Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

De penumbrale Maansverduistering in Schorpioen van 5 mei 2023

De Volle Maan van 5 mei 2023 is een penumbrale Maansverduistering.
De Zon, Aarde en de Maan staan niet helemaal op één lijn, waardoor de Maan in de zogenaamde bijschaduw of ‘penunbra’ van de Aarde komt te staan.

Verduisteringen zijn voorbodes van grote universele verschuivingen in ons persoonlijke en collectieve leven.
Verduisteringen beïnvloeden het collectieve bewustzijn, het wereldbeeld en onze samenleving. Het zijn collectieve keerpunten, die ons ten goede of ten kwade tot in de kern wakker schudden en verweven zijn met iets wat ongeveer drie maanden voorafgaand aan de Verduistering ontstond.

Ook al is het is ‘maar’ een penumbrale Verduistering, de invloed zal echt niet minder om zijn. Maansverduisteringen zijn wel tien maal krachtiger dan een gemiddelde Volle Maan.

Deze penumbrale Maansverduistering in het tweede decanaat van het intense waterteken Schorpioen op 14º58 is een krachtige psychische Volle Maan, waarbij het nieuwe leven zich op een krachtige manier manifesteert.

Deze Maansverduistering maakt deel uit van een reeks verduisteringen op de Stier/Schorpioen-as van november 2021 tot oktober 2023.
Door de invloed van de Maansknopen op de as Stier/Schorpioen gaat het in deze Verduisteringscyclus voornamelijk om mondiale karmische situaties rond economie geld, vastgoed, macht en seksualiteit.

Pluto, de astrologisch heerser van Schorpioen is sinds 1 mei 2023 retrograde in Waterman en haalt het collectieve verleden naar boven. Diepliggend oud collectief zeer dat Schorpioen omver wil gooien… Schandalen met betrekking tot geld, slavernij en seksueel overschrijdend gedrag, maatschappelijk onrecht en machtsmisbruik van nu en het verleden komen aan het licht.
De oppositie van deze Maansverduistering in Schorpioen met de Maansknopen en Uranus in Stier geeft een krachtige volatiele lading aan deze kosmische gebeurtenis.
Grote namen tijdens retrograde Mercurius in Stier en in de komende maanden na deze Maansverduistering vallen van hun voetstuk…

Zoals een Volle Maan het emotionele loslaten symboliseert, zo is een Maansverduistering een totale zuivering van een emotionele cyclus. Als er iets moet eindigen, kan een Verduistering ons helpen om de intentie van voltooiing in de buitenwereld concreet te maken in verbinding met de cycli van de natuur, de seizoenen en het leven overal om ons heen, op het pad van de ziel.
Net als in de natuur moet er worden losgelaten en offers moeten worden gebracht om groei en nieuw leven mogelijk te maken.

Deze Maansverduistering in Schorpioen is van grote invloed op ons emotionele leven.
Iedereen voelt de kracht van deze Volle Maan op zijn of haar manier, maar iedereen zal deze kosmische gebeurtenis anders ervaren. Iedereen die geboren is met de ascendant of Zon in de vaste tekens Stier, Schorpioen, Leeuw en Waterman van ongeveer 10 tot 20 graden worden het meest beïnvloed.

Wanneer sprake is van onuitgesproken of onderdrukte gevoelens, angst voor afwijzing, jaloezie, rancune, spijt, dwangmatig gedrag en wantrouwen kan deze Verduisteringscyclus een periode zijn waar deze dingen juist explosief aan de oppervlakte kunnen komen al naar gelang waar de Maansverduistering in de horoscoop valt.

Invloed op alle dierenriemtekens ( Zon of ascendant)

RAM 20 maart -19 april( Zon in Ram of Ram ascendant)
De Maansverduistering in Schorpioen van 5 mei 2023 valt voor Ram in het 8e Huis van Transformatie en de Zielsprocessen. Een reis naar het innerlijke Zelf, maar dan moet wel de confrontatie met je schaduwkant worden aangegaan. Door een intense gevoelservaring gaat Ram contacten met negatieve personen en situaties verbreken en ook beperkende overtuigingen over vertrouwen loslaten. Gevoeligheden die te maken hebben met gemeenschappelijke geldkwesties en intimiteit vragen om een oplossing voor jezelf, je gezondheid en eigengevoel.

