Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Zondag, 29 mei 2022

Zondag, 29 mei 2022
Vooruitgang boeken is niet gegarandeerd met Mercurius retrograde in Stier.
Mercurius retrograde in Stier lijkt meer een inhaalperiode dan dat we eindelijk stappen kunnen ondernemen. Het is goed om even pas op de plaats te maken, wennen aan een nieuwe routine of levensstijl. Op deze zondag mogen we ook met deze retrograde-energie een pas op de plaats maken om het grote geheel te kunnen overzien. Mercurretrograde in het financiële Stier is vooral een periode om financiën op orde te krijgen. Mercurius gaat vanaf 3 juni 2022 weer direct en Saturnus neemt vanaf 4 juni 2022 het retrograde stokje over.

error: Content is protected !!