Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.
Maansknopen Ram Weegschaal

De verschuiving van de Maansknopen naar de as Ram/Weegschaal

De Maansknopen zijn geen planeten of asteroïden, maar spirituele hemelse coördinaten die worden berekend op basis van de baan van Zon en Maan.

De omloop van de Maansknopen is in tegengestelde richting door de dierenriem.
De volledige cyclus duurt gemiddeld 18,5 tot 19 jaar, dus elke twee decennia zien we een herhaling van het thema dat dan voor ons allemaal actueel is. De laatste keer met de Maansknopen op de as Ram/Weegschaal was van 27 december 2004 tot 22 juni 2006.

De Noordknoop en de Zuidknoop staan tegenover elkaar en symboliseren collectieve en karmische lessen over toekomst en verleden en hoe deze in evenwicht kunnen worden gebracht.

Vanaf 18 juli 2023 tot 11 januari 2025 staan de Maansknopen op de as Ram/Weegschaal.

Onze collectieve aandacht zal in de komende 18 maanden met de Noordknoop in Ram gericht zijn op het thema onafhankelijkheid versus afhankelijkheid en hoe we als samenleving kunnen groeien naar bewustzijn en evenwicht.
Met de Zuidknoop in Weegschaal gaat het vooral over toewijding in de relatie en dat wijst op uitdagingen, maar ook op meer acceptatie van verbintenissen tussen mensen van gelijk geslacht, geaardheid of afkomst.

We gaan ons in de komende 1,5 jaar minder druk maken om het sociaal aanvaardbare, nomen en maatschappelijke verwachtingen, maar volgen binnen de samenleving steeds meer onze eigen individuele weg.

Achter de façade van ‘hoe het hoort’ en geconditioneerd gedrag, gaat het met de Noordknoop in Ram wat de ziel wil, de onafhankelijke wil, de ware essentie.

Collectief gezien is dit een unieke kans om alle façades te doorbreken om te zien wat de ware essentie is. Daarom moeten er offers worden gebracht.
Niet meer blindelings trends of influencers volgen, maar meer tijd nemen voor jezelf, je fijn voelen met en in je eigen lichaam, jezelf zijn zonder façade of van buitenaf opgelegd ideaalbeeld.

Op individueel niveau gaat het om hoe jij in relatie staat tot de ander.
Om innerlijke zelf terug te vinden moet de uiterlijke verwachting worden losgelaten.

Het thema “ik” versus “wij” gaat overigens met de Maansknopen op de as Ram/Weegschaal tot januari 2025 leiden een grote toename van geweld op straat, huiselijk geweld, echtscheidingen of het verbreken van partnerschappen, vooral voor degenen met de Zon in Ram of Weegschaal in de geboortehoroscoop.

Relaties die de karmische beproevingen van deze 18 maanden doorstaan, blijven onverbrekelijk. Een relatiebreuk maakt het pad vrij voor een volgende stap op jouw evolutionaire pad.

Deze cyclus van de Maanknopen op de as Ram/Weegschaal leert jou om te groeien vanuit zelfbewustzijn om en persoonlijke en krachtige relatie met jezelf aan te gaan met behoud van autonomie.

Besluiteloosheid en co-dependency worden verruild voor vertrouwen in onszelf. Leren leven zonder angst. Issues uit het verleden worden uitgewerkt en afgewerkt.
Karmische lessen worden geleerd, het boek zal worden gesloten. Mensen of situaties uit het verleden komen terug op je pad, maar nu met betere voorwaarden om op een gezonde manier een relatie te hebben.

De cycli van de Maansknopen zijn verweven met de cycli van de verduisteringen.
De Verduisteringen verschuiven dus ook naar de as Ram/Weegschaal, wat het begin aangeeft van een nieuwe verduisteringscyclus waarin onvermijdelijke verschuivingen op het gebied van relaties en interactie zullen plaatsvinden.

