Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Pluto in Steenbok retrograde 2020

Pluto in Steenbok retrograde 2020

Pluto retrograde 2020 vraagt om moreel verantwoord te handelen om spiritueel te evolueren. 

Pluto gaat op 25 april 2020 retrograde op 24°59’ in Steenbok en gaat op 3 oktober 2020 22º29’ weer direct in Steenbok. 

Pluto retrograde blijft de gehele retrogradeperiode conjunct Jupiter in Steenbok en deze conjunctie is van grote invloed op deze retrograde Pluto. 

Jupiter en Pluto zijn al van begin maart 2020 samen en deze samenstand blijft bestaan tot begin december 2020.

Gedurende het sleuteljaar 2020 zijn er maar liefst drie exacte conjuncties tussen Jupiter en Pluto, op 4 april 2020, 30 juni 2020 en 12 november 2020. De laatste keer dat er een conjunctie was tussen Jupiter en Pluto was in 2007. De volgende eenmalige conjunctie zal plaatsvinden in het jaar 2033. Een drievoudige conjunctie in 2020 van Jupiter en Pluto is zeldzaam en is in dit moeilijke jaar een planetaire pleister van bewustzijn en healing voor de mensheid of om gewoon het verschil te maken, hoe klein het gebaar, woord of de intentie dan ook is, het kan heel groots worden!

Jupiter conjunct Pluto in Steenbok is van oudsher een positieve samenstand. Deze conjunctie duidt op transformationele verandering en spirituele evolutie. 

Het begin van Pluto retrograde gaat echter gepaard met een spanningsvierkant met Mercurius in Ram. Deze planetaire uitdaging van Mercurius aan het begin van deze retrograde Pluto kan duiden op een extreem bewogen periode.

Het vierkant met Mercurius bemoeilijkt handel en reizen of maakt reizen over lange afstanden onmogelijk vanwege het coronavirus. Mercurius gaat over distributie en verspreiding. 

Pluto gaat over wereldwijde gebeurtenissen en chaos. Jupiter maakt alles groter. Pluto retrograde vierkant Mercurius stelt niet alleen ons geduld, maar ook ons geloof op de proef. 

Pluto retrograde 2020 gaat gepaard met geheimhouding, leugens, propaganda en paranoia. Vertrouw niet alles wat geschreven of gezegd wordt en verspreid geen valse informatie op sociale media.

De meest uitdagende periode van Pluto retrograde is van augustus tot oktober 2020, aangezien Mars in Ram wel tot twee keer toe een vierkant vormt met de retrograde Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok. 

De eerste keer is op 13 augustus 2020 en door retrogradewerking van Mars een tweede keer in de eerste week van oktober 2020, vlak nadat Pluto weer direct gaat lopen. 

De vierkantsapecten met Mars in Ram laat ook verdere bevoegdheden en beperkende maatregelen zien vanuit de overheid die van grote invloed zijn op de maatschappij als geheel.

Het maakt het moeilijker om verlies, lijden en verdriet te begrijpen of ons te conformeren aan beperkingen of beslissingen van hogerhand.

Pluto retrograde is een intense periode waarin iedereen het gevoel heeft de controle kwijt te raken. Juist daarom zijn we vastbesloten om vast te houden aan wat we hebben of wat er nog is.

Laten we deze tijd gebruiken om nieuwe creatieve richtingen te omarmen in plaats van krampachtig vast te houden aan wat was.

Het loslaten is makkelijker wanneer je meegaat met de stroom van het steeds veranderende leven. Het proces van Pluto retrograde kans om spiritueel te evolueren en doelgericht te groeien naar nieuwe hoogten!

Bouw aan jezelf tijdens deze tijd van beproeving. Door aan jezelf te bouwen vergroot je kans op materiële groei, geluk en succes wanneer Pluto in Steenbok weer direct zal gaan vanaf  4 oktober 2020.

Lees verder voor de invloed van Pluto retrograde op de dierenriemtekens! 

