Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.
Zonsverduistering 10 Juni 2021 Tweelingen

De Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 en de invloed op alle dierenriemrtekens

De Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 en de invloed op alle dierenriemrtekens

De Nieuwe Maan op 19º47 in het luchtteken Tweelingen van 10 juni 2021 is een angulaire of ringvormige Zonsverduistering en is het directe vervolg op de Maansverduistering in Boogschutter van 26 mei 2021. Deze Verduisteringscyclus duurt tot de Maansverduistering in Stier van 19 november 2021.

Verduisteringen op de Tweelingen/Boogschutter-polariteit brengen grote verschuivingen in de wereld van de nieuwsmedia, propaganda en bewustwording van de rol van sociale media in onze samenleving.

Tijdens een Zonsverduistering schuift de Maan tussen de Aarde en de Zon.

Het effect van een Verduistering is al weken vooraf voelbaar.

De invloed van een Nieuwe Maan duurt vier weken, maar de invloed van een Zonsverduistering kan wel zes maanden voortduren.

Verduisteringen symboliseren het einde en een nieuw begin.

Een Zonsverduistering is dus van grote invloed op de wereld om ons heen, maar ook in je eigen wereld.

Deze Zonsverduistering conjunct de retrograde Mercurius en vierkant Neptunus in Vissen brengt cognitieve verwarring, bedrog en kwetsbaarheid met zich mee, zoals een toename van psychologische en gezondheidsproblemen, immoreel gedrag, leugens om bestwil, misverstanden, paranoia, bedrog en verraad, desillusie, schuldgevoel, bedrieglijke praktijken, onbetrouwbaarheid en oneerlijkheid. Mentale chaos! 

Hou ook rekening met misleidende informatie, een hoop oude koeien, achterkamertjes politiek, vertragingen onderweg en dingen die verloren gaan, maar ook mensen uit het verleden die plotseling opduiken. 

De vaste sterren Auriga en Bellatrix geven moed en het onderscheidingsvermogen om de bedrieglijke invloeden van de planetaire aspecten tegen te gaan. Helaas brengen ze ook ongeduld, strijdlust, roekeloosheid en afgunst. 

Ook moeten we rekening houden met de kans op aardbevingen en extreme weersomstandigheden. 

Dit planetaire spanningsveld onder de destabiliserende invloed van Saturnus vierkant Uranus (exact op 14 juni 2021) brengt ongewenste of onverwachte beperkingen met zich mee waardoor het lastig wordt om gewenste doelen te bereiken. 

Controleer alles twee tot drie keer tot in detail voordat je iets verstuurt en pas op met het ondertekenen van contracten bij zakelijke transacties.

Dit spanningsveld vraagt in de komende zes maanden ​​om voorzichtigheid, duidelijkheid, eerlijkheid en zelfvertrouwen. Stel grote beslissingen liever uit.

Laat je niet gek maken, blijf dicht bij jezelf, wees eerlijk en zoek de waarheid in je eigen hart. 

Luister goed naar wat er gezegd wordt en wees duidelijk in je bewoordingen. 

Deze Zonsverduistering brengt dus beperkingen met zich mee, maar als je ruimdenkend, geduldig en flexibel blijft, kunnen uitdagingen grote kansen worden om jezelf te ontdoen van negatieve, beperkende en beperkende issues in je leven.

De ringvormige Zonsverduistering van 10 juni 2021 is te zien in Noord- en Oost-Noord-Amerika en Canada, Groenland, de Noordelijke IJszee (Noordpool), Europa, Rusland en Noord-Azië.

De tekens Tweelingen, Boogschutter, Weegschaal worden het meest beïnvloed.

Wanneer een Zonsverduistering plaatsvindt op je verjaardag of enkele dagen voor of na je verjaardag, heeft dat invloed op je hele Zonnejaar.

Onder dit nieuwsbericht kun je per dierenriemteken lezen op welk levensgebied deze Zonsverduistering voor jou van belang is.

RAM 

De Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 valt in jouw derde Huis en is in de komende zes maanden van diepgaande invloed op de manier van communicatie met naaste familieleden, vrienden en familie, alles wat te maken heeft met het maken van verbindingen, netwerken en informatie. In het komende halfjaar worden onderlinge banden hersteld met naaste familie of kennissen of er wordt afstand genomen van familie of vrienden die je ontgroeid bent.

Een overhaaste aankoop kan een miskoop zijn. Ga zorgvuldig te werk bij alles wat je doet.

STIER

De Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 valt in jouw tweede Huis van Financiën en is in de komende zes maanden van diepgaande invloed op de financiële situatie van Stier.

Deze kosmische gebeurtenis brengt goede financiële tijding, zoals de goedkeuring voor een lening of hypotheek, nieuwe inkomstenbronnen zoals een nieuwe baan, functie of tweede baan.