Invloed van de Maansknopen in Ram/Weegschaal voor alle dierenriemtekens, ascendant, Zon of Maan

RAM (20 maart – 19 april) ascendant of Zon
Voor het eerst sinds eind 2004/medio 2006 staan de Maansknopen weer op de polariteit Ram (jezelf)/Weegschaal (relatie). De Maansknopen zijn verbonden met karma, dus Ram kan een nieuwe partner ontmoeten die verbonden is met levenslessen van 18-19 jaar geleden.
Thema’s uit die periode(s) die te maken hebben met persoonlijke identiteit en onafhankelijkheid komen terug. Ram merkt dat tot medio januari 2025 evolutionaire verschuivingen plaatsvinden met partnerschappen, zowel privé als zakelijk. Relaties verdwijnen en Ram verwelkomt nieuwe relaties, maar deze moeten wel bij jou passen. Er kan sprake zijn van relationele uitdagingen, vreemdgaan of misleiding en niet in staat zijn om te vergeven. Tijdens deze cyclus van 18 maanden wordt Ram opgeroepen door karmische uitdagingen om zich te onderscheiden en in je eigen kracht te gaan staan.

STIER (20 april – 20 mei) ascendant of Zon
Met de Maansknopen op de polariteit Ram/Weegschaal gaat het over gezondheid, lifestyle, dienstbaarheid en werk.
De Noordknoop in Ram in het 12e Huis van het Onderbewustzijn tot medio januari 2025 laat het het thema verwachtingen zien. Ga in gedachten terug naar de periode 2004-2005). Wat waren je verwachtingen toen? Zoek naar patronen die te maken hebben met werk/gezondheid/stress en de betrokkenheid van een naaste partner. Wat toen fout ging wordt nu in evenwicht gebracht.
Door een echtgeno(o)t(e)/ouder/mede-oprichter of collega kan er sprake zijn van stress of mogelijk gezondheidsproblemen. Door je grenzen aan te geven en je roeping te volgen kan het evenwicht worden hersteld. Alles verandert, ook jij. Stier wil het liever zoveel mogelijk bij het oude laten, dus hier lig teen uitdaging. De Zuidknoop in het 6e Huis zegt je dat je het op je transformele reis rustig aan kan doen, Transformatie gaat niet van de ene dag op de andere. Oefening baart kunst. Gelukkig gaat niet alles tegelijk, dus er is ruimte om afstand te nemen. Even op reis, een sabbatical of retraite.

TWEELINGEN (21 mei – 20 juni) ascendant of Zon
Met de Maansknopen op de polariteit Ram/Weegschaal gaat het over kinderen, creativiteit zelfexpressie en groepsprocessen.
Vanaf 18 juli 2023 kunnen er in de komende 18 maanden karmische situaties ontstaan met kinderen of jongere mensen met wie je een hechte band hebt. Dit zijn karmische relaties die op jouw pad komen om karma van 18 tot 19 jaar geleden in evenwicht te brengen en weer bij elkaar te brengen. Thema’s uit 2004/2006 rond zelfontplooiing, creativiteit, zwangerschap, baby’s, schoolgaande kinderen, jongeren, lesgeven, begeleiden of leiden van jongeren en ouderschap uit de vorige cyclus keren symbolisch terug. In een groep wil je met iets nieuws beginnen zoals een vakbond, een vereniging, een politieke beweging om burgerrechten, vrouwenrechten of de belangen van het volk te verdedigen. Het verlangen naar loslaten van het verleden en de zoektocht terug naar jezelf, komt niet zonder uitdagingen. Je weet dat de kracht van een missie afhangt van teamwerk en leiderschap. Wees dus selectief met de vrienden of de groep die je kiest, van deze kunnen je tijdens deze cyclus maken of breken. Zet je sociale angst opzij en doe je dingen die je innerlijke kracht en zelfvertrouwen versterken.

