Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

De verschuiving van de Maansknopen 2020

De verschuiving van de Maansknopen 2020

Vanaf 6 mei 2020 vindt de verschuiving plaats van de Maansknopen van Kreeft/Steenbok naar de as Tweelingen/Boogschutter. 

Sinds begin december 2018 stonden de Maansknopen op de as Kreeft/Steenbok. 

De Maansknopen blijven op de as Tweelingen/Boogschutter tot 18 januari 2022.

De cycli van de Maansknopen zijn verweven met de cycli van de verduisteringen.

De Verduisteringen verschuiven dus ook van de as Steenbok/Kreeft naar de as Tweelingen/ Boogschutter, wat het begin aangeeft van een nieuwe verduisteringscyclus.

Over het algemeen zijn er jaarlijks vier verduisteringen per jaar, twee Zonsverduisteringen en twee Maansverduisteringen, maar in het sleuteljaar 2020 zijn er maar liefst zes verduisteringen hebben! Deze cyclus van zes verduisteringen zal zich pas in 2029 herhalen.

Vier van deze zes verduisteringen zijn Maansverduisteringen!

Maansverduisteringen hebben over het algemeen een heftiger uitwerking dan Zonsverduisteringen, want Maansverduisteringen zijn universele verwijzingen naar grote verschuivingen en veranderingen die op korte termijn zullen plaatsvinden en die de ontwikkeling van wereldse gebeurtenissen voor de komende jaren zullen bepalen.

Deze ontwikkeling houdt in dat er door ons allemaal moet worden losgelaten en dat offers moeten worden gebracht zodat de weg naar de toekomst wordt gebaand.

De omloop van de Maansknopen is in tegengestelde richting door de dierenriem en dat duurt gemiddeld 19 jaar. De Maansknopen stonden in 1983/1984 ook op de as Tweelingen/Boogschutter en ook de verduisteringen vielen toen op de as Tweelingen/Boogschutter. 

Het jaar 1983 had een sterk Boogschutter-thema, zowel Jupiter, Uranus en Neptunus stonden in Boogschutter. Thema’s van uit 1983/1984, komen in 2020/2022 terug, maar dan in andere vorm.

Door de impact van de Maansknopen kunnen zich symbolische thema’s herhalen uit de jaren 1983/1984, zoals dejavu’s, terugkeer of karmische gebeurtenissen om het evenwicht te herstellen, maar dan in een nieuw jasje, in een andere vorm, in een andere tijd.  

Iedereen die zich 1983/1984 herinnert krijgt te maken met thema’s uit die tijd, zoals karmische banden met bepaalde landen of nationaliteiten, studies, levensovertuiging of liefdes. Het kan zijn dat er sprake is van eenzaamheid, spijt of schuldgevoel en daarom is het nu tijd om dingen recht te zetten.

De noordelijke Maansknoop geeft de richting aan van groei en ontwikkeling, de karmische lessen die we moeten leren, de uitdagingen die voor ons liggen en onze prioriteiten stellen. 

Onze collectieve aandacht zal met de Noordknoop in Tweelingen zijn gericht op hoe we communiceren, hoe informatie zich verspreidt en hoe we feiten van fictie onderscheiden. 

Door de verschuiving naar Tweelingen verandert onze grotere maatschappelijke drijfveer en collectief verlangen naar vernieuwing, groei, uitwisseling van informatie en snelle communicatie.

Op een meer esoterisch niveau zullen we gevraagd worden om de energetische “virussen” te onderzoeken die we via woord en gebaar aan elkaar doorgeven. Welke haatdragende taal verspreiden we? Welke boodschappen van angst geven we door? Hoe kunnen we ons “wapenen” tegen op angst gebaseerd nieuws, onwaarheid en verkeerde informatie.

De zuidelijke Maansknoop laat ons collectieve verleden zien, het oude en vertrouwde.

De invloed van de Zuidknoop in de Boogschutter laat zien dat oude dogma’s moeten worden losgelaten en grenzen moeten worden verlegd. 

