Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Vrijdag, 16 september 2022

Vrijdag, 16 september 2022
De Afnemende Halve Maan in het veelzijdige Tweelingen maakt flexibel en schenkt ons het bewustzijn en de mogelijkheid om, zonder er al te veel emoties bij te betrekken, een situatie die in je leven is ontstaan op een objectieve wijze te bekijken. Met Mercurius retrograde in Weegschaal worden bestaande problemen in relaties gladgestreken, maar we moeten ons dan wel aanpassen aan nieuwe omstandigheden.
Het toenemende vierkant tussen Venus in Maagd en Mars in Tweelingen kan echter frictie geven.
Mars in Tweelingen is rusteloos en grillig en Venus voelt zich in Maagd ondergewaardeerd en geremd. Door dit vierkant zijn mensen kieskeurig, kritisch in relaties en willen alles beoordelen en analyseren. Velen voelen zich ontoereikend, wat leidt tot frustratie en stemmingswisselingen, moeite met het uiten van emoties en onvervulde wensen.

error: Content is protected !!