Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

De Verschuiving van de Maansknopen 2022 naar Stier/Schorpioen

De Verschuiving van de Maansknopen 2022 naar Stier/Schorpioen

De Maansknopen veranderen elk anderhalf jaar van dierenriemteken en naargelang de polariteit zet dit de kosmische toon van wat we moeten ervaren en voelen.
Een groeiproces, een nieuw collectief bewustzijn in ons evolutionaire verhaal. 

Het oude systeem, de hiërarchie brokkelt steeds verder af en brengt ons naar de kern van het hier en nu om ons te bevrijden van collectieve illusies. In het Licht van het nieuwe bewustzijn komt het kwade aan het licht.

De noordelijke Maansknoop geeft de richting aan van groei en ontwikkeling, de karmische lessen die we moeten leren, de uitdagingen die voor ons liggen en het stellen van prioriteiten.

De omloop van de Maansknopen is in tegengestelde richting door de dierenriem en dat duurt gemiddeld 19 jaar. De laatste keer dat de Maansknopen op de as Stier/Schorpioen stonden was van april 2003 tot december 2004.

De verschuiving vanaf 18 januari 2022 van de Maansknopen van de Beweeglijke polariteit Tweelingen/Boogschutter (Lucht en Vuur) naar de Vaste polariteit Stier/Schorpioen (Aarde en Water) legt de focus tot 17 juli 2023 op economie, financiën, gezondheid, liefde, voeding, veiligheid, comfort en behoud, maar ook een maatschappelijke verschuiving van alles dat we als vanzelfsprekend hebben beschouwd.

Deze ontwikkeling houdt in de komende anderhalf jaar in dat tastbare vanzelfsprekendheid en materialisme moet worden losgelaten (Zuidknoop Schorpioen) en dat economische offers moeten worden gebracht om de toekomst veilig te stellen. Creatief bouwen op tastbaar niveau. (Noordknoop Stier).
Persoonlijke verantwoordelijkheid kan daarbij het verschil maken.

Velen van ons bevinden zich door de pandemie op de grens van hun mogelijkheden, mentaal, emotioneel en financieel.

Met deze energie moeten we ons richten op ‘wat is’ in plaats van ‘wat zou kunnen zijn’ door vanzelfsprekendheid en hebzucht los te laten en tevreden zijn met wat er is.

De cycli van de Maansknopen zijn verweven met de cycli van de verduisteringen.
De Verduisteringen van 2022 verschuiven dus ook naar de as Stier/Schorpioen.
Over het algemeen brengen Zonsverduisteringen (universele schoonmaak) en Maansverduisteringen (kosmische stroomstoringen) diepe transformatie en plotselinge veranderingen teweeg die door thema’s van Stier en Schorpioen worden aangegeven.

Eerste seizoen
30 april 2022: Gedeeltelijke Zonsverduistering op 10°28′ Stier.
Deze Zonsverduistering in Stier vraagt ​​ons om verandering te omarmen.

16 mei 2022: Totale Maansverduistering op 25°18′ Schorpioen.
Deze Maansverduistering in Schorpioen brengt het ego (mannelijke energie) en emoties (vrouwelijke energie) in balans.

Tweede seizoen
25 oktober 2022: Gedeeltelijke Zonsverduistering op 2°00′ Schorpioen
Deze Zonsverduistering in Schorpioen is een langverwacht groeimoment en stimuleert ons om te veranderen, te transformeren en te evolueren.

8 november 2022: Totale Maansverduistering op 16°00′ Stier
Deze Maansverduistering in Stier doet het ego vervagen en brengt ons uit onze comfortzone. Verwacht het onverwachte.

Pluto, de planeet van diepgaande transformatie, is de astrologisch heerser van Schorpioen en heeft als zodanig een grote invloed op de de verschuiving van de Maansknopen naar Stier/Schorpioen.
De eerste Pluto Return voor de Verenigde Staten zal daarom in 2022 van grote invloed zijn (op 20 februari, 11 juli en 28 december 2022 exact op 27º31).

De revolutionaire Uranus vormt op 31 juli 2022 een conjunctie met de Noordelijke Maansknoop in Stier en deze samenstand zal leiden tot een radicale geografische verschuiving in de economie, politiek, voedselvoorziening en het milieu. Het pad naar de globale toekomst wordt dan duidelijk.

De Maansknopen en de Verduisteringen zijn indicatoren voor verandering.
Wanneer we in staat zijn tijdens deze transformatie reis verandering te omarmen, dan is er een wereld te winnen.

Iedereen met een Stier of Schorpioen ascendant, Zon, Maan of Lichten in Stier/Schorpioen krijgt te maken met grootschalige veranderingen.

Wat kunnen de dierenriemtekens voor 2022/2023 verwachten?

