Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.
VOLLE MAAN IN STIER 31 10 2020

De Volle Maan in Stier van 31 oktober 2020

De Volle Maan in Stier van 31 oktober 2020

Met Volle Maan staat de Zon tegenover de Maan en laat de tegenstrijdige krachten of polariteiten in ons leven zien.

De tweede Volle Maan deze maand is een Blauwe Maan en deze valt op 31 oktober 2020 samen met Halloween. Een Blauwe Maan met Halloween is zeldzaam, want pas in 2039 is er weer een Blauwe Maan met Halloween.

De verhoogde emotionele kracht van deze Blauwe Volle Maan op 8º38 in Stier wordt versterkt door de bijna exacte conjunctie met de retrograde Uranus (op 8°42) en de vaste ster Hamal (op 7º57) in Stier. 

Deze grillige en onvoorspelbare Blauwe Volle Maan is een direct vervolg op de Nieuwe Maan in Weegschaal van 16 oktober 2020. De volatiele en frustrerende energie van deze Nieuwe Maan is nog steeds zeer aanwezig en veroorzaakt burgerlijke opstand, verdere polarisatie, extremisme, conflicten en geweld.

De conjunctie van de Volle Blauwe Maan met de retrograde Uranus in Stier en de masculine Vaste Ster Hamal in Stier versterkt collectieve angstgevoelens vanwege angst voor verlies van individuele vrijheid met als gevolg geweld en rebellie.

De retrograde Mercurius in Schorpioen staat daarbij vierkant op Saturnus in Steenbok en dat brengt extra onrust, een grimmige sfeer, angst, emotionele afstandelijkheid, frustratie en verdriet.
Mercurius retrograde vierkant Saturnus in Steenbok kan de oorzaak zijn van misverstanden, meningsverschillen, concentratieproblemen, vertragingen en slecht nieuws.

Deze heftige Volle Maanenergie ook van invloed op relaties en versterkt het gevoel van emotionele onthechting en leidt tot huiselijk geweld, scheldpartijen, vervreemding en echtscheidingen.

Voor nu en in de komende twee weken tot de Nieuwe Maan in Schorpioen van 15 november 2020 kan deze Volle Maanenergie dus een buitengewoon krachtige en zeer verstorende invloed hebben op ons leven.
Onverwachte gebeurtenissen geven een intense lading in alle vormen van relaties op persoonlijk, economisch en politiek niveau.

Op 3 november 2020 gaat Mercurius in Schorpioen weer direct, op dezelfde dag als de Amerikaanse presidentsverkiezingen en in de slipstream van deze onvoorspelbare Volle Blauwe Maan in Stier kan het haast niet anders dan dat we te maken krijgen met een omstreden uitslag, burgerlijke onrust en geweld.

Uitdagingen voortvloeiend uit de oppositie van de Volle Maan met de retrograde Uranus in Stier vormen echter een graadmeter van de kwaliteit van welke relatie dan ook.

Het is dus uitermate belangrijk om goed te luisteren naar goed advies en geen ondoordachte impulsieve zakelijke of juridische beslissingen te nemen.

De conjunctie van de Volle Maan met de retrograde Uranus en Vaste Ster Hamal kan tot grote uitdagingen leiden, maar biedt ons ook de kracht om door te gaan.
Zelfs een crisis biedt creatieve kansen en deze samenstand opent deuren om er toch het beste van te maken.

Blessed Full Moon!

error: Content is protected !!