21 juni 2020 op 00°21 in Kreeft is een ringvormige Zonsverduistering.

De schijnbare diameter van de Maan is kleiner dan die van de Zon, waardoor er een ring van licht ontstaat rond de verduisterde Zon.

Tijdens een Zonsverduistering schuift de Maan tussen de Aarde en de Zon.

Het effect van een Verduistering is al weken vooraf voelbaar.

De invloed van een Nieuwe Maan duurt vier weken, maar de invloed van een Zonsverduistering kan wel zes maanden voortduren.

Verduisteringen symboliseren het einde en een nieuw begin.

Na iedere Verduistering vindt een onomkeerbare gebeurtenis in de wereld plaats zoals een natuurramp, een aardbeving, overstroming, aanslag of het overlijden van een belangrijk persoon.

Een Zonsverduistering is dus van grote invloed op de wereld om ons heen, maar ook in je eigen wereld. Wanneer een Zonsverduistering plaatsvindt op je verjaardag of enkele dagen voor of na je verjaardag, heeft dat invloed op je hele Zonnejaar. 

Deze Zonsverduistering is vooral van invloed op Kreeft, Steenbok, Ram en Weegschaal met geboorte ascendant, Zon, Maan of andere planeten of Lichten op en rond 0º Kreeft.

De Zonsverduistering in Kreeft is conjunct de naar evenwicht zoekende vaste ster Menkalinan en wordt beïnvloed door het inconjunct met de retrograde Saturnus (overheid) in Waterman. 

Deze inconjuctie creëert een onevenwicht tussen wat je wilt doen en wat je moet doen. 

Onze collectieve vrijheid of zelfexpressie wordt belemmerd door de overheid opgelegde beperkingen en verplichtingen vanwege de Corona pandemie.

Het belangrijkste thema van de Zonsverduistering van 21 juni 2020 is dus het evenwicht weten te vinden tussen persoonlijke vrijheid, zelfexpressie en verantwoordelijkheden in het persoonlijke leven en werksituatie. 

Er wordt veel van ons allemaal gevraagd om aan de sterk veranderende situatie tegemoet te komen.

Een “moeten aanpassen” kan leiden tot toenemende spanning, fysieke uitputting of ziek worden.

Om nog meer spanning te voorkomen, zijn flexibiliteit, geduld, zelfbeheersing, zelfdiscipline, ruimdenkendheid en aanpassingsvermogen nodig.

De kleinste dingen kunnen de balans al enigszins herstellen, zoals luchtige benadering en een relativerende en ruimdenkende houding. 

Deze Zonsverduistering kan worden waargenomen in midden Afrika, zuidelijk Pakistan, noordelijk India en zuidelijk China. 

De invloed van deze Zonsverduistering duurt tot de Maansverduistering in Tweelingen van 30 november 2020.

 

error: Content is protected !!