RAM
De Noordknoop in Stier activeert voor de Ram het tweede Huis van Financiën en Waarden.
Het thema van de Maansknopen op de as Stier/Schorpioen is dus financiële verandering.
Thema’s van april 2003 tot december 2004 die verweven zijn met evalueren van bezit, metaforische of symbolische percepties van waarde, kostbaarheden, financiën, verzekeringen, belastingen en onroerend goed, aandelen, liefdadigheid en filantropie keren terug.
Ram kan zich gedwongen zien om nieuwe financiële beslissingen te nemen of oude besluiten te heroverwegen, met als doel op een andere manier een gevoel van financiële stabiliteit te krijgen.

STIER
De Noordknoop in Stier activeert in het eerste Huis van Persoonlijkheid activeert thema’s die te maken hebben met je zelfbeeld en zelfreflectie. Deze kosmische verschuiving maakt 2022 een belangrijk jaar voor jou, Stier. De Noordknoop in Stier wijst je de weg naar jezelf en de richting die je moet gaan. Het zelfbeeld kan dus in de komende twee jaar drastisch veranderen. Thema’s van april 2003 tot december 2004 die verweven zijn met je identiteit en zelfbeeld en materiële en financiële aangelegenheden keren terug. Met Uranus in Stier moeten er keuzes worden gemaakt. Wanneer vanaf 16 mei 2023 Jupiter het teken Stier betreedt, kan je wereld veranderd zijn!

TWEELINGEN
De Noordknoop in Stier activeert voor Tweelingen in het twaalfde Huis van Kosmisch Bewustzijn thema’s die te maken hebben met het vinden of hervinden van spiritualiteit.
Op het gebied van mentale en fysieke gezondheid gaat het voor Tweelingen over vernieuwing, verbetering en bevrijding. Thema’s van april 2003 tot december 2004 die verweven zijn met spiritualiteit en mentale en fysieke gezondheid keren terug. Er moet duidelijkheid en betekenis gevonden worden via de weg van spiritualiteit en het Hogere. Open je hart voor het Hogere om innerlijke vrede, begrip, hoop en jezelf toe te laten.
KREEFT
De Noordknoop in Stier activeert voor Kreeft in het elfde Huis van Sociale Processen thema’s die te maken hebben met sociale betrokkenheid.
Thema’s van april 2003 tot december 2004 die verweven zijn met vrienden die je toen had, de groep waar je deel van uitmaakte of groep waar je invloed op had of door werd beïnvloed, zoals politieke organisaties of sociale stromingen keren terug. Oude vriendschappen, kennissen, lotgenoten, gelijkgestemden, collega’s, buren uit die tijd kunnen terugkeren, maar dan in een andere vorm. De komende jaren staan in het teken van verandering in je sociale kring en nieuwe sociale wendingen die jou steun, betrouwbaarheid en respect bieden, Kreeft. Wees zeker van de keuzes die je maakt. Richt je op de gemeenschappen. Plaats alles in een breder perspectief.

LEEUW
De Noordknoop in Stier activeert voor Leeuw in het tiende Huis van Carrière en Bestemming en vergroot de kans tot professionele groei. Professionele groei gaat echter ook gepaard met meer verantwoordelijkheid. Thema’s uit je schooltijd, hogeschool- of universitair onderwijs, onbetaald werk of een voltijdse carrière van 2003 tot 2004 komen tijdens deze periode thematisch terug. Voormalige klasgenoten, collega’s of werknemers die periode komen terug of in een andere vorm. Je bent geneigd beslissingen te nemen die haaks staan op je huidige leven, maar deze beslissingen zijn leermomenten. Het is mogelijk dat Leeuw gebruik gaat maken van oude kennis of verkregen kwalificaties.

MAAGD
De Noordknoop in Stier activeert voor Maagd het negende Huis van Hoger Bewustzijn en stimuleert thema’s die te maken hebben met het verbreden van je horizon. Thema’s uit 2003/2004 die verweven zijn met cultuur, studie, buitenland, buitenlanders, reizen, emigratie, onderwijs, studie, publicatie en wetenschappelijke thema’s, globalisering, toerisme, immigratie en migratie keren symbolisch terug. Waag de sprong in het diepe in het onbekende, verdiep je in een studie of leer een nieuwe vaardigheid. Je hoeft niet perfect te zijn, dat is niemand ooit geweest!

WEEGSCHAAL
De Noordknoop in Stier activeert voor Weegschaal het achtste Huis van Gedeelde Financiën en de Diepgang van het Leven.
Thema’s uit 2003/2004 die verweven zijn met gedeelde financiën, hypotheken, zakelijke aangelegenheden, belastingen, banken, teruggaves en tegoeden, onroerend goed, investeringen, aandelen en erfenissen, maar ook thema’s over diepe verlangens, sensualiteit, seksualiteit, vertrouwen en overgave keren terug. Hou rekening met financiële schommelingen.
Grote veranderingen komen op je pad, Weegschaal die o.a. te maken hebben met verlangens, vertrouwen en overgave. Met wie en waar je veiligheid en geborgenheid vindt en met wie je kunt delen over wat je wilt en wat je werkelijke verlangens zijn.

