Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Pluto retrograde in Waterman/Steenbok 2024

Pluto, de planeet van dood en wedergeboorte, is vanaf 2 mei 2024 tot 11 oktober 2024 retrograde. Pluto is al sinds 9 januari 2024 in de pre-schaduwperiode en vanaf 2 februari 2025 is Pluto geheel uit de post-schaduw periode.

Pluto gaat ieder jaar ongeveer vijf maanden retrograde, maar dit is een bijzonder gedenkwaardige retrogradecyclus. Pluto, de kosmische sloopkogel, zal dan voor de laatste keer in ons leven terugkeren naar Steenbok.

De terugkeer van de retrograde Pluto naar het patriarchale Steenbok vanaf 3 september tot 11 oktober en direct nog tot 19 november 2024 kan duiden op een tijdelijke terugkeer naar de oude wereld, de laatste stuiptrekkingen van de oude wereld zoals grote verschuiving bij de grote bedrijven, kerk, geloofssystemen, koningshuizen, economie en overheid.

Pluto gaat op 2 mei 2024 retrograde op 2º06’ in Waterman, is vanaf 3 september 2024 terug in Steenbok en daalt terug tot 29º38 in Steenbok op 11 oktober 2024, de laatste graad.
Pluto gaat vanaf 12 oktober 2024 op de laatste graad van Steenbok weer direct, terug naar Waterman.

De laatste graad, de 29e graad wordt beschouwd als de karmische graad van voltooiing.
Zowel in de wereldpolitiek en wereldeconomie, maar ook in ons eigen persoonlijk leven gaat de kosmische bezem door maatschappelijke doelen, carrière en relaties en niet de laatste plaats, jezelf.

Pluto is astrologisch verbonden met Schorpioen, met zielsprocessen.
De retrograde Pluto leidt ons op het evolutionaire pad dat we volgen terug naar de Bron, naar de essentie van de Ziel. Pluto retrograde is “in stilte sterven”, om tot in de kern schoon schip te maken voor een nieuwe levensfase.
Pluto retrograde is innerlijke zuivering van lichaam en geest …
Innerlijke transformatie is als doodgaan en opnieuw geboren worden.

Met de laatste verschuiving van Pluto van Lucht terug naar Aarde en van Aarde terug naar Lucht is dit een kosmische wake-up call om persoonlijke groei opnieuw te evalueren, om vastgeroeste denkbeelden en demonen te laten gaan en ons gereed te maken voor de toekomst (Waterman).
De laatste loodjes….

Pluto retrograde in Waterman en Steenbok spoort ons aan om terug te keren naar gebeurtenissen van de afgelopen veertien, vijftien jaar om de huidige brandhaarden in de wereld en sociale onrust in alle structuren van onze samenleving van nu beter te begrijpen.

Belangrijke data tijdens deze retrograde van Pluto:

18 mei 2024: Pluto retrograde vierkant Mercurius in Stier.
Emoties kunnen hoog opspelen, woorden kunnen maken en breken, dus wees voorzichtig met wat je zegt en hoe je iets zegt of hoe je iets interpreteert.

3 juni 2024: Pluto retrograde driehoek Jupiter in Tweelingen geeft ons de kracht en doorzettingsvermogen om dromen na te jagen. Geweldige dag om een doel te visualiseren dat je in het komende jaar wil manifesteren.

11 juni 2024: Pluto retrograde is vierkant Mars in Stier, dus oppassen vandaag. Een dag van spierballenvertoon en doordrammen, blijf uit de buurt van conflicten.

3 juli 2024: Pluto retrograde opposiet Mercurius in Leeuw, dus oppassen met wat je zegt en hoe je iets zegt. Een dag van confrontatie en misverstanden. Een ruzie zal niet snel worden bijgelegd.

23 juli 2024: Pluto retrograde staat tegenover de Zon in Leeuw. De Zon is het Licht van bewustzijn. Pluto symboliseert diepgewortelde problemen die onder controle moeten worden gehouden. Een dag van tegenstellingen, jaloezie en onzekerheden.

Invloed van deze Pluto retrograde voor alle dierenriemrtekens (ascendant)

Deze Pluto retrograde in Waterman en Steenbok is van speciale betekenis voor iedereen met de ascendant of Mercurius, Venus en Mars, Zon en Maan op de grens tussen Waterman en Steenbok, dus van 29° in Steenbok tot 0-2° in Waterman en/of iedereen die geboren is van 19 tot 22 januari, 18 tot 22 april, 21 tot 24 juli en 21 tot 25 oktober.

