Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.
Jupiter In Stier

Jupiter in Stier vanaf 17 mei 2023

De gasreus Jupiter doet er ongeveer 12 jaar over om de dierenriem te doorlopen en verblijft gemiddeld één jaar in elk afzonderlijk dierenriemteken, waar alles waar dat dierenriemteken voor staat wordt uitvergroot, uitgebreid en overdreven.

Jupiter in het eerste lenteteken Ram heeft van 11 mei 2022 tot 16 mei 2023 nieuw leven gebracht en Stier brengt dit nieuwe leven in materiële vorm. Ram creëert, Stier geeft vorm en Tweelingen verspreidt. De eerste drie dierenriemtekens symboliseren zo het begin van het leven.

Stier is het oersymbool van levenskracht, vruchtbaarheid en manifestatie, het materiële, alles wat tastbaar aanwezig is.
Deze weldadige energie geeft je het gevoel gedragen te worden door het universum.

Van 17 mei 2023 tot en met 25 mei 2024 reist Jupiter, de planeet van expansie door het vruchtbare aardeteken Stier voor een baanbrekend en inspirerend jaar op het gebied van cultuur, landbouw, onroerend goed, culinaire activiteiten, kunstwereld, wellness, mode en design.
Jupiter in Stier is een belangrijke astrologische gebeurtenis die voor ons allemaal zowel groeikansen, maar ook en uitdagingen biedt.

Met Jupiter in Stier voelt het alsof er andere tijden aanbreken zoals wetgeving voor gelijke beloning voor mannen en vrouwen, belastinghervorming, de invoering van een universele digitale munt en het universeel basisinkomen in verschillende landen om de kloof tussen arm en rijk te overbruggen. Deze veranderingen zullen vanaf 25 mei 2024 worden doorgevoerd met de transit van Jupiter in Tweelingen.

Investeringen in landbouwproductie en betere oogsten kunnen in het komende jaar een oplossing bieden voor de voedselcrisis en schaarste op de wereldmarkt.

Jupiter gaat over kansen. Uranus gaat over bevrijding.
Jupiter gaat in het financiële teken Stier op zoek naar Uranus. Deze twee giganten zullen samen van 18 tot 26 april 2024 op 21-22º in Stier een zeldzame conjunctie vormen. In de tweede helft van april 2024 is er vooral voor Ram en Weegschaal geld te verdienen of in ieder geval ontstaan er geweldige financiële kansen.

Iedereen met de ascendant, Huizen, Zon of andere planeten op 21 of 22º in de aardetekens Stier, Maagd of Steenbok krijgen financiële voordelen of bevrijdend geluk in de carrière, studie of relaties.

Het is essentieel om geaard en gefocust te blijven op praktische zaken, dan is er veel te winnen. Het vinden van de balans tussen materiële bezittingen en niet-materiële aspecten van het leven maakt dankbaar voor de meest kleine dingen in het leven om vreugde en plezier te ervaren.

Op de dag dat Jupiter het aardeteken Stier binnentreedt vormt deze echter een spanningsveld met de retrograde Pluto in Waterman, in de rug gesteund door de oorlogsplaneet Mars in Kreeft. Door deze invloed moeten wennen de tweede helft van mei 2023 rekening houden met rampscenario’s, terroristische acties en wereldwijde turbulente ontwikkelingen met regeringen, dus oorlogsdreiging en spierballenvertoon.
Ook worden we wereldwijd geconfronteerd met de impact van klimaatverandering, inflatie en financiële instabiliteit. Met dit vierkant worden we geconfronteerd dat zekerheid en bezit slechts een illusie is. Materie of te wel alles wat je vast kunt houden is een illusie, we hebben alles maar te leen. Loslaten en doorgeven.…

De laatste keer dat Jupiter een spanningsveld vormde met Pluto was in 2017 en pas in 2029 zullen Jupiter en Pluto weer de degens kruisen. Dit vierkant is collectief gefocust op rijkdom, succes en trots met een onverzadigbare drang en honger naar succes en overwinning. Mensen kunnen oogkleppen op hebben en in hun drang naar macht wordt geen middel geschuwd om het doel te bereiken.
Alles komt met een prijs…

Invloed van Jupiter in Stier op alle dierenriemtekens (Zon of ascendant)

RAM 20 maart -19 april ( Zon in Ram of Ram ascendant)
Jupiter in Stier reist door jouw 2e Huis van Financiën, aardse en geestelijke waarden en bezittingen.
Grote kansen om meer geld te verdienen in je onderneming of met je carrière.
Er komt dus meer geld binnen, maar het kan ook net zo snel weer verdwijnen. Pas op met excessen en impulsiviteit.
Tijdens deze periode ervaar je meer zelfrespect en eigenwaarde. Dit is een productieve periode waarin je veel gedaan krijgt, zolang je het universum waardeert door de Wet van Aantrekking toe te passen. Wat je uitstraalt, trek je aan.