SCHORPIOEN
De Noordknoop in Stier activeert voor Schorpioen het zevende Huis van Relaties.
Thema’s uit 2003/2004 die verweven zijn met allerlei soorten partnerschappen keren terug, van zakelijke partnerschappen, tegenstanders tot liefdesrelaties keren thematisch terug.
Persoonlijke relaties zullen tijdens deze transit een fundamenteel element zijn voor de evolutie en levensmissie van Schorpioen.
Gebeurtenissen, mogelijkheden en onmogelijkheden uit 2003/2004 keren dus symbolisch terug, maar dan wel in een ander jasje. Tegenpolen trekken elkaar aan en dat is kosmisch te zien met de Noordknoop in Stier. Schorpioen is aangetrokken tot alles en iedereen die anders is, vooral in de liefde. Door de tegenpool, de spiegel, krijg je de kans om jezelf te ontmoeten en te begrijpen.
BOOGSCHUTTER
De Noordknoop in Stier activeert voor Boogschutter het zesde Huis van Dagelijkse Routine, Werk en Gezondheid. Met de verschuiving van de Maansknopen naar Stier/Schorpioen gaat het in 2022/2023 over werk en gezondheid. Thema’s rond Gezondheid en Welzijn, levensstijl, werkdruk, dienstbaarheid, werkkring betaald of onbetaald, gezondheid, voeding, drugs en alcohol uit 2003/2004 keren symbolisch terug. Boogschutter wordt in het dagelijks leven met grote uitdagingen geconfronteerd en dat heeft te maken met het nemen van verantwoordelijkheden. De dagelijkse routine kan helemaal veranderen, Boogschutter. Het gaat om jouw gevoel van welbevinden, emotionele en fysieke gezondheid, dagbesteding, comfort en stabiliteit in de kleine, alledaagse dingen.

STEENBOK
De Noordknoop in Stier activeert voor Steenbok het vijfde Huis van Liefde, Zelfexpressie, Kinderen en Creativiteit.
Thema’s rond zelfontplooiing, creativiteit, zwangerschap, baby’s, schoolgaande kinderen, jongeren, lesgeven, begeleiden of leiden van jongeren en ouderschap uit 2003/2004 keren symbolisch terug. Het verlangen naar loslaten van het verleden en de zoektocht terug naar jezelf komt niet zonder uitdagingen. Je sociale kring en onderlinge samenwerking zijn door de verschuiving van de Maansknopen een thema in 2022. Bestaande sociale contacten kunnen veranderen of er komt een andere sociale dynamiek dat Steenbok ten goede komt zoals een nieuwe alliantie of nieuwe groep van gelijkgestemden waarbinnen jij jezelf kunt zijn.
De Noordknoop in Stier daagt je uit om de regels te doorbreken en je emoties te laten zien, te leven en te doorleven. Op zoek naar jouw unieke creatieve kracht naar waar jij gelukkig van wordt. Laat je emoties zien, durf te leven. Laat je tranen zien wanneer je verdriet hebt, maar laat ook je tranen van geluk zien.

WATERMAN
De Noordknoop in Stier activeert voor Waterman het vierde Huis van Huis en Familie.
Thema’s uit 2003/2004 die verweven zijn met de familiegeschiedenis van ouders of voorouders komen terug, ook thema’s die zijn verweven met onroerend goed, geboorteplaats of geboorteland, familieleden of huisgenoten. De focus ligt op het creëren van een emotionele veilige toekomst door het bouwen of kopen van een huis en van het versterken van de familieband.
De Noordknoop in het vierde Huis vraagt je: ‘waar en bij wie voel jij je echt thuis?’
Om die vraag te beantwoorden moet je eerst jezelf erkennen en accepteren. Het gaat om zelfacceptatie. Je kunt nooit een gevoel van veiligheid voor jezelf creëren wanneer je dat
weggeeft aan anderen.

VISSEN
De Noordknoop in Stier activeert voor Vissen het derde Huis van Communicatie.
Thema’s uit 2003/2004 die te maken hebben met alle vormen van communicatie, zoals taal, schrijven, spreken in het openbaar, media, televisie, kranten, tijdschriften, vertalen, boeken, presentaties, optredens, grafisch ontwerp en reclame keren symbolisch terug. De Noordknoop in Stier vraagt Vissen om weloverwogen keuzes over studie of buitenland te maken.
Het leven verloopt zoals het kosmisch is voorbestemd. Met Jupiter in Vissen komen er mooie kansen, maar het is jouw verantwoordelijkheid om die kansen te grijpen! Het gaat om een nieuwe manier van communiceren op het werk, op school of thuis.

error: Content is protected !!