Er komt meer geld binnen, maar blijf wel zorgvuldig met je uitgaven. In de komende maanden ga je doordachte veranderingen doorvoeren om de financiële situatie te verbeteren met het oog op de toekomst. 

TWEELINGEN

De Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 valt in jouw eerste Huis van Persoonlijkheid en deze kosmische gebeurtenis maakt de weg vrij voor een geheel nieuwe jij. Een totale make-over, een nieuwe lifestyle. Tweelingen maakt een innerlijke en uiterlijke transformatie door op een manier die je nooit voor mogelijk had gehouden. Vanaf 10 juni 2021 voelt het alsof je leven opnieuw begint, een nieuwe start, een nieuwe jij, een nieuwe relatie met jezelf en…. niet alleen van buitenaf, maar ook van diep van binnen. Samen met de Noordknoop en Zonsverduistering in Tweelingen komt er zoveel meer kracht vrij om de sprong naar de toekomst te maken en om opnieuw te beginnen. Zet die eeuwige twijfel nu eindelijk opzij. Wat houdt je tegen, Tweelingen?

KREEFT 

De Zonsverduistering in Tweelingen op 10 juni 2021 valt in het 12e Huis van Loslaten en Kosmisch Bewustzijn. Een gebeurtenis maakt diepe indruk op je. Afzondering schenkt je spirituele inzichten. Komende half jaar is gunstig voor een vorm van therapie of een spirituele reis, dat kan ook in de geest. Alles speelt zich wel af achter de schermen, diep in je diepe innerlijk. Er kan een louterende verandering komen in de manier waarop je nu over jezelf en anderen denkt, vooral met degenen die dicht bij je staan of met iemand waar je warme gevoelens voor koestert, misschien iemand uit je verleden. Denk goed na over een eventuele terugkeer, want besluiten die nu worden genomen kan je leven in de komende zes maanden veranderen.

LEEUW 

De Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 valt in het elfde Huis van Vriendschappen, Toekomst en Sociale Processen en is de kosmische poort om in de tweede helft van 2021 in de sociale kring de liefde van je leven te ontmoeten! Nieuwe vrienden gaan jouw leven in de komende zes maanden veranderen. In het komende halfjaar worden nieuwe vriendschappen gevormd, aangehaald of juist verbroken wanneer deze verwaterd zijn.

Met deze Zonsverduistering mag je het onverwachte verwachten! Nieuwe vrienden zijn misschien niet het type vrienden waar je in eerste instantie aan zou denken, maar bieden je wel dat ontbrekende stukje om je dromen waar te maken. Deze Zonsverduistering legt de nadruk op het belang van sociaal netwerken die verband houden met je carrière. Nieuwe allianties met toekomstvisie en het verbreden van je sociale netwerk is van grote invloed voor de toekomst.

MAAGD 

De Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 valt in jouw Huis van Carrière. Een ware game-changer in je carrière dit jaar, een periode van zelfontplooiing, ambitie en gedrevenheid. 

Deze kosmische gebeurtenis markeert een periode van 6 maanden waarin maatschappelijke vooruitgang wordt geboekt of juist niet. Of je krijgt publieke erkenning of je kunt diep vallen door verkeerde zakelijke connecties. Er is alleen vooruitgang en succes te boeken, als je er met hart en ziel voor gaat. Er kan meer geld binnenkomen of er komt een nieuwe collega die helemaal op jouw golflengte zit. Het voelt alsof alles op zijn plek valt, dus de carrièrestappen die je nu maakt, brengen je verder op het carrièrepad. De Zonsverduistering geeft echter niet alle informatie die je nodig hebt, dus doe eerst goed onderzoek, voordat je een stap maakt die niet te overbruggen is.

WEEGSCHAAL 

De Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 valt in het Huis van Levensbeschouwing, Buitenland en Studie en deze invloed versnelt projecten die te maken hebben met internationale reizen, buitenland, publicaties en hogere studie. Een kosmische poort naar een half jaar een “doorgroei’ als mens, het begin van een reis, een sabbatical, retraite, studie, een nieuwe perceptie van het Leven en levensfilosofie die kan leiden tot loopbaanveranderingen of werkmogelijkheden. Een buitenlandse liefdesaffaire, een terugkeer naar een plek die je ooit bezocht of een onderwerp waar je altijd al gefascineerd door was en meer over wilt weten, kan nu werkelijkheid worden. Een nieuwe liefde of relatietherapie kan tot twijfels leiden en ook kan een probleem ontstaan met geld. Laat het gebeuren, want in de late zomer van 2021 zie je ontwikkelingen en verbeteringen die van invloed zijn op de toekomst.

SCHORPIOEN 

De Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 valt in jouw Huis van Gedeelde Financiën, verzekeringen, belastingen etc. Er zijn wellicht in de afgelopen maanden geheime of onrealistische financiële beslissingen genomen en deze Zonsverduistering brengt dit alles aan de oppervlakte.

