Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Mercurius retrograde september 2021

Mercurius retrograde september 2021

Alle drie de Mercurius retrograde periodes van 2021 vallen in de sociale en mentaal gerichte Luchttekens, dus in Waterman, Tweelingen en Weegschaal. 

Met de derde en laatste Mercurius retrograde periode van 2021 krijgen we wederom te maken met verwarring op het gebied van communicatie en denken, maar het geeft ons ook de kans om bedachtzamer en oprechter te worden binnen persoonlijke en sociale kaders.

Mercurius retrograde in Weegschaal is vanaf 27 september 2021 tot 18 oktober 2021 en brengt diep verborgen en zeer gevoelige issues aan het licht die te verweven zijn met intimiteit en communicatie in relaties.

Al vanaf 6 september 2021 bevinden we ons in de schaduwperiode en de nasleep van deze retrograde Mercurius duurt tot maar liefst 2 november 2021.

Tijdens Mercurius Retrograde in Weegschaal gaat het om afweging, eerlijkheid, keuzes maken en gerechtigheid in alle vormen van relaties.
De naar binnen gekeerde energie van Mercurius geeft ons de kans om terug te keren naar het ZELF, om los van je omgeving, te herzien en te heroverwegingen te maken om dingen recht te zetten.
Durf jezelf uit te spreken, maar let op wat je zegt en hoe je iets zegt.

Hoe beïnvloedt Mercurius retrograde in Weegschaal ieder sterrenbeeld? (tip: ascendant of Zon)

RAM
Mercurius retrograde in Weegschaal valt voor Ram in het zevende Huis van Relaties.
Tijdens deze retrogradeperiode kom je tot inzicht van het hoe en waarom een relatie succesvol is of niet. Mercurius retrograde van 27 september tot 17 oktober 2021 is een periode van emotionele spanning. Tot eind oktober 2021 kan er sprake zijn van indiscreties en communicatieproblemen in relaties. Een ex-partner of vriend(in) van vroeger kan de trigger zijn. Het is goed om tijdens deze periode eventuele grieven en niet eerder geuite gedachten en gevoelens naar voren te brengen. Juist nu is Mercurius retrograde de beste periode om misverstanden op te helderen en ruimte te bieden om compromissen te sluiten en te vergeven. Probeer afstand te nemen van het verleden, want dat kan alleen de kloof in een huidige relatie onoverbrugbaar maken.
Tip: beter geen trouwdatum te prikken tijdens deze retrograde, duidelijk zijn over verantwoordelijkheden in zakelijke relaties en reizen uitstellen.

STIER
Mercurius retrograde in Weegschaal valt voor Stier in het zesde Huis van Werk en Gezondheid.
Tijdens deze retrograde kunnen kwalen de kop opsteken, wanneer je niet goed naar je lichaam hebt geluisterd. Het is een goed moment de tijd te nemen om te gaan sporten, voldoende nachtrust, of verstandig te gaan eten. Dagelijkse sleur en stress op het werk en in het dagelijks leven kan leiden tot mentale en lichamelijke aandoeningen en vooral tijdens Mercurius retrograde met je goed voor jezelf zorgen, dat geldt ook voor de opvoeding en voeding voor kinderen. Neem de tijd om te rusten en te herstellen. Pas ook op met investeringen en speculatie met een hoger beleggingsrisico, want tijdens deze retrograde is er meer kans op verlies. Mercurius retrograde is een gunstige periode om problemen over beleid en de procedures te herzien en misverstanden aan te kaarten.
Een openhartige discussie met collega’s kan nuttig zijn om de sfeer op de werkplek te verbeteren.

TWEELINGEN
Mercurius retrograde in Weegschaal valt voor Tweelingen in het Huis van Zelfexpressie, Kinderen en Liefde. Creatief gezien is Mercurius retrograde in Weegschaal een geweldige periode om tijd voor jezelf te nemen en met een hobby te beginnen, Tweelingen. Tijdens deze periode ben je geïnspireerd door kunst of muziek om jezelf creatief te ontwikkelen en jezelf buiten de bekende paden te begeven. Er ligt een wereld op je te wachten, als je het de kans geeft. Alles waar je nu mee begint gaat na de retrograde periode van Mercurius in Weegschaal vruchten afwerpen.
Tijdens de transit moet wel rekening worden gehouden met miscommunicatie, omdat je niet precies zegt wat je denkt en wat je zegt is misschien niet altijd even verstandig. Oude vrienden kunnen in deze periode contact met je opnemen om bij te praten. Mercurius retrograde is een gunstige periode om problemen met onroerend goed, thuis of familie op te lossen. Let wel op je gezondheid, want er kunnen wat kleine kwalen de kop opsteken.
Je hebt rust nodig, Tweelingen.