STIER 20 april – 20 mei (Zon in Stier of Stier ascendant)
Jupiter in Stier reist door jouw 1e Huis van Persoonlijkheid, identiteit, zelfexpressie en hoe anderen jou zien. De weldadige invloed van Jupiter in Stier is een periode van optimisme, geluk, vertrouwen en moed. Het voelt als bevrijding, alsof al het goede naar je toestroomt. Met deze transit kijk je niet achterom, maar vooruit. Dit is een uitstekende periode voor zelfverbetering, voor creatieve zaken, romantiek, reizen, en hoger onderwijs, persoonlijke ambities en belangen. Je leert jezelf in diepere zin kennen en waar je toe in staat bent. Personen die je in het komende jaar ontmoet zijn van grote waarde en innerlijke groei voor studie, projecten, carrière, relaties en al je andere plannen.

TWEELINGEN 21 mei – 20 juni (Zon in Tweelingen of Tweelingen ascendant)
Jupiter in Stier reist door jouw12e Huis van Kosmisch Bewustzijn, Loslaten en Spiritualiteit en is een betoverende periode om via de weg van meditatie, retraite en afzondering, angsten en beperkende overtuigingen los te laten en je over te geven aan liefdevolle verbinding, eenheid en spiritualiteit. Jupiter in Stier is een transit van genezing, detox, catharsis, zuivering en transformatie.
Omarm deze periode nu je bescherming geboden wordt door het universum.
Tweelingen voelt de impuls om het ego los te laten en opnieuw contact te maken met het ware zelf. Laat je zware jas achter en omarm het licht van innerlijke genezing.

KREEFT 21 juni – 21 juli (Zon in Kreeft of Kreeft ascendant)
Jupiter in Stier in jouw 11e Huis van Sociale Processen, Teamgeest en Maatschappelijke Betrokkenheid zet jou in het warme licht van belangstelling. In groepen en vriendschappen, samenleving en de gemeenschap wordt Kreeft opgemerkt en kun je een echte bijdrage leveren. Nieuwe contacten kunnen in het komende jaar een waardevolle bijdrage leveren aan jouw maatschappelijk succes. Richt je vooral op milieuvraagstukken.
Succesvolle periode voor sociale media, online werken of technologie of voor het uitbreiden van je sociale netwerk.

LEEUW 22 juli – 21 augustus (Zon in Leeuw of Leeuw ascendant)
Jupiter in Stier reist door jouw10e Huis van Carrière en dat is een geweldige periode voor je publieke imago, status, succes en het waarmaken van ambities. De dynamische energie van de Grote Weldoener Jupiter is de “wind beneath your wings’! Een periode om te creëren, te werken en je boodschap uitdragen aan de wereld. Met Jupiter in Stier mag je grote kansen, succes en erkenning verwachten. Een nieuwe baan die jou voldoening schenkt behoort tot de mogelijkheden. Wel zorgvuldig zijn met je professionele keuze voor de lange termijn. Jupiter in Stier duidt op een belangrijk keerpunt in je carrière, doe er je voordeel mee. Bestijg je troon, Leeuw en versterk je positie en uitstraling.

MAAGD 22 augustus – 21 september (Zon in Maagd of Maagd ascendant)
Jupiter in Stier reist door het eigen Huis van Jupiter, het 9e Huis van Inspiratie, Reizen, Cultuur, Filosofie en Hoger Bewustzijn. Jupiter in Stier brengt heilzame energieën op het gebied van studies, vertrouwen, zelfontwikkeling, filosofieën en geloof. Het is een goede periode om in je eigen reis te investeren. Reizen in de geest of een lange reis maken…. Jupiter in Stier brengt kansen in het buitenland en veelbelovende buitenlandse connecties. Het komende jaar biedt met Jupiter in Stier veel kansen om prachtige dingen te beleven die je gaat delen met anderen, zoals met het publiceren van een boek. Omarm spontane kansen om de wereld te verkennen! Het gaat ook tevredenheid. Je kunt niet alles hebben en wat je niet hebt, heb je ook niet nodig. Vertrouw op het proces.

WEEGSCHAAL 22 september – 22 oktober (Zon in Weegschaal of Weegschaal ascendant)
Jupiter in Stier reist door jouw 8e Huis van Gedeelde Financiën en bezittingen, zowel privé als zakelijk. Weegschaal wordt door Jupiter in Stier meer bewust van de diepere dynamiek van relaties, zoals het vormen van meer betekenisvolle relaties in de toekomst. In het komende jaar krijg je inzicht in wat er wordt gedeeld en wat er wordt verwacht (van jou en van anderen).
Jupiter in Stier brengt de belofte van rendement op investeringen en vermeerdering van gedeelde bronnen. Het 8e Huis is ook transformatie, dus naast financiële zaken kan het ook een periode van dood en wedergeboorte zijn, ook seksualiteit kan een thema zijn. Pas op met teveel, want Jupiter is grenzeloos. Te hoge uitgaven komen je duur te staan. Weet wat je hebt. Je kunt alleen maar kwijtraken wat je denkt te bezitten. Geef en ontvang in verhouding.

