Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Pluto in Waterman 2023/2024 tot 2044.

Pluto werd pas ontdekt in 1930, de laatste planeet van ons zonnestelsel en de verst verwijderde planeet van onze Zon. De cyclus van Pluto om de Zon is gemiddeld 248 jaar….
Pluto doet er ongeveer 12 tot 28 jaar om door een afzonderlijk sterrenbeeld te reizen en vanwege de trage omlooptijd van Pluto rond de Zon spreken we van een generatieplaneet.

De benaming Pluto betekende oorspronkelijk ‘rijkdom’ en werd in de oudheid gebruikt als een bijnaam voor Hades, de God van de Onderwereld.
Pluto symboliseert vernieuwing, regeneratie en overlevingsdrang, geld, macht, dood, ontwaken en wedergeboorte en alle bodemschatten die diep onder het aardoppervlak verborgen liggen.
Aan het einde van ons zonnestelsel vertegenwoordigt Pluto finaliteit en fataliteit, chaos en verwoesting en de herrijzenis uit de dood. The Phoenix from the ashes.

Het drijvende principe achter Pluto is dat van hervorming, of de “drang om te zuiveren” om te veranderen wat als schadelijk en destructief wordt beschouwd of is geworden.

Pluto, de planeet van evolutionaire kracht, diepgaande transformatie en regeneratie ‘proeft’ vanaf 24 maart tot en met 11 juni 2023 voor het eerst sinds 1798 van het liberale en revolutionaire Waterman….

De vorige transit van Pluto in Waterman van 1778 tot 1798 was het begin van de Industriële Revolutie, de Franse en Amerikaanse Revolutie en het tijdperk van de Verlichting, een periode van fundamentele politieke, economische, sociale hervormingen het ontstaan van ons huidige monetaire systeem.

De Franse revolutie (1789-1799) brak dus uit tijdens Pluto in Waterman. Vrijheid, gelijkheid en broederschap in de geest van Waterman werd duur betaald met een bloedige burgeroorlog.

De intrede van Pluto in Waterman zal nu ook gepaard gaan met crisis, oproer en opstanden.
Na de chaos ontstaat het nieuwe leven.

We krijgen in het voorjaar van 2023 alvast een sneak preview van wat we in de komende decennia kunnen verwachten. Pluto in Waterman kan dan al een grote impact hebben op landen, regeringen, instellingen, grote bedrijven en machtsverhoudingen in de wereld.
We zien technologische ontwikkelingen die te maken hebben met het wereldwijde web en virtuele gadgets, zo kan de ontwikkeling van ultraviolet licht een hoge vlucht nemen als beschermende maatregel tegen nieuwe varianten van virusinfecties.

Pluto in Waterman vanaf 2023/2024 tot 2044 zal een tijdperk zijn van technologische evolutie, nieuwe uitvindingen, wetenschappelijke transformaties, systeemveranderingen, politieke, economische, maatschappelijke en culturele hervormingen en transformerende energie op het gebied van overheid, sociale structuren en mensenrechten, meer vrouwen in de politiek en aan de top van het bedrijfsleven, sociale rechtvaardigheid, een grote groei in lokale gemeenschapsinitiatieven en verandering en vooruitgang met betrekking tot gendergelijkheid, non-binair en transgender bewustzijn.

Een diepgaande transformatie van de samenleving met doorbraken in de kwantumfysica, robotica, nieuwe vormen van netwerken, gemeenschapszin op basis van gelijkwaardigheid, vernieuwende samenwerkingsverbanden en decentralisatie in plaats van globalisatie.

Tijdens Pluto in Waterman krijgen we ook te maken met de invoering van een gecontroleerd financieel systeem dat gebaseerd is op een digitale munt (CBDC).

De 20-jarige transit van Pluto door het revolutionaire Waterman (geregeerd door Uranus) begint officieel vanaf 20 november 2024 en eindigt op 19 januari 2044,
Het is de definitieve doorgang naar het Waterman tijdperk, van een nieuwe wereldorde en technocratie. Het worden de jaren van ongekende verschuivingen in ons collectieve bewustzijn, systeemveranderingen, nieuwe technologieën en innovatie in vervoerssystemen, ruimtevaart, vliegtuigindustrie en robotica, algoritmes, de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, digitalisering (gezichtsherkenning), wetenschap, onderwijs, elektrisch rijden, IT, technologie en energietransitie, sociale media en het Internet. De praktische mogelijkheden om robotica toe te passen in verschillende onderdelen van de samenleving, in techniek, ruimtevaart en productiebedrijven, beveiliging, ziekenhuizen en zorginstellingen zal met Pluto in Waterman een hoge vlucht nemen, waarbij robots in toenemende mate taken over gaan nemen van mensen.