STIER 20 april – 20 mei (Zon in Stier of Stier ascendant)
De Maansverduistering in Schorpioen van 5 mei 2023 valt voor Stier in het 7e Huis van Relaties.
In het komende halfjaar komen daar grote verschuivingen, maar het kan twee kanten opgaan met relaties. Goede en stabiele relaties, zowel zakelijk als privé worden bestendigd, zoals met een huwelijk, het ondertekenen van zakelijke contracten en het maken van serieuze toezeggingen.
De keerzijde kan zelfs echtscheiding, rechtszaken of juridische verwikkelingen teweeg brengen.
Er komen in de komende maanden dus grote verschuivingen in partnerschappen, groepen en organisaties.

TWEELINGEN 21 mei – 20 juni (Zon in Tweelingen of Tweelingen ascendant)
De Maansverduistering in Schorpioen van 5 mei 2023 is van invloed op het dagelijks leven, dagelijkse routine, werk en gezondheid van Tweelingen. Deze Maansverduistering kan jouw mentale en fysieke gezondheid op de proef stellen als gevolg van stress en gebrek aan nachtrust. Verandering is nodig, vooral wanneer die verandering ook een daadwerkelijke en veilige verbetering is van jouw lifestyle, gezondheid en persoonlijke omstandigheden.

KREEFT 21 juni – 21 juli (Zon in Kreeft of Kreeft ascendant)
De Maansverduistering in Schorpioen van 5 mei 2023 is van invloed op Zelfontplooiing, Liefde, Vriendschappen, Kinderen en Creativiteit. Een emotionele gebeurtenis dat te maken heeft met het je veilig voelen, de moeder, kinderen, een liefde, het verleden en je eigen innerlijke kind zijn emotionele triggers die overweldigend zijn, iets wat je al heel lang bij je draagt. Je ziet nu wie je ware vrienden zijn en het evenwicht moet worden hersteld. Een romance kan wachten totdat je eerst de liefde met jezelf hebt gevonden.

LEEUW 22 juli – 21 augustus (Zon in Leeuw of Leeuw ascendant)
De Maansverduistering in Schorpioen van 5 mei 2023 valt in het 4e Huis van Familie en Privé-leven en heeft direct betrekking op je huis en familie. Deze Maansverduistering brengt onuitgesproken boosheid en negatieve aspecten in de familiesfeer naar buiten. Emotionele reacties zijn onvermijdelijk, maar deze helpen wel een oplossing te vinden om een slepende kwestie te herstellen. Iets wat verborgen is gebleven wat te maken heeft met ouders, ouderen of familieleden, zelfs van vorige generaties, komt nu naar buiten. In de komende zes maanden kan er sprake zijn van een carrière-move waardoor het noodzakelijk is om te verhuizen.

MAAGD 22 augustus – 21 september (Zon in Maagd of Maagd ascendant)
De Maansverduistering van 5 mei 2023 valt in het 3e Huis van Communicatie, Onderwijs en Directe Woonomgeving. Er komen veranderingen in de manier van denken en levensvisie door het besluit te nemen om negatieve gedachten zoveel mogelijk te laten gaan en je te concentreren op waar het werkelijk om gaat. Jouw geluk, jouw fysieke en emotionele welzijn.
Maagd gaat zich openstellen voor al ‘het nieuwe’ vanuit het universum en gaat oude angsten en beperkende gedachten loslaten. Een verstoorde relatie met broers of zussen of buren kan worden hersteld, maar ook bij hen vinden er diepgaande veranderingen plaats in hun persoonlijke leven.
WEEGSCHAAL 22 september – 22 oktober (Zon in Weegschaal of Weegschaal ascendant)
De Maansverduistering in Schorpioen van 5 mei 2023 valt in jouw geldsector. Deze kosmische gebeurtenis leidt tot ontwikkelingen waardoor de focus komt te liggen op waardebepaling en hoe je met geld en bezit omgaat. Veranderingen maken het noodzakelijk om een ander financieel beleid te gaan voeren. Er is meer voorzichtigheid vereist bij financiële projecten in het komende halfjaar, dus besparingen doorvoeren in je onderneming en huishouden en het afbetalen van schulden van welke aard dan ook zijn aan de orde.
SCHORPIOEN 23 oktober – 21 november (Zon in Schorpioen of Schorpioen ascendant)
De Maansverduistering in Schorpioen van 5 mei 2023 valt in jouw Huis van Persoonlijkheid. Iedere Schorpioen wordt door deze lunaire kracht sterk beïnvloed waardoor de focus op eigen behoeften wordt gelegd.
Deze Maansverduistering in het eigen teken kan van invloed zijn op je fysieke en emotionele lichaam. Innerlijke problemen zoals onverwerkte gevoelens, emoties of irrationele veronderstellingen kunnen worden afgereageerd op anderen, zonder dat Schorpioen zich bewust is van de oorzaak van projectie. Geven en nemen kan een issue zijn. Deze Maansverduistering kan een relatie maken of breken al naar gelang de kwaliteit van die relatie.