De grote Weldoener Jupiter is de heerser van Boogschutter gaat over overtuigingen, wijsheid en het vinden van betekenis van het leven. De zuidknoop in Boogschutter (loslaten) vraagt om levensbeschouwende zaken te te onderzoeken en alle aspecten die niet overeenstemming zijn met het pad dat gevolg wordt, te verwijderen. Aangezien Jupiter het grootste deel van 2020 samen met Pluto en Saturnus in Steenbok zal verblijven, zullen we onze visie op het leven moeten evalueren en bijstellen door deze te onderzoeken en eventuele problemen die we daar ontdekken aan te pakken.

De invloed van de Maansknopen op de as Tweelingen/Boogschutter gaan we mondiaal terugzien in de wereld van onderwijs, publicatie, boeken en media. Met deze invloed komt er in 2020/2022 een ware revolutie op het gebied van het geschreven woord, zoals verbeterde e-books en nieuwe onderwijsmethoden waarbij een boek kan worden gelezen met beeld en geluid. 

Mercurius in Tweelingen zal de “gastheer” zijn bij de verschuiving van de Maansknopen vanaf 6 mei 2020. Het nastreven van nieuwe kansen is met Mercurius in het eigen veranderlijke teken Tweelingen zal niet gemakkelijk zijn, want we worden in verschillende richtingen getrokken. Mercurius heerst over Tweelingen, dus het is belangrijk om een goed plan te hebben.

Op 14 december 2020 is er een totale Zonsverduistering op 24 graden op de as Tweelingen/ Boogschutter en op 21 december 2020 is er een exacte conjunctie van Jupiter en Saturnus in Waterman! 

Er zal een grote verschuiving plaatsvinden aan het einde van het jaar, wanneer Jupiter vanaf 20  december 2020 het teken Waterman betreedt om een conjunctie te vormen met Saturnus in Waterman. 

Hoe meer we in de loop van het jaar niet-essentiële of ineffectieve overtuigingen opruimen en verwijderen, hoe meer we ons kunnen openstellen om aan het eind van het jaar een nieuwe visie te integreren.

Voor iedereen die zich de jaren 1983/1984 kan herinneren volgt hieronder een beschrijving van wat je onder andere kunt verwachten met de Maansknopen op de as Tweelingen/Boogschutter. Het resultaat hangt altijd af van wat je in de afgelopen maanden of jaren hebt geleerd en gedaan en de bereidwilligheid om van elk moment te leren.

Ram: 

Thema’s uit 1983/1984 die te maken hebben met cultuur, buitenland, buitenlanders, reizen, emigratie, onderwijs, studie, publicatie en wetenschappelijke thema’s, globalisering, toerisme, immigratie en migratie keren symbolisch terug. Er komen veel nieuwe mogelijkheden in je leven, Ram, maar je moet geduld hebben en niet alles tegelijk willen doen.

Stier: 

Thema’s uit 1983/1984 die te maken hebben met bezit, kostbaarheden, financiën, verzekeringen, belastingen en onroerend goed, onroerend goed, aandelenmarkt, bedrijven, liefdadigheid en filantropie keren symbolisch terug.

Het is tijd om je bezittingen te evalueren of wat of wie je als bezit ziet, Stier.

Tweelingen: 

Thema’s die te maken hebben met allerlei soorten partnerschappen keren terug, van zakelijke partnerschappen tot liefdesrelaties. Ook andere soorten partnerschappen keren thematisch terug. 

Gebeurtenissen, mogelijkheden en onmogelijkheden uit 1983/1984 keren symbolisch terug, maar dan in een ander jasje. Je weet (eindelijk) wat je wilt en niemand kan je daar van weerhouden. Vergeet niet om alle kansen te grijpen die op je pad komen. Het is nu of nooit, Tweelingen.

Kreeft: 

Thema’s rond levensstijl, werkdruk, dienstbaarheid, gezondheid, voeding, drugs en alcohol uit 1983/1984 keren terug. Een nieuwe werkkring of veranderingen binnen een bestaande baan, betaald of onbetaald, kunnen symbolisch terugkeren. Kreeft wordt in het dagelijks leven met grote uitdagingen geconfronteerd en dat heeft te maken met het nemen van verantwoordelijkheden. 