Leeuw is het tegenoverliggende teken van Waterman en is verbonden met koningshuizen en soevereiniteit. Pluto in Waterman gaat in de komende 20 jaar bestaande monarchieën hervormen en moderniseren of er gaan zelfs koningshuizen verdwijnen.

Pluto’s transit door Waterman zal ook de donkere kant van Waterman naar voren brengen zoals emotionele onthechting, minder tolerantie voor elkaar, rebellie en futurisme.
Kunstmatige intelligentie kan een gevaar zijn voor de mensheid als zodanig.
Zoals het vroeger klonk: ‘Kennis is macht’ wordt nu met de titanische Pluto in Waterman ‘Informatie is macht”….
De controle over opgeslagen informatie via het internet zal in de komende 20 jaren de sleutel zijn tot de manier waarop de samenleving wordt hervormd. Propaganda en informatiemanipulatie zullen een serieus probleem worden voor de samenleving, waardoor wantrouwen en polarisatie alleen maar zullen toenemen.

Sinds 2008 tot 2023 heeft Pluto in het aardse en patriarchale Steenbok (geregeerd door Saturnus) geleid tot een ongekende transformatie waardoor in de afgelopen 14 jaar de mondiale machtshiërarchieën onherroepelijk zijn getransformeerd.
Het begin van Pluto in Steenbok in 2008 markeerde de eerste grote financiële crisis sinds de crisisjaren van 1929 tot 1939 (Pluto in Kreeft).
Pluto in Steenbok van 2008 tot 2024 heeft zich gekenmerkt door de ontmanteling van traditionele machtsstructuren (zowel fysiek als ideologisch) na onthullingen van wijdverbreide corruptie, seksueel overschrijdend gedrag (Me-Too Beweging), misbruik en intimidatie, waarbij veel mensen in machtsposities betrokken waren.
De duistere waarheid van wangedrag werd openlijk besproken in de publieke arena.
Oude systemen, banken, regeringen, eeuwenoude koninkrijken en publieke kopstukken vielen letterlijk en figuurlijk van hun voetstuk.
Pluto in Steenbok heeft ons maar al te bewust gemaakt van de corrumperende aard van macht.

Door retrograde blijft Pluto tot eind 2024 pendelen tussen Steenbok en Waterman om daarna vanaf 19 november 2024 onafgebroken de lange reis door het vaste Luchtteken Waterman te hervatten.

Pluto in Waterman symboliseert het einde van het proces van Pluto in Steenbok.
Met thema’s over o.a. sociale rechtvaardigheid, veranderingen in het milieu is Pluto in Waterman het laatste zetje in de richting van fundamentele verandering.
Collectieve verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en maatschappij, niet alleen voor onszelf en de eigen sociale kring.

Pluto in Waterman neemt ons mee de toekomst in.
Er zal zich een nieuw tijdperk ontvouwen voor de samenleving als geheel.

We hebben iets om naar uit te kijken: Vanaf de tweede helft 2025 is er een zeldzame samenstand van Pluto in Waterman, Uranus in Tweelingen en Neptunus in Ram die veel goeds zal brengen. Pluto in Waterman driehoek Uranus in Tweelingen en sextiel Neptunus in Ram zal tot mei 2029 een positief effect hebben op de wereld met nieuw leiderschap.

Het is aan ons om met de ongekende kracht van Pluto in Waterman onze creativiteit en spirituele vermogens in te zetten voor het grotere geheel.

Alleen op deze manier kunnen we een liefdevollere wereld creëren!

De Invloed van Pluto in Waterman op alle dierenriemtekens (ascendant en Zon)

RAM 20 maart – 19 april
Pluto in Waterman vormt een sextiel met Ram en staat in het elfde Huis van Vriendschappen, Sociale Processen en Maatschappelijke Betrokkenheid.
In jouw sociale netwerk zijn in de komende jaren radicale veranderingen te verwachten. Ram zal zich bij voorkeur aansluiten bij groepen, verenigingen en gelijkgestemden die dezelfde overtuigingen en ideologie delen.
Alles wat in de ogen van Ram verouderd, nutteloos, schadelijk of omslachtig is geworden of het nu gaat om relaties, vrienden, sociale netwerk, politieke partijen, verenigingen of stichtingen, samenwerking, sociale afhankelijkheid, emotionele gehechtheid, standpunten, ideeën, dromen, doelstellingen en hoop gaat verdwijnen of wordt herzien. Er komen nieuwe samenwerkingsverbanden, verwachtingspatronen, vriendschappen en idealen die gelijkwaardig zijn met jouw ware kosmische doel.