Ram ♈️ (21 maart – 19 april)
Pluto retrograde begint in jouw 11e Huis van Vriendschappen, Sociale Netwerk en Groepsdynamiek. Van 2 mei tot 2 september 2024 worden vrienden of samenwerkingsverbanden geobserveerd, geëvalueerd en getoetst om vast te stellen of deze relaties voedend of toxisch zijn.
Tijdens Pluto retrograde in Waterman wil je niets hebben van vriendjespolitiek, partij kiezen of ellebogenwerk. Je stelt je liever neutraal op. Vanaf 3 september 2024 tot 11 oktober 2024 is Pluto retrograde in Steenbok, jouw 10e Huis van Carrière en Bestemming. Lange termijn plannen en ambities worden dan getoetst of aangepast in overstemming met wie jij bent.

Stier ♉️ (20 april tot 20 mei)
Pluto retrograde in Waterman in je tiende Huis van Carrière kan de professionele vooruitgang vertragen. Ook al is het net alsof alles stilstaat, Stier krijgt tot 2 september 2024 de kans om achter de schermen de positie te verstevigen en een goede strategie uit te zetten om de baan van je dromen te vinden. Tijdens deze lange periode van zelfreflectie wordt je bewust van hoezeer onbewuste negatieve invloeden jou als persoon hebben beïnvloed en beperkt in je professionele leven. Hou tijdens deze periode wel rekening met concurrentie en manipulerende collega’s.
Vanaf 3 september 2024 tot 11 oktober 2024 is Pluto retrograde weer terug in Steenbok. Stier wordt uitgedaagd om diepgewortelde en vastgeroeste overtuigingen voor eens en altijd te doorbreken en de focus te verleggen. Met geduld, eerlijkheid en openheid kom je er.

Tweelingen ♊️ (21 mei tot 20 juni)
Pluto retrograde in Waterman daagt Tweelingen vanaf 2 mei 2024 tot 2 september 2024 uit diepgewortelde en vastgeroeste overtuigingen te evalueren en te doorbreken. Deze overtuigingen voelen wellicht veilig en vertrouwd voor jou, maar die hebben wel jouw zelfontwikkeling beperkt. Je hebt ambities en verlangt naar succes, maar je bent niet bereid om er echt voor te gaan of je doet het toch maar niet. Tijd om te evalueren wat echt prioriteit heeft en wat niet. Pluto retrograde dwingt je om afstand te nemen om na te kunnen denken door bijvoorbeeld op reis te gaan.
Even een stapje terug doen om het geheel te kunnen overzien. Inzichten komen dan als vanzelf. Zet je plannen op papier. Vanaf 3 september 2024 komen met de retrograde Pluto in Steenbok alle negatieve of beperkende overtuigingen aan de oppervlakte die nadelig zijn voor je bewustzijn en belevingswereld om te worden getransformeerd en geheeld.

Kreeft ♋️ (21 juni – 22 juli)
Pluto retrograde in Waterman in het Huis van de Ziel is een periode van vernieuwing, evaluatie en regeneratie op het gebied van geld van de partner, gedeelde financiën en andere vormen van samenwerking, transformatie, intimiteit en seksualiteit. Misschien zijn er twijfels en onzekerheden over een relatie. Pluto retrograde is een time-out om na te denken. Afstand doet verlangen, dus tijdens die periode kom je er vanzelf achter of je iemand wel of niet mist of hoeveel je van iemand houdt of niet. Volg je intuïtie, je onderbuikgevoel is feilloos. Hou een dagboek bij!
Pluto retrograde in Steenbok vanaf 3 september 2024 daagt Kreeft uit om relaties opnieuw in evenwicht te brengen. De tijd is gekomen om jouw veranderende emotionele behoeften te verduidelijken en deze kenbaar te maken, want Kreeft gaat door een groot transformatieproces. Belangrijk is dat je mensen om je heen hebt die aansluiten bij jouw toekomstige doelen. Verandering is mooi, omdat het je de vrijheid geeft om jezelf te zijn.

Leeuw ♌️ (23 juli tot 22 augustus)
Pluto retrograde in Waterman het Huis van Relaties daagt Leeuw vanaf 2 mei 2024 uit om relaties te evalueren en in evenwicht te brengen. Tot begin september 2024 kun je te maken hebben met uitdagingen en twijfel in relaties die van invloed zijn op je partner zoals door groepsdruk, tegenwerking en conflicten. Er kan sprake zijn van bedrog, misleiding of een derde persoon in de relatie, dit komt nu allemaal aan het licht. Leeuw kan zich verwaarloosd of afgewezen voelen. Trauma’s uit eerdere relaties komen terug. Om een gezonde dynamische band op te bouwen moet eerst het verleden worden losgelaten. Neem een duidelijk standpunt in.
Wees terughoudend met het sluiten van nieuwe verbintenissen, kijk met een kritisch oog.
Vanaf 3 september 2024 tot 11 oktober 2024 is Pluto retrograde in het Huis van Werk, Lifestyle, Dagelijkse routine en Gezondheid. Pluto retrograde in Steenbok is een periode van vernieuwing, verjonging en regeneratie. Deze periode is bedoeld om jouw dagelijkse routine te verbeteren. Wat kun je doen om efficiënter te leven, je energieniveau te verhogen en werkgerelateerde stress en angst te verminderen?