Leeuw: 

Thema’s rond zelfontplooiing, creativiteit, zwangerschap, baby’s, schoolgaande kinderen, jongeren, lesgeven, begeleiden of leiden van jongeren en ouderschap uit 1983/1984 keren symbolisch terug. Het verlangen naar loslaten van het verleden en de zoektocht terug naar jezelf, komt niet zonder uitdagingen.

Maagd: 

Thema’s rond de familiegeschiedenis van moeder of vader of verder terug komen terug, ook thema’s die zijn verweven met onroerend goed, geboorteplaats of geboorteland, familieledenhuisgenoten uit 1983/1984 zijn weer te verwachten.

Tijdens deze jaren staat je carrière centraal en daarbij hoort een ondersteunende rol van vrienden en familie. Je hebt immers een zinvolle, belangrijke en waardevolle collectieve taak te vervullen! 

Weegschaal: 

Thema’s die te maken hebben met alle vormen van communicatie, zoals taal, schrijven, spreken in het openbaar, media, televisie, kranten, tijdschriften, vertalen, boeken, presentaties, optredens, grafisch ontwerp en reclame, uit 1983/1984 keren symbolisch terug. De jaren 2020 tot 2022 zijn bedoeld om de afgelopen jaren te herzien en weloverwogen keuzes over studie of buitenland te maken voordat je actie onderneemt.

Schorpioen: 

Thema’s uit 1983/1984 die verweven zijn met geld, hypotheken, echtscheidingen, liefdadigheid, zakelijke aangelegenheden, zoals verkoop, aankopen, belastingen, banken, teruggaves en tegoeden, onroerend goed, investeringen, aandelen en erfenissen keren terug.

Grote veranderingen komen op je pad, Schorpioen die o.a. te maken hebben met het buitenland. 

Boogschutter: 

De Zuidknoop verschuift naar de Geboortezon van Boogschutter en daardoor komen thema’s uit 1983/1984 terug die te maken hebben met persoonlijke identiteit en reputatie, jouw verschijning, jouw rol in dit leven terug. Hoe zet jij jezelf in om het verschil te maken, Boogschutter? Dit zijn jaren van reflectie en opnieuw evalueren van wie je bent en wat jouw rol en doel is in dit leven.

Steenbok: 

Terugkerende thema’s in de jaren 2020-2022 zijn gebaseerd op alles wat je in 1983/1984 door bijvoorbeeld een rotsvaste overtuiging of trots niet hebt kunnen vervolmaken of voor jezelf hebt gehouden. Steenbok, je wordt gevraagd om nieuwe strategieën voor je dagelijks leven te vinden, zoals ander werk of gezonde lifestyle. Dit kan een uitdaging voor je zijn, maar het gaat wel positief uitwerken, als je maar wil!

Waterman: 

Thema’s uit 1983/1984 die te maken hebben met vrienden die je toen had, de groep waar je deel van uitmaakte of waar je invloed op had of door werd beïnvloed, zoals politieke organisaties, geheime genootschappen, bands of milieuorganisaties keren terug. Oude vriendschappen uit die tijd kunnen in 2020/2022 terugkeren, in een andere vorm.

De komende jaren staan in het teken van beëindiging en ongelooflijke nieuwe wendingen, Waterman. Wees zeker van de keuzes die je maakt.

Vissen: 

Thema’s uit je oude schooltijd, hogeschool- of universitair onderwijs, onbetaald werk of een voltijdse carrière uit 1983/1984 komt tijdens de jaren 2020-2022 thematisch terug. Het is mogelijk dat Vissen gebruik gaan maken van oude kennis of kwalificaties. Voormalige klasgenoten, collega’s of werknemers uit 1983/1984 komen terug of in een andere vorm. Je bent geneigd beslissingen te nemen die haaks staan op je huidige leven, maar deze beslissingen zijn leermomenten.

error: Content is protected !!