STIER 20 april – 20 mei
Pluto in Waterman in het tiende Huis van Carrière en Bestemming brengt significante veranderingen in de carrière, reputatie en levenspad van Stier. Stier kan zelfs geobsedeerd raken in het streven naar maatschappelijk succes waardoor het gevaar ontstaat dat je overwerkt raakt of het gevoel krijgt dat anderen jou proberen te ondermijnen. Kritiek of weerstand vanuit je omgeving kan leiden tot frustratie, vertraging en blokkeert elke vooruitgang met het risico op psychische problemen en problemen thuis.
Pas op voor overprikkeling en stress. Pluto is de onbewuste kracht die je ertoe aanzet om het leven ten volle te leven en stappen te nemen die je voorheen niet zou nemen. Wat er ook gebeurt, met de oerkracht van Pluto in Waterman kom je op de plaats van bestemming.

TWEELINGEN 21 mei – 20 juni
Na de lange transit van Pluto in Steenbok (8e Huis) heb je geleerd dat geld en bezit maar betrekkelijk zijn. Tweelingen kan alles hebben kwijtgeraakt, maar met Pluto in Waterman in het 9e Huis van Hoger Bewustzijn sta je open voor een filosofische, spirituele benadering van het leven. Er gaan geleidelijk aan diepgaande veranderingen in je overtuigingen ontstaan door studie of diepgaande ervaringen tijdens reizen. Je gaat in helderheid jezelf en je talenten (her) vinden. Pluto geeft je de oerkracht om angst voor intimiteit, vertrouwen en alle obstakels uit de weg te ruimen op jouw pad naar eigenheid waardoor je juiste keuzes kunt maken en antwoorden gaat vinden over het hoe en waarom dingen hebben plaatsgevonden in jouw leven.
Tweelingen wordt gedreven om de horizon te verbreden en naarmate je levensfilosofie verandert, ga je steeds meer overtuigingen en oude conditionering loslaten. De spirituele leraar in jou wil zijn of haar innerlijke wijsheid en levenservaring delen.
Pluto in Waterman wordt een diepgaande metamorfose in je leven.

KREEFT 21 juni – 21 juli
Na 15 lange jaren verlaat Pluto het 7e Huis van Relaties. Kreeft is in deze jaren diep gegaan en heeft geleerd van ervaringen op relationeel gebied zoals verraad, jaloezie en ontrouw en scheiding. Ook in de komende jaren kunnen deze ervaringen nog van invloed zijn op je leven, want Pluto in Waterman in het 8e Huis gaat over Gedeeld Vermogen, vertrouwen, transformatie, intimiteit en seksualiteit.
In de komende 20 jaar zijn er periodes van extreme hoogte- en dieptepunten wanneer je te goed van vertrouwen bent. Aan het begin van deze transit voel je je aangetrokken of gefascineerd door ‘foute personen’ waarvan je weet dat deze niet goed voor je zijn op het gebied van financiën en vertrouwen. Zorg dat je de juiste personen om je heen hebt, mensen die je kunt vertrouwen en die goed aanvoelen. Vertrouw op je intuïtieve vermogens. Het goede nieuws is dat je met Pluto in Waterman oppervlakkigheid en schijn weet te filteren en de diepere lagen kunt herkennen en ‘lezen’. Kreeft wordt steeds selectiever en voorzichtiger zowel tegenover anderen als zichzelf, op weg terug naar eigenheid, authenticiteit en spirituele zelf.

LEEUW 22 juli – 21 augustus
Pluto’s langdurige transit in Steenbok door het 6e Huis heeft Leeuw sinds 2008 mentaal, emotioneel en fysiek sterker gemaakt. Met Pluto in Waterman in het 7e Huis van Relaties kan Leeuw diepgaande verschuivingen in relaties en samenwerking verwachten. De oppositie van jouw Zon in Leeuw met Pluto in Waterman kan destabiliserend zijn. Er zijn ingrijpende aanpassingen nodig in je relatie of andere vormen van relaties. Leeuw kan zich eenzaam voelen zowel in een groep of relatie. Machtsstrijd met je partner, maar je ook gevangen voelen door je angst om alleen te zijn of in verlangen naar vrijheid en individualiteit binnen de relatie.
Leeuw moet eerst zichzelf bevrijden en de authentieke aard (terug)vinden om het evenwicht te herstellen. Het is mogelijk dat jouw partner dat verlangen naar vrijheid ook heeft. Laat ongegronde gevoelens van jaloezie of achterdocht niet de relatie ten gronde richten, maar maakt gebruik van deze Plutonische oerkracht om de relatie te herstructureren en elkaar in eigenheid te hervinden.