Maagd ♍️ (23 augustus tot 22 september)
Pluto retrograde is een periode van vernieuwing, verjonging en regeneratie om beter te zorgen voor jezelf, jouw welzijn, gezondere voeding en meer beweging.
Pluto retrograde in Waterman in het Huis van Werk, Dagelijkse routine en gewoonten, Lifestyle en Gezondheid daagt je uit om verbeteringen aan te brengen in je dagelijkse routine of op het werk.
Het kan zijn dat je last hebt van stress of een burn-out, doordat je de lat te hoog hebt gelegd voor jezelf. Je gezondheid is hierdoor in de knel gekomen. Doe en stapje terug en maak tijd om te reorganiseren, te delegeren en prioriteiten te stellen. Vanaf 2 september 2024 is Pluto retrograde terug in Steenbok in het Huis van Creativiteit en de Liefde. Het is een goed moment om beperkingen van je af te schudden en je te richten op wat je leuk vindt, je creatieve ambities en projecten die jou echt inspireren. Pluto retrograde vraagt je om in je creatieve kracht te stappen. Een betere planning maakt ruimte voor vrije tijd om leuke dingen voor jezelf te doen.

Weegschaal ♎️ (23 september – 22 oktober)
Pluto retrograde in het Huis van Creativiteit en de Liefde daagt je vanaf 2 mei 2024 tot 2 september 2024 uit om niet alleen liefde te geven, maar ook om te ontvangen! Pluto retrograde vraagt je om bij jezelf naar binnen te gaan om te kijken waar creatieve en emotionele blokkades liggen. Wees tijdens deze periode terughoudend bij het doen van grote luxe aankopen.
Pluto retrograde vraagt om je creatieve hart te volgen door te gaan wandelen in de natuur. Schilderen en andere vormen can creatieve expressie, muziek of films brengen je naar een andere dimensie. Laat beperkingen los en genees je innerlijke kind. Als je jezelf toestaat problemen uit het verleden frontaal aan te pakken, ontstaan een gevoel van bevrijding. Leer van het verleden, leef in het heden. Pluto in Steenbok is vanaf 2 september 2024 terug in het Huis van Familie en daagt je uit om diepgewortelde emotionele problemen aan te pakken uit je kindertijd, thuis en in de familie. Pluto retrograde kan duiden op een ingrijpende renovatie aan je huis, een verhuizing of aanpassingen in de thuissituatie. Wat kun je voor nu en altijd loslaten op de weg vrij te maken voor transformatieve en creatieve groei?

Schorpioen ♏️ (23 oktober tot 21 november)
Pluto retrograde vanaf 2 mei 2024 in het Huis van Familie en Privéleven daagt je uit om je huis op orde te brengen door onderliggende emotionele problemen met macht, controle en toxiciteit onder de loep te nemen en aan te pakken. Pluto retrograde kan duiden op een verhuizing of aanpassingen in de thuissituatie. Tijdens deze periode kan er onrust zijn in de relationele sfeer. Het is alles of niets als het gaat over een huis, gezin of familieleden. Het contact met familieleden kan hersteld worden, maar forceer niets en observeer het proces.
Pluto retrograde in Steenbok vanaf 2 september 2024 terug in het Huis van Communicatie vraagt om zelfreflectie. Het is een perfecte periode om communicatieve vaardigheden en technologie te verbeteren en te upgraden. Er komen grote veranderingen op het werk of school waardoor er nieuwe manieren gevonden moeten worden om gezond te blijven en stress te verminderen.
Het gaat erom dat je goed moet verwoorden wat je voelt en minder je gevoelens moet projecteren op anderen.