KREEFT
Mercurius retrograde in Weegschaal valt voor Kreeft in het vierde Huis van Familie, Gezin en Huis. Deze retrograde periode is een gunstige tijd om na te denken over de invloed dat je carrière heeft op de thuissituatie. Veel ervan ligt misschien buiten je controle, Kreeft. Je zou het graag anders zien. Het erkennen van het probleem is echter een goede eerste stap om het besluit te nemen om dingen te verbeteren. Mercurius retrograde in Weegschaal van 27 september tot 17 oktober 2021 is geen gunstige periode om te verhuizen door mogelijke problemen met transportdiensten en claims van verzekeringen en defecte huishoudelijk apparatuur. Zorg ervoor dat je bij alle aankopen de kleine lettertjes op je contract checkt, dat geldt ook bij een aankoop of huur van onroerend goed! Deze retrograde Mercurius kan een uitdagende periode voor Kreeft zijn, want zaken die te maken hebben met onroerend goed kunnen problemen geven en vertraging oplopen.
Wat de gezondheid betreft, is de kans groot dat een van je naaste familie te maken krijgt met kleine kwaaltjes. Financieel gezien is er kans op winst en zal Kreeft in staat zijn om onvoorziene uitgaven in de hand te houden.

LEEUW
Mercurius retrograde in Weegschaal valt voor Leeuw in het derde Huis van Communicatie.
Tijdens Mercurius retrograde in Weegschaal kan Leeuw te kampen hebben met zelfkritische gedachten. Normaal gesproken ben je een vrij zelfverzekerd, maar nu heb je het gevoel alsof je dat gevoel een beetje kwijtraakt. Wees niet bang om je zwakke punten te tonen, want dat maakt je alleen maar sterker. Denk goed na voordat je spreekt en controleer al je belangrijke e-mails op inhoud en spelling. Mercurius retrograde stelt je in staat om tijd door te brengen met je broers en zussen, neven en nichten, tantes en ooms, buren en kennissen. Tijdens deze transit worden problemen met naaste familieleden en buurtgenoten worden opgelost, mochten die er zijn. Leeuw maakt reisplannen voor na de retrograde periode en dat is goed voor je zelfontwikkeling. Financieel is het raadzaam om geen risicovolle investeringen te doen of zeer zorgvuldig te werk te gaan. Professioneel gezien kunnen werkzoekenden gedurende deze tijd een baan vinden, promotie of salarisverhoging krijgen en arbeidsvoorwaarden verbeteren.

MAAGD
Mercurius retrograde in Weegschaal valt voor Maagd in het tweede Huis van Financiën.
Deze Mercurius retrograde kan de oorzaak zijn van vertragingen of frustraties op financieel gebied.
Mercurius retrograde in Weegschaal vraagt om kritisch te kijken naar je bestedingspatroon, budget, financiële beslissingen en initiatieven. Neem tijdens deze Mercurius retrograde alle financiële documenten zorgvuldig door. Pas op met geld uitgeven! Naast financiën is deze Mercurius retrograde voor Maagd ook van invloed op de Persoonlijkheid en de Carrière. Er kunnen communicatieproblemen zijn met gezinsleden die te maken hebben met geld of carrière. Dit is een goed moment om met een ​​nieuw investeringsplan te komen en besparingen te realiseren. Tijdens deze retrograde kan er zakelijk gezien kan vergelijking tot het verleden
sprake zijn van plotselinge en onverwachte winst en groei. Maagd kan tijdens deze retrograde Mercurius gemengde signalen afgeven, stiller zijn, onbereikbaar of emotioneel afstandelijk overkomen. Jouw woorden worden door anderen niet juist geïnterpreteerd, maar van begin november 2021 is dat weer bijgetrokken.

WEEGSCHAAL
Mercurius retrograde in Weegschaal valt voor Weegschaal in het eerste Huis van Persoonlijkheid.
Neem de tijd om bij jezelf na te gaan wat je wil bereiken, wat is voor jou een nieuw begin?
Tijdens deze weken heeft het geen zin om dingen te forceren, overhaaste conclusies te trekken of spontane beslissingen te nemen. Je krijgt dan te maken met ongewenste resultaten en onverwachte vertragingen. Gebruik deze gelegenheid om plannen en verwachtingen te herzien. tijdens een retraite of spirituele reis, terug naar jezelf. Er is misschien iets dat je over het hoofd hebt gezien en dat moet worden aangepakt, of je hebt misschien gewoon wat tijd nodig om de balans op te maken.
Aan het einde van deze retrogradeperiode ben je beter toegerust om vooruitgang te boeken. Geduld loont.