MAAGD 22 augustus – 21 september
Na de lange transit van Pluto door het 5e Huis van Creativiteit en Zelfexpressie, waarin je vaardigheden hebt geleerd en je passies naar believen hebt nagestreefd, vraagt Pluto in Waterman je in het 6e Huis van Dienstbaarheid, Gezondheid en Werk om je in de komende 20 jaar meer op je verantwoordelijkheden te concentreren. Pluto in Waterman is een tijdperk van vernieuwing, verjonging en regeneratie, maar kan ook een stressvolle transit zijn, want het maakt Maagd perfectionistisch. Maagd werkt tijdens deze transit bij voorkeur alleen, waardoor samenwerking niet altijd goed zal verlopen.
Maagd kan radicale veranderingen in het dagelijkse leven verwachten (met gezondheid of werk) waarbij totaal nieuwe dagelijkse routines worden gecreëerd. Maagd kan zich tijdens deze jaren ontpoppen tot (holistisch) genezer. Pluto laat zien waar jouw prioriteiten liggen en wat je kunt doen om efficiënter en gezonder te leven, je energieniveau te verhogen en werkgerelateerde stress en angst te verminderen.

WEEGSCHAAL 22 september – 22 oktober
Pluto in Waterman onthult waar emotionele blokkades liggen om deze te doorbreken en je te richten op wat je leuk vindt, je creatieve ambities en projecten die jou echt inspireren.
Pluto in Steenbok in het 4e Huis van Familie en Privé, je wortels, je verleden en je identiteit
was een tijdperk van ingrijpende renovatie aan je huis, een verhuizing of aanpassingen in de thuissituatie, maar ook van emotionele regeneratie waarin familieverhoudingen voor altijd zijn veranderd. Pluto in Waterman in het 5e Huis van Creativiteit en de Liefde is een transformerende en vernieuwende reis, een diepgaande metamorfose naar jezelf, naar je hart, je inspiratie, je passie, je authenticiteit, speelsheid en creativiteit. Pluto in Waterman is een tijdperk van vernieuwing, verjonging en regeneratie op het gebied van Liefde en Romantiek, creatieve en artistieke vaardigheden, zelfontwikkeling en kinderen (ook je innerlijk kind). De jaren van Pluto in Waterman brengt de kunstenaar in jou voort, de conceptie van een kind of de ontdekking van onderkend of onontdekt plezier.
Je ziet je kinderen (of je eigen innerlijk kind) opgroeien. Kinderen moeten kunnen spelen om zich te kunnen ontwikkelen en dat is iets dat jij ook mag doen.

SCHORPIOEN 23 oktober – 21 november
Pluto is astrologisch verbonden met Schorpioen, dus deze transit zal van meer directe invloed op jou zijn dan andere tekens. In de afgelopen 15 jaar is Schorpioen met Pluto in Steenbok (3e Huis) op zoek geweest naar waarheid door te lezen, te leren en te onderzoeken,
Pluto in Waterman in het 4e Huis van Familie, Huis en Oorsprong brengt in de komende 20 jaar een transformatie op gang in je psyche en huiselijke leven zoals een verhuizing, renovatie of gezinsuitbreiding. De samenstelling van je gezin gaat veranderen door huwelijk, scheiding, geboorte of sterfgevallen of een omwenteling in de aard van je verbintenis in je relatie of met naaste familieleden zoals ouders of ouderfiguren.
Ook vinden er enorme psychologische veranderingen plaats welke diepgaander en persoonlijker zijn dan voorgaande jaren. Oud zeer vanuit het verleden wordt door Pluto in Waterman naar boven gehaald om te worden geheeld. Pluto in Waterman staat vierkant op Schorpioen en dat heeft een remmend en frustrerend effect zoals iemand in de familie jou heimelijk verhindert om vooruit te komen. Schorpioen wordt gedwongen om een radicale verandering door te voeren.

BOOGSCHUTTER 22 november – 20 december
Pluto in Waterman is een tijdperk van 20 jaar van grote geestelijke ommekeer en innerlijke regeneratie in je dagelijkse omgeving. Pluto in het 3e Huis van Communicatie is gunstig voor studie en onderzoek. Pluto in Waterman laat je de dingen achter de dingen zien.
Je voelt dat je woorden kracht hebben, maar mag niet dwingend zijn, want anders krijg je verzet. Omstandigheden in je directe omgeving brengen grote veranderingen in je innerlijke belevingswereld.
Jouw woorden maken indruk en je gaat voor diepgaande gesprekken. Bij alles wil Boogschutter dieper in de materie duiken om de waarheid boven tafel te krijgen. Tijdens de jaren van Pluto door Waterman gaat Boogschutter op reis, informatie verzamelen en onderzoek doen door naar school te gaan of nieuwe talen leren. Een baan in het onderwijs, media of journalistiek is mogelijk. Wat je ook doet, Boogschutter zal gedreven zijn om kennis te vergaren en uit te dragen van alles waar je interesse naar uitgaat.

