Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Zaterdag, 24 april 2021

Zaterdag, 24 april 2021
De rode strijder Mars betreedt vandaag het waterteken Kreeft. Tot 11 juni 2021 gaat het om de emotie en het sentiment bij de besluitvorming in de samenleving. Met Mars in Kreeft komen we op voor huis, gezin en veiligheid. Emoties worden met Mars in Kreeft eerder geuit en durven we uit te komen voor onze gevoelens en wie we zijn.
De Wassende Maan in Maagd opposiet Neptunus in Vissen en driehoek Pluto in Steenbok
intensiveert gevoelens en emoties, zowel de eigen gevoelens en die van anderen. Toch zijn we verward en verloren, alsof we de weg kwijt zijn. Er heerst echter een soort rusteloosheid waardoor we niet in staat om te luisteren of duidelijk iets te verwoorden. De krachtige conjunctie tussen Mercurius conjunct Uranus in Stier laat zien dat er creatieve en innovatieve oplossingen worden bedacht voor ingewikkelde problemen, die in ons voordeel werken. Vergeet niet dat alles wat gebeurt deel uitmaakt van het universele leerproces. We worden in de gelegenheid gesteld om meest ongewone ideeën aan de dag te brengen. Onverwachte nieuwtjes komen tot ons vandaag! Naast inzichten en aha momenten, komt ook de waarheid aan het licht.

error: Content is protected !!