Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Zaterdag, 24 september 2022

Zaterdag, 24 september 2022
Vanaf vandaag tot 10 oktober 2022 verblijft de retrograde Mercurius weer in Maagd. Het denken wordt analytisch en kritisch. De retrograde Mercurius moet even wennen aan deze trage aardse energie waardoor activiteiten stroef verlopen en dat kan met psychische spanningen gepaard gaan. Ook zijn er vertragingen in het verkeer.
Met de Verdwijnende Maan conjunct Venus in Maagd opposiet de retrograde Neptunus in Vissen is het net alsof de dingen niet echt zijn, alsof we figuranten zijn in een film. Het leidt ons af en kan zand in de ogen strooien. Willen we wel weten waar we aan toe zijn? Soms is de illusie mooier dan de realiteit en dan wil je alleen maar zien wat je wil zien.

error: Content is protected !!