Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.
Maansverduistering In Tweelingen 30 11 2020

De penumbrale Maansverduistering in Tweelingen van 30 november 2020

De penumbrale Maansverduistering in Tweelingen van 30 november 2020

Een Maansverduistering vindt altijd plaats met Volle Maan, wanneer de Zon en de Maan precies tegenover elkaar staan. De schaduw van de Aarde valt dan, geheel of gedeeltelijk, over de Maan. 
Het Licht of het Bewustzijn, vertaald in de Zon of het Ego, wordt overschaduwd zodat het Onbewuste, vertaald in de Maan, tevoorschijn komen.

Een Maansverduistering is een moment van mysterie en magie, dat het verborgene onthult van wie we zijn en wat we doen. Maansverduisteringen gaan over het Gevoel. Het biedt een kostbare gelegenheid om dieper in te gaan op de gevolgen van hoe we ons leven leiden. Als zodanig is reflectie op dit moment het best gericht op de tot dusver behaalde resultaten en eventuele veranderingen voor de toekomst.

Iedere Maansverduistering symboliseert een einde, een voltooiing, maar ook een voedingsbodem voor nieuwe kansen en nieuwe manieren van denken. 

Met de Zon in Boogschutter conjunct de Vaste Ster Antares opposiet de Verduisterde Maan in Tweelingen conjunct de koninklijke Vaste Ster Aldebaran is het thema leiderschap en heerschappij.

Deze penumbrale Maansverduistering valt op 8º38 in Tweelingen en initieert een nieuwe Verduisteringscyclus op de as Tweelingen/Boogschutter, de polariteiten as van informatie, gedachten, communicatie, onderwijs, reizen en geloofssystemen. Geloof, waarheid en betekenis zijn grote thema’s in 2021, waardoor onze perspectieven en vooruitzichten op collectief niveau gaan veranderen. Deze Verduisteringscyclus valt samen met de Maansknopen op de as Tweelingen/Boogschutter en is van invloed op ons allemaal. Het maakt de weg vrij voor de totale Zonsverduistering in Boogschutter van 14 december 2020.

Tweelingen is het teken van dualiteit en in deze tijd van ongekende verdeeldheid kan er sprake zijn van verwarring en een gevoel van de weg kwijt zijn, maar in feite betekent het gewoon dat we nieuwe dingen aan het leren zijn. Neem geen overhaaste beslissingen, denk goed na.
Wat je wel moet doen is onderscheid maken tussen wat echt is en wat niet.
Blijf gefocust, want afleiding kan het tegenovergestelde effect hebben en je in de verkeerde richting leiden. Luister naar je hart!

De laatste Maansverduistering van 2020 in Tweelingen van 30 november 2020 is zichtbaar in een groot deel van Europa, een groot deel van Azië, Australië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, de Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan en het Noordpoolgebied.

De invloed van deze Maansverduistering duurt tot juni 2021, de Maansverduistering in Boogschutter van 26 mei 2021.

Al naar gelang welke planeet en welk Huis in de geboortehoroscoop wordt geactiveerd met deze Maansverduistering, worden er bepaalde thema’s aangesproken en geïntensiveerd.
In de komende maanden is er een geleidelijke verandering in emotionele reacties.
Deze Maansverduistering is vooral van invloed op Tweelingen, Maagd, Leeuw, Waterman, Boogschutter en Vissen met persoonlijke planeten en Lichten van 4 tot 14 graden in de Beweeglijke tekens Tweelingen, Maagd en Vissen. Onthou alles of schrijf op wat er in je opkomt met deze Maansverduistering, want dit alles kan van grote invloed zijn op je toekomst.

RAM
Deze Maansverduistering in Tweelingen van 30 november 2020 is van invloed op denkprocessen, de innerlijke communicatie en/of de relatie met broers en zussen, familie, buren en school.
Je gaat anders denken, dus ook je communicatie met de buitenwereld wordt anders.

STIER
Deze Maansverduistering in Tweelingen van 30 november 2020 is van invloed op waardebepaling en hoe je met geld en bezit omgaat. Stier kan te maken krijgen met verlies, maar dat opent wel nieuwe deuren die meer in lijn zijn met je innerlijke zelf. De kracht van gedachten mag nooit worden onderschat en is zeker nu van onschatbare waarde.

TWEELINGEN
Deze Maansverduistering in Tweelingen van 30 november 2020 is van invloed op jou als persoon, hoe jij jezelf ziet en hoe anderen jou zien. Negatieve denkbeelden houden je gevangen, bevrijdt jezelf, alleen jij kan dat doen. Laat die negatieve gedachten los om verder te gaan met je leven.
Laat je niet afleiden. Maak je los van je hoofd en maak verbinding met je hart, want hier ligt de sleutel naar zelfbewustzijn.