Boogschutter ♐️ (22 november tot 21 december)
De diepe, krachtige Pluto retrograde vanaf 2 mei 2024 tot 2 september 2024 in het Huis van Communicatie wil de diepte in. Oppervlakkige gesprekken en gebakken lucht vindt je maar niets. Pluto retrograde is ook van invloed op de manier waarop je met anderen omgaat, leert, handelt en informatie verwerkt. Door Pluto retrograde ben je gefocust op jezelf en dan kun je oogkleppen ophebben voor je omgeving. Het gaat erom dat je goed moet verwoorden wat je voelt en minder je gevoelens moet projecteren op anderen. Luister niet niet roddelpraat.
Wees op je hoede met nieuwe vriendschappen, vooral als er geld mee gemoeid is.
Concentreer je op bestaande contacten.
Pluto retrograde van 3 september 2024 terug in het Huis van Financiën, Waardebepaling en Bezittingen en verlegt de focus naar financiële zaken en bronnen van inkomsten. Tot 11 oktober 2024 is een gunstige periode voor het opstellen van een budgetplan of schuldsanering. Tijdens deze retrograde van Pluto kom je tot de conclusie dat materieel bezit heel betrekkelijk is en dat je alleen macht en controle hebt over je innerlijke waarde. Pas op met het nemen van financiële risico’s.

Steenbok ♑️ (22 december tot 19 januari)
Pluto retrograde in het Huis van Financiën, Waardebepaling en Bezittingen legt vanaf 2 mei 2024 de focus op financiële zaken en inkomstenbronnen.
Jouw waarde-oordeel ondergaat zowel in stoffelijke als in geestelijke zin een metamorfose (verandering).
De retrograde Pluto is een periode van reflectie over hoe je cashflow genereert en of je aanpak wel of niet echt in overeenstemming is met je waarden. Steenbok kan tijdens deze periode te maken hebben met minder inkomsten. Tijdens Pluto retrograde is er financiële winst te behalen, maar blijf realistisch. Pluto retrograde in het Huis van Persoonlijkheid vanaf 3 september 2024 tot 11 oktober 2024 mag worden gezien als de poort naar een nieuwe jij. Persoonlijke groei. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook innerlijk en je emotionele leven. Een periode van vernieuwing, verjonging en regeneratie voor wat betreft je persoonlijkheid, ego, het uiterlijk, hoe je jezelf ziet en hoe anderen je zien.

Waterman ♒️ (20 januari tot 18 februari)
Pluto retrograde in het Huis van Persoonlijkheid vanaf 2 mei 2024 mag worden gezien als de poort naar een nieuwe jij. Tijdens deze retrograde worden verborgen aspecten naar boven gehaald en vinden er in je persoonlijke leven gebeurtenissen plaats waardoor jij een ware transformatie doormaakt. Pluto retrograde daagt je uit om afscheid te nemen van zelfbeperkende overtuigingen om te laten zien wie je werkelijk bent. Pluto retrograde in Waterman is een periode van vernieuwing, verjonging en regeneratie voor wat betreft je persoonlijkheid, ego, het uiterlijk, hoe je jezelf ziet en hoe anderen je zien. Omarm dit moment van bevrijding, waar je eindelijk je authentieke zelf aan de wereld kunt laten zien. Je spreekt eerlijk je mening uit, waardoor anderen de ware jij zien en de diepten van je emoties ervaren.
Pluto retrograde in het Huis van Onthechting, het Onderbewuste en het Verborgene daagt je vanaf 3 september 2024 tot 11 oktober 2024 voor de laatste keer uit om terug te gaan naar de basis om de weg naar jezelf terug te vinden. Vanaf 20 november 2024 met Pluto in Waterman staat niets in de weg naar de nieuwe jij en jouw nieuwe manier van zijn.

Vissen ♓️ (19 februari tot 20 maart)
Pluto retrograde in Waterman vanaf 2 mei 2024 valt in het 12e Huis van Onthechting, het Onderbewuste en het Verborgene daagt je uit om je schaduw te omarmen, de donkere aspecten van je persoonlijkheid. Probeer tijdens deze retrogradeperiode ruimte te creëren voor innerlijke contemplatie. Hoe meer liefde je geeft aan de donkere kant van jezelf, hoe gemakkelijker het zal zijn om jezelf te accepteren. Houd een dagboek bij om je innerlijke proces bij te houden, je dromen hebben een bijzondere boodschap.
Laat emotionele patronen uit het verleden los die jou in ontwikkeling hebben beperkt. Durf jezelf kwetsbaar op te stellen. Je vindt kracht in je eigen kwetsbaarheid. Vanaf 3 september 2024 is Pluto terug in Steenbok, het Huis van Groepsprocessen en Maatschappelijke Betrokkenheid. Pluto retrograde is een periode van reconstructie van je sociale leven, dus een periode van vernieuwing, verjonging en regeneratie op gebied van Groepsprocessen. Gedurende deze periode denk je bewust na over deelname aan nieuwe groepen of organisaties en verbreek je definitief de banden met situaties en mensen die niet langer resoneren met wie jij bent.

 

 

 

 

error: Content is protected !!