STEENBOK 21 december – 18 januari
Waterman is voor Steenbok het tweede Huis van Financiën en Waardebepaling. Met Pluto in Waterman krijgt Steenbok te maken met jaren van financiële herstructurering.
Steenbok krijgt te maken met financiële uitdagingen. Je geduld, doorzettingsvermogen, betrouwbaarheid, zelfdiscipline, realisme, uitvoerbaarheid, organisatie, ijver worden op de proef gesteld. Jouw opvattingen over geld en materiële bezittingen gaan aanzienlijk veranderen of transformeren. Steenbok wil terug naar de basis en geen geld (meer) verspillen aan impulsen.
Jouw waarde-oordeel zal tijdens deze jaren door diepgaande veranderingen zowel in stoffelijke als in geestelijke zin een metamorfose ondergaan. Geld en bezit is dan niet meer hebben-hebben, maar wat je ermee kunt doen. Op den duur kun je tot de conclusie komen dat bezit heel betrekkelijk is. Geestelijk bezit en morele waarden gaan een (nog) grotere rol in je leven spelen.
Je hebt geen controle over de materie, hoe uitgebreid je verzekeringspakket ook is.
Uiteindelijk heb je alleen macht en controle over je innerlijke waarde en harmonie met jezelf. Wat is bezit eigenlijk?
Alles wat tastbaar is, heb je maar te leen. Je kunt niets tastbaars meenemen als je straks overgaat. Alleen de waarde van je eigen Ziel.

WATERMAN 19 januari – 17 februari
Pluto verlaat na 15 jaar het spirituele Huis van Kosmisch Bewustzijn, de jaren van verwerking van gebeurtenissen uit lang vervlogen jaren, een periode van transformatie, genezing en verdieping van zelfkennis en innerlijke houding. De jaren van inzicht en onthullingen zowel over jezelf als van anderen. Het onbewuste wordt bewust. Waterman heeft gebroken met het verleden.
Pluto in Waterman reist in de komende 20 jaar door jouw eerste Huis, het Huis van Persoonlijkheid. Tijdens deze jaren onderga je een ware transformatie van jeZELF, misschien voel je je wel een buitenbeentje, maar je bent tenminste jezelf! Geleidelijk aan ga je nieuwe aspecten toevoegen aan je persoonlijkheid en leer je de krachten te begrijpen die jou maken zoals je bent. Je leert jezelf kennen en krijgt zodoende inzicht in de drijfveren die vanuit het verleden je tot keuzes hebben gebracht. Deze periode van ZELFverbetering gaat niet altijd over rozen, je krijgt te maken met beproevingen op je pad die je meer en meer inzicht geven in wie je bent en hoe je met je relaties omgaat. Je zult tijdens deze jaren merken dat je sterker wordt. Je wil van niets of niemand afhankelijk zijn. 
Als je van jeZELF bewust bent, betekent deze Pluto transit een ware wedergeboorte en
diepgaande transformatie waarin je steeds verder groeit naar de persoon die je wil zijn.

VISSEN 18 februari – 19 maart
Door de transit van Pluto in Waterman ben je minder ambitieus en voel je dat je prioriteiten anders moet stellen. Pluto in Waterman in het twaalfde Huis van Kosmisch Bewustzijn brengt diep verborgen aspecten van jezelf naar boven, gebeurtenissen uit lang vervlogen jaren die nog steeds een krachtige invloed hebben op jouw leven. De komende 20 jaar is een tijdperk van transformatie waarin een verdieping plaatsvindt van zelfkennis en innerlijke houding. Tijdens deze jaren heb je meer behoefte om op jezelf te zijn en jezelf terug te trekken om genezing van jezelf toe te staan.
De jaren van inzicht en onthullingen zowel over jezelf als van anderen.
Jouw intuïtieve en spirituele gaven worden sterker waardoor je in staat zal zijn om mensen te ‘lezen’ en de diepere lagen te zien.
Pluto in Waterman is een psychologisch en spiritueel zuiveringsproces van verwerken van trauma en schuldgevoel uit je verleden of zelfs uit vorige levens.

 

error: Content is protected !!