SCHORPIOEN
Mercurius retrograde in Weegschaal valt voor Schorpioen in het twaalfde Huis van Loslaten, Kosmisch Bewustzijn en de Voltooiing van cycli. Deze retrograde fase kan de oorzaak zijn van rusteloze nachten, omdat je te maken krijgt met verwarrende of voorspellende dromen.
Schorpioen is tijdens deze besloten retrogradeperiode wat afwezig, geheimzinnig en verstrooid. Het is wel een gunstige periode om contact te maken met het onbewuste, door bijvoorbeeld een retraite of healing. Luister naar je wijze innerlijke stem. De antwoorden liggen alleen in jezelf en deze zijn niet in de wereld buiten je om te vinden. Trek nu geen onnodige conclusies.
Informatie die nu wordt ontvangen is bedoeld om je spirituele leven net zo goed te verlichten als je alledaagse leven. Onbewuste en ingesleten negatieve gewoonten kunnen nu problematisch worden, dus probeer om de verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf door deze los te laten.
Financieel gezien kan er in deze periode een hoog risico zijn om geld te beleggen. Het is beter om advies in te winnen bij een deskundige voordat je besluit om nu een investering te doen.

BOOGSCHUTTER
Mercurius retrograde in Weegschaal valt voor Boogschutter (in het elfde Huis van Vriendschappen en Sociale Processen.
Tijdens deze Mercurius retrograde moet Boogschutter rekening houden met wat vertragingen of teleurstellingen op het gebied van vriendschappen, dus het raakt je sociale leven.
Neem de tijd om voor jezelf vast te stellen wie jouw echte vrienden zijn. Wie accepteren jou voor wie je bent, met wie ben je graag samen en wie doen jou meer kwaad dan goed?
Kies alleen voor degenen met wie je verder wil gaan en verbreek het contact met mensen die jouw kostbare tijd en vriendschap niet waard zijn. Je sociale netwerk zal zich dan vanzelf uitbreiden met nieuwe kansen op zowel privé als zakelijk gebied. Tijdens deze retrograde krijg je steun van je geliefde of echtgenoot, ook is dit een gunstige periode om een woning te verkopen of te kopen.

STEENBOK
Mercurius retrograde in Weegschaal valt voor Steenbok in het Huis van Carrière en Bestemming. Steenbok is een hardwerkend en ambitieus teken, maar heeft wel de neiging om belangrijke zaken op te offeren in de zoektocht naar succes, ondernemings- of carrièredoelen. Wat betekent succes voor jou? Heeft de mate van succes te maken heeft met hoeveel geld dat je verdient?
Jouw privé-leven is de pijler onder een succesvolle carrière en de ondersteuning die je krijgt is zo belangrijk voor jouw succes en prestaties. Deze retrograde Mercurius vraagt Steenbok om de balans tussen carrière en persoonlijke leven te herstellen.
Voor studenten is deze retrograde Mercurius een periode om zich goed voor te bereiden, want na deze retrograde kunnen mooie resultaten worden geboekt. Ook is dit een gunstige periode om voorbereidingen te treffen voor een zakelijke buitenlandse reis.

WATERMAN
Mercurius retrograde in Weegschaal valt voor Waterman in het negende Huis van Hoger Bewustzijn, Studie en Reizen.
Van 27 september tot 17 oktober 2021 kan Mercurius retrograde in Weegschaal leiden tot vertragingen bij de verwerking van belangrijke documenten en cijfers, publicaties en internationale reizen.
Mercurius retrograde in Weegschaal maakt je innerlijk rusteloos en daardoor voelt Waterman zich misschien ongemakkelijk. Reizen kan een uitvlucht zijn, maar uiteindelijk wordt je gevraagd om je verlangen naar verandering in evenwicht te brengen met je verlangen naar rust. Reizen kan problematisch zijn, dus hou je aan een goede planning, wees op tijd en zorg dat je papieren in orde zijn. Studenten boeken goede resultaten in de studie, maar het kost allemaal wel meer moeite. Er kan sprake zijn van misverstanden of miscommunicatie. Qua gezondheid kan Waterman zich fysiek en mentaal uitgeput voelen. Het is raadzaam om vooral tijdens deze retrograde yoga/meditatie te beoefenen voor je innerlijke rust.

VISSEN
Mercurius retrograde in Weegschaal valt voor Vissen in het achtste Huis van Gedeelde Bronnen, Intimiteit en de Ziel.
Mercurius retrograde in Weegschaal moedigt je aan om niet alleen anderen te vergeven, maar ook jezelf, Vissen. Niet altijd jezelf de schuld te geven terwijl je het gedrag van anderen goed praat. Begin met eerlijk tegen jezelf te zijn. Niemand is perfect, jij ook niet.
Deze retrograde is direct van invloed op je relaties, dus bestaande onevenwichtigheden, verborgen gevoelens van wrok of jaloezie of geheimen tussen jou en je liefde, komen tijdens deze drie weken aan bod. Er kan tijdens deze retrograde Mercurius sprake zijn van een gezondheidsprobleem bij een ouderfiguur en dat kan leiden tot zorgen en mentale spanning. Ook in de vaste relatie kunnen er ups en downs zijn. Professioneel gezien kan er door wantrouwen enige zakelijke onrust zijn. Financieel gezien moet je rekening houden met onverwachte hoge kosten voor de renovatie van onroerend goed. Hou dus je financiën goed op orde, Vissen.

error: Content is protected !!