KREEFT 21 juni – 21 juli
Met de Maansknopen op de polariteit Ram-Weegschaal is de tijd gekomen om je podium in te nemen, Kreeft. In de komende 18 maanden staat de Noordknoop in het tiende Huis en Carrière en dan komen er kansen op je pad die jouw professionele leven een grote boost gaan geven. Je moet ze alleen weten te pakken.
Met de Zuidknoop in Weegschaal (het 4e Huis) moet jouw thuis de veilige basis zijn om jezelf te ankeren, terug te kunnen trekken om weer energie op te bouwen, want je krijgt het druk, Kreeft!
De Noordknoop stond 18 jaar geleden ook in Weegschaal, dus wat er toen speelde, komt terug.
Er moeten lessen worden geleerd, dus wat er toen niet lukte, kan nu worden goedgemaakt.
Thema’s rond de familiegeschiedenis van moeder of vader of verder terug komen terug, ook thema’s die zijn verweven met onroerend goed, geboorteplaats of geboorteland.
De ondersteuning van vrienden en familie is essentieel om een zinvolle, belangrijke en waardevolle collectieve taak te kunnen vervullen!
Volg dat innerlijk verlangen om iets nieuws te beginnen in je carrière of beroep. Ook al begeef je je op onbekend terrein, het leven is er om van te leren.

LEEUW 22 juli – 21 augustus
Met de Maansknopen op de polariteit Ram-Weegschaal is voor Leeuw de tijd aangebroken om op avontuur te gaan, jezelf te (her)ontdekken, uit te spreken en je horizon te verbreden. Tot januari 2025 is dit een geweldige periode om te gaan studeren of een prachtige spirituele reis te plannen!
Door de Zuidknoop in Weegschaal heb je 18 jaar geleden lessen geleerd over de opbouw van relaties en nu is de tijd gekomen om de wereld te laten zien hoe je bent gegroeid in je rol als vriend, vriendin, echtgenoot of echtgenote. Oude patronen ontgroeien horen ook bij het leerproces en dus uitgroeien tot het belichamen van een breder zelfbeeld, zelfexpressie, zelfbevestiging. Thema’s uit 2004/2005 die te maken hebben met alle vormen van communicatie, zoals taal, schrijven, spreken in het openbaar, media, televisie, kranten, tijdschriften, vertalen, boeken, presentaties, optredens, grafisch ontwerp en reclame keren symbolisch terug om de afgelopen jaren te herzien en weloverwogen keuzes over studie of buitenland te maken.
Dus blijf niet hangen in oude dagelijkse patronen, maar maak je op voor een nieuw avontuur!

MAAGD 22 augustus – 21 september
Met de Maansknopen op de polariteit Ram-Weegschaal is voor Maagd de tijd aangebroken om je kwetsbaarheid te laten zien en hierdoor sterker te worden.
Hoewel het thema kwetsbaarheid heel ongemakkelijk voor je is, moet je toch in die oceaan van gevoelens duiken om vertrouwen en geaardheid in evenwicht te brengen.
De Zuidknoop in Weegschaal in het tweede Huis gaat over inkomen en persoonlijke waarden en de Noordknop in Ram in het achtste Huis gaat over gedeeld inkomen, hypotheek, belastingzaken en erfenis. De periode tot 11 januari 2025 kenmerkt zich door sensualiteit, gevoeligheid, geldzaken, overgave en vertrouwen in de ander.
Thema’s uit 2004/2005 die verweven zijn met geld, hypotheken, buitenland, echtscheiding, alimentatie en zakelijke aangelegenheden, zoals verkoop, aankopen, belastingen, banken, teruggaves en tegoeden, onroerend goed, investeringen, aandelen en erfenissen keren terug.
Je weet nu beter. Je bent als mens gegroeid. Vertrouw op je instinct en hou de regie in handen.