Er komt nieuws over een vastgelopen financiële kwestie waardoor je in de tweede helft van dit jaar in staat bent om reserves op te bouwen, een investering te doen om je droom waar te maken en je financiële positie te verstevigen. Gebeurtenissen dwingen je om financiële verantwoordelijkheden opnieuw te evalueren, dat geldt ook voor issues die te maken met hebben intimiteit, seks, passie en macht. Een periode van evaluatie en aanpassing is essentieel is om ervoor te zorgen dat je de juiste dingen doet, met de juiste mensen, om de juiste redenen.

BOOGSCHUTTER 

De Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 valt in het Huis van Relaties en geeft Boogschutter in het komende halfjaar meer inzicht in zichzelf, over de houding tegenover anderen en aanpassingsvermogen, privé of zakelijk. Het duidt op een nieuwe fase met de partner, het aangaan of verbreken van een nieuw zakelijk partnerschap of relatie. Een periode om een relatie te versterken met een zwangerschap of huwelijk of deze juist te beëindigen wanneer deze niet meer te redden is. Iets is tot voltooiing gekomen of iets komt tot voltooiing.

Sommige feiten lijken misschien verborgen, dus blijf alert, Met wie je nu samenwerkt, zal waarschijnlijk van grote invloed zijn in de komende zes maanden. Op de lange termijn kan deze samenwerking zelfs een positieve levensverandering teweeg te brengen.

STEENBOK 

De Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 valt in het Huis van Werk en brengt in het komende halfjaar duidelijkheid in jouw situatie op de werkplek en in je relatie met collega’s, een nieuwe baan of een nieuwe positie of carrièrerichting. In de komende zes maanden is deze Zonsverduistering van diepgaande invloed op het dagelijks leven, werk en gezondheid.

In het komende halfjaar vinden er gebeurtenissen plaats waardoor er veranderingen optreden in de dagelijkse routine zoals in werkzaamheden en werktijden. Veel heeft te maken met de mate van tevredenheid over je dagelijks leven. De verbinding tussen geest en lichaam wordt door deze

Zonsverduistering op de proef gesteld. Steenbok kan met de gezondheid worden geconfronteerd zoals een burn-out, jezelf opgebrand of uitgeput voelen of gewoon niet verder kunnen of willen. Het gaat om het kostbare mentale en fysieke evenwicht te herstellen door een harmonieus geïntegreerd levensritme tot stand te brengen. Alles draait om uithoudingsvermogen en blijvende resultaten. 

WATERMAN 

De Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 valt in jouw Huis van Liefde en Romantiek. 

In de komende zes maanden betekent deze kosmische poort het begin of het einde van een liefdesrelatie. Een nieuwe liefde, maar ook meer toewijding, een verbintenis of verdieping van een bestaande relatie of een abrupte verandering in je liefdesleven. 

In de komende zes maanden is deze Zonsverduistering van diepgaande invloed op zelfexpressie, speelsheid, creativiteit, seksualiteit, ontspanning, plezier en je innerlijk kind, dus jezelf kunnen zijn. 

Deze Zonsverduistering brengt je zelfexpressie, liefde en creativiteit tot leven en brengt alles samen. 

Kinderen zijn veranderlijk en hebben veel aandacht nodig, terwijl je zelf op zoek bent naar het kind in jezelf. Het gaat nu om jou. Je levensenergie, Prana, de erosstroom of creatieve levenskracht, is een helende en beschermende kracht. Het is constante onzichtbare en tijdloze stroom waarmee ieder mens in verbinding staat om met hart en ziel expressie te geven aan datgene wat in je opkomt. Deze Zonsverduistering opent het hart en laat het overvloedig stromen. 

VISSEN

De Zonsverduistering in Tweelingen van 10 juni 2021 is van grote invloed op het huis, privéleven, wortels, huis en woonplaats, ouders en kinderen. De Zonsverduistering in jouw Huis van Familie en Huis is de poort naar verbeteringen in jouw woonsituatie, een renovatie, verhuizing of nieuw interieur, meer tijd doorbrengen met je familie of met personen die als een familie voor je zijn of het plannen van een familiebijeenkomst.

Deze Zonsverduistering is in de komende zes maanden van diepgaande invloed, Diepgewortelde gevoelens worden getriggerd waardoor Vissen geroepen wordt om op zoek te gaan naar de oorsprong. Een reis naar vroeger, jezelf verdiepen in familiegeschiedenis, terug naar je roots. 

Het is mogelijk dat Vissen in het komende jaar gaat verhuizen of het besluit gaat nemen om te gaan verhuizen naar een andere woonplaats. Het gaat om het verstevigen van je thuisbasis en dat geldt ook voor de band met familieleden.

error: Content is protected !!