BOOGSCHUTTER 22 november – 20 december (Zon in Boogschutter of Boogschutter ascendant)
De Maansverduistering in Schorpioen van 5 mei 2023 in het 12e Huis van Loslaten en Kosmisch Bewustzijn maakt de weg vrij naar een periode waarin Boogschutter zich gaat bevrijden van oud karma om zich te richten op de toekomst. Er kunnen door stress uitdagingen zijn voor je mentale en fysieke gezondheid.
De Maansverduistering brengt in het komende halfjaar verborgen emotionele pijn en verlangens aan het licht. Hoewel deze pijnlijk voor je kan zijn, is deze kosmische doorgang hard nodig om oude pijn en karma los te laten om verder te kunnen gaan. Een vorm van therapie kan hierbij helpen.

STEENBOK 21 december – 18 januari (Zon in Steenbok of Steenbok ascendant)
De Maansverduistering in Schorpioen van 5 mei 2023 valt in jouw Huis van Vriendschappen en Sociale Processen.
Jouw vriendenkring wordt in de komende zes maanden uitgebreid, maar een vriendschap kan ook worden verbroken of er komen mensen op je pad die voor de toekomst van grote waarde zijn.
Vriendschappen en jouw sociale netwerk worden op de proef gesteld. Wie van je vrienden en sociale contacten voegt iets toe aan je leven? Wie zijn jouw echte vrienden? Bij wie voel jij je vertrouwd?
In het komende halfjaar zijn er dus veranderingen in je sociale kring, maar naast afscheid nemen wordt jouw sociale kring ook weer uitgebreid met nieuwe waardevolle contacten.
WATERMAN 19 januari – 17 februari (Zon in Waterman of Waterman ascendant)
De Maansverduistering in Schorpioen van 5 mei 2023 valt in jouw Huis van Carrière en Bestemming en is de kosmische poort naar veranderingen in je carrière.
Deze Maansverduistering in Schorpioen laat zien dat dat projecten tot voltooiing komen of vlot worden getrokken. Diepgaande veranderingen in de carrière zoals een reorganisatie of verandering in het bedrijfsbeleid, andere regelgeving vanuit de overheid of managementwijziging zijn mogelijk. Het is ook mogelijk dat jij zelf in de komende zes maanden een totaal andere koers gaat varen in je carrière. Het universum biedt Waterman de helpende hand om de controle over je leven te nemen.

VISSEN 18 februari – 19 maart (Zon in Vissen of Vissen ascendant)
De Maansverduistering in Schorpioen van 5 mei 2023 valt voor Vissen in het 9e Huis van Hoger Bewustzijn, Studie en Reizen.
Deze kosmische gebeurtenis gaat over jouw zelfgevoel en vraagt je om te geloven je in je eigen waarheid of in de waarheid van een ander. Wanneer je ergens in gelooft, breng je energie in beweging en dat trek je naar je toe, dat kan zowel positief als negatief zijn.
Deze Maansverduistering geeft je inzichten vanuit je hoger bewustzijn over wat waarheid en gerechtigheid is. Vertrouwen hebben in je eigen gevoel en dit met je gedachten ondersteunen geeft een gevoel van ongekende kracht.

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!