WEEGSCHAAL 22 september – 22 oktober
Met de Maansknopen op de polariteit Ram-Weegschaal is de tijd aangebroken voor zelfontdekking en zelfexpressie binnen de relatie.
Weegschaal heeft soms moeite om je authentieke zelf aan de wereld te laten zien vanuit een innerlijke twijfel over wie je bent en wie je hoort te zijn.
De Noordelijke Maansknoop in Ram in het 7e Huis van Relaties laat zien dat je de relatie met jezelf en de wereld gaat verstevigen, ontwikkelen of verbeteren.
In de periode van juli 2023  tot  jan 2025 ligt de focus op ‘ik’ versus ‘wij’, dus vanuit de Zuidknoop in Weegschaal (het eerste Huis) komen er soortgelijke situaties over onzekerheid terug uit 2004/2005, wat je al hebt meegemaakt en van hebt geleerd. Je hebt geleerd, dus denk binnen een nieuwe situatie dan niet “waarom overkomt mij dit?”, maar denk “Wat probeert het leven mij te leren?” Door samen te zijn breek je met innerlijke onzekerheden. Nieuwe situaties definiëren wie jij bent en wie jij als partner bent. Nieuwe grenzen stellen voor jezelf binnen de relatie, privé of zakelijk. Leer, observeer, onderzoek, verifieer, maar wees assertief op een aardige manier.

SCHORPIOEN 23 oktober – 21 november
Met de Maansknopen op de polariteit Ram-Weegschaal ligt voor Schorpioen tot januari 2025 de focus op werk, dienstbaarheid, welzijn, fysieke en mentale gezondheid.
Karma van 18 tot 19 jaar geleden dat verweven is gezondheid maakt dat Schorpioen het roer omgooit met een radicaal alternatieve benadering van werk en dagelijkse routine.
Terugkerende thema’s zijn gebaseerd op alles wat je in 2004/2005 door bijvoorbeeld een rotsvaste overtuiging of trots niet hebt kunnen vervolmaken of voor jezelf hebt gehouden.
Met de Zuidknoop in Weegschaal (12e Huis van het Onbewuste) is de tijd aangebroken voor een hemelse sabbatical. Het kan zijn dat je teveel offers hebt gebracht en het gevoel hebt dat je bent uitgeput en dan is het goed om dagelijkse dingen te delegeren en trouw te zijn aan jezelf.
Minder stress kan een volgende burn-out voorkomen. Het is ook mogelijk dat Schorpioen een nieuwe weg inslaat met betere omstandigheden waarbij de gezondheid centraal staat, zodat je kunt blijven werken.
Wees proactief en zorg voor jezelf.
Luister naar je lichaam, geest en ziel, geloof in jezelf en in een Hogere Macht.
Belangrijk is het om te delegeren en je leven te vereenvoudigen.

BOOGSCHUTTER 22 november – 20 december
Met de Maansknopen op de polariteit Ram-Weegschaal ligt voor Boogschutter tot januari 2025 de focus op zelfexpressie, vriendschap, liefde, creativiteit, kinderen (ook jouw innerlijk kind), liefde, groepsprocessen en sociale betrokkenheid.
Thema’s uit 2004/2005 die te maken hebben met vrienden die je toen had, de groep waar je deel van uitmaakte of waar je invloed op had of door werd beïnvloed, zoals samenwerking, politieke organisaties, vriendschappen, geheime genootschappen, bands of milieuorganisaties keren terug, maar dan in een andere vorm.
De komende jaren staan in het teken van beëindiging en ongelooflijke nieuwe wendingen.
Door de Zuidknoop in Weegschaal (het tegenovergestelde 11e Huis) krijg je de mogelijkheid om je creatieve ideeën en projecten in de groep uit te dragen. Een creatief project kan dan uitgroeien tot een lucratieve samenwerking! Ervaringen van toen hebben je gesterkt, waardoor je nu niet meer in dezelfde valkuilen valt. Mocht je dezelfde ervaringen hebben denk dan niet ;’waarom heb ik dat nu weer?’, denk dan: ’wat wil het leven of mijn ziel me leren?’