SCHORPIOEN 23 oktober – 21 november (Zon in Schorpioen of Schorpioen ascendant)
Jupiter in Stier reist door jouw 7e Huis van Relaties en Partnerschappen, zowel zakelijk als privé.
Met Jupiter in Stier worden nieuwe partnerschappen gevormd en kan een bestaande verbintenis verder groeien, dus positieve ontwikkelingen! Verbintenissen die nu worden gesloten zijn gunstig en bieden grote kansen. Het gaat om relaties, privé en zakelijk, dus een echtgenoot, geliefde, zakenpartner, zakelijke relaties, klanten, vrienden, therapeuten, coaches of collega’s.
Een hechte relatie kan ontgroeien of je merkt dat energie en liefde die jij investeert niets meer oplevert. Wat ook eindigt, het biedt weer plek voor betere verbindingen en nieuwe vormen van samenwerking. Wees selectief, want niet alles is goud dat er blinkt.
Schorpioen krijgt inzicht in wat voor jou belangrijk is, integriteit, eerlijkheid, openheid, samenwerking en toekomstperspectief.

BOOGSCHUTTER 22 november – 20 december (Zon in Boogschutter of Boogschutter ascendant)
Jupiter in Stier reist door jouw 6e Huis van Gezondheid, Werk en Dagelijkse plicht en routine.
Jupiter maakt alles vrolijker en lichter. Met deze transit is er een betere sfeer op het werk met je collega’s. Ook krijg je door de weldadige invloed van Jupiter meer energie om voor je gezondheid te zorgen, te sporten of een lifestyle te creëren die gewoon beter bij je past. Tevreden zijn met onzelfzuchtige en genereuze daden, dus door een helpende hand te bieden, geeft je zoveel voldoening. Jupiter in Stier geeft je inzicht in toxische dagelijkse situaties die jouw gezondheid ondermijnen.
Jupiter biedt mooie kansen voor verbetering, maar pas op voor overdrijving. Niet teveel van iets. Zorg voor jezelf. Tijd om te werken, maar ook tijd om te rusten. Een gezonde levensstijl, gezond eten en regelmatig naar de wellness…Tijd voor jezelf nemen is het meest waardevolle wat je aan jezelf kan schenken.

STEENBOK 21 december – 18 januari (Zon in Steenbok of Steenbok ascendant)
Jupiter in Stier reist door jouw 5e Huis van Liefde, Zelfexpressie, Kinderen, Welzijn, en Creativiteit. Tijdens deze betoverende periode wil je alles uit het leven halen wat erin zit om te genieten van het leven. Een tijd van inspiratie, van hobby’s, muziek, hobbies, sport, tuinieren, koken, scheppingskracht en creativiteit. Er kan een nieuwe liefde ontstaan, in de vaste relatie kan liefde opbloeien, de geboorte van een (klein) kind kan je leven verrijken of je eigen innerlijk kind kan zich manifesteren. Het komende jaar is met Jupiter in Stier gevuld met creativiteit en romantiek, artistieke expressie en liefde. Blijf wel geaard om het evenwicht in het leven te behouden.
Stem af op persoonlijk plezier en persoonlijke inspiratie. Jupiter in Stier laat het zien!

WATERMAN 19 januari – 17 februari (Zon in Waterman of Waterman ascendant)
Jupiter in Stier reist door jouw fundamentele 4e Huis van Familie en Huis, woonplaats, thuisland en je gezin. Jupiter in Stier is een zoektocht naar innerlijke vrede en rust bij je thuis, gezin, verleden en hoe je over jezelf denkt. Gunstige periode om je huis te verbouwen, uit te breiden, te renoveren, een huis te kopen of te verkopen of te verhuizen of zelfs te emigreren. Misschien voel je je verstikt door je huidige woonsituatie en heb je behoefte aan meer ruimte. Jupiter in Stier is dan de beste periode om naar nieuwe plaats of locatie te verhuizen die je spirituele en emotionele vervulling biedt.

VISSEN 18 februari – 19 maart (Zon in Vissen of Vissen ascendant)
Jupiter in Stier reist door jouw 3e Huis van Communicatie, Onderwijs, Verbindingen en media.
Jupiter biedt goede kansen met betrekking tot bedrijfsgerichte studies en cursussen en die jou helpen meer geld te verdienen of je inkomen te vergroten. Wat je nu leert, brengt geld op. Vaardigheden zijn dus winstgevend, dus veelbelovende periode voor een schrijfproject of een cursus. De verbinding met anderen is de sleutel, woon-werkverkeer, gesprekken of plannen geestverwanten.
Tijdens deze periode verloopt de communicatie beter. Mogelijkheden komen ook door korte trips, berichten, e-mails, of via contacten met broers en zussen, klasgenoten en buren. In ieder geval een gunstige periode voor het maken van verbindingen en het uitbreiden van je kennis en vaardigheden. Vissen leert te waarderen tijdens deze weldadige kosmische transit van Jupiter door Stier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!