KREEFT
Deze Maansverduistering in Tweelingen van 30 november 2020 brengt je in contact met onderbewuste problemen van de laatste jaren. Het onbewuste komt naar boven om te worden geheeld en dat leidt tot spirituele inzichten, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling. Een nieuwe relatie met het universum en nieuwe manieren om je met het goddelijke te verbinden zijn mogelijk.
Pas op dat je jezelf niet verliest door zoveel verschillende dingen te proberen dat je jezelf verliest in oppervlakkige spiritualiteit, Kreeft.

LEEUW
Deze Maansverduistering in Tweelingen van 30 november 2020 is van invloed op vriendschappen, groepsactiviteiten, clubs of verenigingen. Wat anderen van jou denken is voor jou van groot belang, want je neemt graag je podium in. Leeuw gaat bij zichzelf te rade waarom dat zo belangrijk is. Zelfwaardering is zoveel meer belangrijk dan wat anderen van jou vinden!

MAAGD
Deze Maansverduistering in Tweelingen van 30 november 2020 zet Maagd aan het denken over de toekomst, je carrière en hoe je de dingen organiseert.
In de komende zes maanden na deze Maansverduistering ziet Maagd nieuwe kansen in de carrière en openbare leven. Er zal een keuze moeten worden gemaakt en hierin moet Maagd echt vertrouwen op intuïtie. Dat zal de juiste richting zijn.

WEEGSCHAAL
Deze Maansverduistering in Tweelingen van 30 november 2020 laat je nadenken over de betekenis van het leven. Weegschaal staat op een keerpunt en zoekt naar een nieuwe richting en gaat in het komende jaar een cursus volgen, terug naar school of zichzelf verdiepen op spiritueel gebied. De dingen vanuit een ander perspectief zien kan behoorlijk verrassend voor je zijn.

SCHORPIOEN
Deze Maansverduistering in Tweelingen van 30 november 2020 valt voor Schorpioen in het Huis van Transformatie en de Zielsprocessen. Een reis naar het innerlijke Zelf, maar dan moet wel de confrontatie met je schaduwkant worden aangegaan.…Door een intense gevoelservaring gaat Schorpioen opruiming houden in het zielenleven zoals het verbreken van contacten met negatieve personen en situaties, ook beperkende overtuigingen. Gevoeligheden die te maken hebben met geldkwesties die je met de partner deelt en seksualiteit vragen om een oplossing.

BOOGSCHUTTER
Deze Maansverduistering in Tweelingen van 30 november 2020 is van invloed op relaties.
In het komende halfjaar kan het twee kanten opgaan met relaties. Goede en stabiele relaties, zowel zakelijk als privé worden bestendigd, zoals een huwelijk, het ondertekenen van zakelijke contracten en het maken van serieuze toezeggingen.
Het kan ook zijn dat Boogschutter gevoelsmatig een relatie in stand houden, terwijl het hoofd anders denkt. De keerzijde kan zelfs echtscheiding, rechtszaken of juridische verwikkelingen teweeg brengen. Rustig aan, overhaast geen beslissingen, Boogschutter.

STEENBOK
Deze Maansverduistering in Tweelingen van 30 november 2020 is van invloed op het dagelijks leven, dagelijkse routine, werk en gezondheid van Steenbok. Er komen grote veranderingen in het komende halfjaar! Verandering is nodig, vooral wanneer die verandering ook een daadwerkelijke en veilige verbetering is die beter aansluit bij jouw lifestyle, gezondheid en persoonlijke omstandigheden.

WATERMAN
Deze Maansverduistering in Tweelingen van 30 november 2020 is van invloed op Zelfontplooiing, Liefde, Kinderen en Creativiteit. Een emotionele gebeurtenis dat te maken heeft met het je veilig voelen, de moeder, kinderen, een liefde, het verleden en je eigen innerlijke kind zijn emotionele triggers die overweldigend zijn, iets wat je al heel lang bij je draagt. Je ziet nu wie je ware vrienden zijn en evenwicht moet worden hersteld. Een romance kan wachten totdat je eerst de liefde met jezelf hebt gevonden.

VISSEN
Deze Maansverduistering in Tweelingen van 30 november 2020 is van invloed op je privéleven, huis en familie. Vele Vissen denken na over verhuizing, een huis kopen of huren.
In het komende halfjaar wordt duidelijk wat familie echt voor jou betekent.
De focus ligt op de verhouding tussen gezin familie, huiselijk leven, de emotionele en de spirituele band met voorouders. Het gaat ook over jouw plek op het wereldtoneel en het beeld dat anderen van jou hebben. De juiste balans tussen binnenwereld en buitenwereld, daar gaat het om.
Je verleden, dat ben jij. Vergeet niet dat je ook je eigen toekomst bent!

error: Content is protected !!