STEENBOK 21 december – 18 januari)
Met de Maansknopen op de polariteit Ram-Weegschaal ligt voor Steenbok de focus op huis, je roots, het fundament van je leven, je familie, gezinsleven, je land, erkenning, carrière, sociale status en reputatie. In de komende 18 maanden wordt de aandacht verlegd naar persoonlijke stabiliteit, want dat is essentieel om maatschappelijk succesvol te kunnen zijn.
Tot 11 januari 2025 is Steenbok bezig met bouwen en verstevigen van de thuisbasis en het nemen van morele beslissingen. Steenbok krijgt het druk met de carrière of organisatie, een periode van netwerken, solliciteren, doorgroeien, promotie en maatschappelijk succes. Helaas is een stabiele thuissituatie niet altijd gegarandeerd. Steenbok kan zelf, maar ook in de familie te maken krijgen met verbreken van partnerschappen, echtscheiding, maar ook met het maken van nieuwe verbindingen. Vanuit karma krijgt Steenbok te maken met tegenwerking en wrijving thuis en dat kan in de openbaarheid komen wat van invloed kan zijn op je maatschappelijk succes.
Het is van het grootste belang dat aandacht wordt besteed aan je privéleven. Betrek je familie en gezin bij alle beslissingen die je neemt.

WATERMAN 19 januari – 17 februari
Met de Maansknopen op de polariteit Ram-Weegschaal ligt voor Waterman van  18 juli 2023 tot medio januari 2025 de focus op communicatie, handel, korte reizen en broers en zussen, ook schrijven, cursussen, workshops, online communicatie, sociale media, hoe/wat we communiceren en handelen , dus ook  online winkelen of online zakendoen zoals via FaceTime of ZOOM, dus waarbij online geld is betrokken.
Karma van 18 tot 19 jaar geleden komt terug, maar in andere vorm. Alle problemen die je toen als klant heeft ondervonden krijg je nu als ondernemer op je bord. Retouren, klachten of te hoge verwachtingen, je oogst wat je hebt gezaaid. Thema’s uit 2004/2005 die te maken hebben met cultuur, buitenland, buitenlanders, reizen, emigratie, onderwijs, studie, publicatie en wetenschappelijke thema’s, globalisering, toerisme, immigratie en migratie keren symbolisch terug. Er komen veel nieuwe mogelijkheden in je leven, maar wees geduldig, medelevend en let op je woorden, want wat je nu doet is van invloed op de toekomst. Over 18 tot 19 jaar zie de resultaten van alles wat je nu zegt of doet.

VISSEN 18 februari – 19 maart
Met de Maansknopen op de polariteit Ram-Weegschaal ligt voor Vissen van 18 juli 2023 tot 11 januari 2025 de focus op financiën en waarde, ook alles dat waardevol is in je leven.
Vissen krijgt duidelijkheid over materiële doelen om de stappen te nemen die nodig zijn om deze te verwezenlijken.
Thema’s uit 2004/2005 die te maken hebben met bezit, kostbaarheden, financiën, verzekeringen, belastingen en onroerend goed, onroerend goed, aandelenmarkt, bedrijven en liefdadigheid
keren symbolisch terug. Er komt een nieuw evenwicht in gezamenlijke financiën op de lange termijn. Geld niet het belangrijkste, maar is ook niet de wortel van alle kwaad.
Door je perspectief op geld te veranderen kun je beter met uitdagingen omgaan. Je mag niet onverschillig met geld omgaan. Onachtzaamheid komt je duur te staan. Denk terug aan wat er gebeurde met betrekking tot geld en waarde 18 tot 19 jaar geleden.
Vissen krijgt tijdens deze periode weer te maken met zaken als alimentatie, nalatenschap, vennootschap, belastingzaken, verzekeringskwesties, maar nu ben je meer voorbereid. Wees geduldig, medelevend en raadpleeg een een financieel adviseur. Zorg dat berekeningen kloppen, controleer alles drie keer. Vanaf mei 2025 is begrenzer Saturnus niet langer in Vissen en de Maansknopen staan dan op de as Vissen-Maagd tot medio 2026. Dan breken betere tijden aan.

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!