PLUTO RETROGRADE 2020 voor alle dierenriemtekens

RAM

Pluto retrograde in het Huis van Carrière en Bestemming brengt significante veranderingen in de carrière van de Ram. Omarm eventuele moeilijkheden, tegenslagen en uitdagingen, want wat er ook gebeurt, deze uitdagingen zullen je de weg wijzen naar je werkelijke doel. 

Laat alles achter wat groei on de weg staat. Mars gaat vanaf 9 september 2020 retrograde en vanaf dat moment wordt je echt uitgedaagd om los te komen van alle stagnerende aspecten van je leven.

STIER

Pluto retrograde in het Huis van Levensbeschouwing daagt je uit om oude en vastgeroeste overtuigingen te doorbreken. Deze overtuigingen voelen wellicht veilig en vertrouwd voor jou, maar die hebben wel jouw zelfontwikkeling beperkt. Van augustus tot oktober 2020 wordt je bewust van hoezeer onbewuste invloeden jou als persoon hebben beïnvloed en beperkt.

Zelfonderzoek en zelfontwikkeling brengen nieuwe perspectieven.

TWEELINGEN

Pluto retrograde in het Huis van de Ziel is een periode van vernieuwing, evaluatie en regeneratie op het gebied van geld van de partner, gedeelde financiën en andere vormen van samenwerking, transformatie en seksualiteit. Een productieve periode van consolidatie en aanpassingen om hierbinnen een ​​beter evenwicht te bereiken. 

Van augustus tot en met oktober 2020 krijgt Tweelingen te maken met groepsdruk, tegenwerking en conflicten. Deze uitdagingen openen dan weer deuren tot nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe mogelijkheden. 

KREEFT

Pluto retrograde in het Huis van Relaties daagt uit om je relaties opnieuw in evenwicht te brengen. De tijd is gekomen om je eigen veranderende emotionele behoeften te verduidelijken en deze kenbaar te maken. Ook jij gaat door een groot transformatieproces. Van augustus tot oktober 2020 zijn er uitdagingen in jouw carrière die van invloed zijn op je partner. Wederzijdse oplossingen zijn vereist. Niet alle relaties zullen overleven, dus Pluto retrograde kan een afscheid, maar ook een nieuwe relatie brengen. 

LEEUW

Pluto retrograde in het Huis van Werk, Dagelijkse routine en Gezondheid daagt je uit om verbeteringen aan te brengen in je dagelijkse routine of op het werk. Wat zijn mijn prioriteiten? Wat kan ik doen om efficiënter te leven, mijn energieniveau te verhogen en werkgerelateerde stress en angst te verminderen? Wat kan ik doen om ongezonde gewoontes te veranderen? Pluto retrograde is een periode van vernieuwing, verjonging en regeneratie om beter te zorgen voor jezelf, gezonder te eten en meer te bewegen.

MAAGD

Pluto retrograde in het Huis van Creativiteit en de Liefde daagt je uit om niet alleen liefde te geven, maar ook om te ontvangen! Pluto retrograde vraagt je om bij jezelf naar binnen te gaan om te kijken waar emotionele blokkades liggen. Het is een goed moment om beperkingen van je af te schudden en je te richten op wat je leuk vindt, je creatieve ambities en projecten die jou echt inspireren. Pluto retrograde is een periode van vernieuwing, verjonging en regeneratie op het gebied van Liefde en Romantiek, Zelfontwikkeling en Kinderen (ook je innerlijk kind).

WEEGSCHAAL

Pluto retrograde in Het Huis van Familie en Privé daagt je uit om dringende aangelegenheden thuis en in de familie aan te pakken. Pluto retrograde kan duiden op een ingrijpende renovatie aan je huis, een verhuizing of aanpassingen in de thuissituatie. Pluto retrograde zet je vooral in augustus tot oktober voor het blok om onderliggende emotionele problemen aan te pakken.

Tijdens deze periode kan de Weegschaal worden geconfronteerd met onrust in de relationele sfeer. De retrograde Pluto in Steenbok wil dus dat je actie onderneemt om diepgaande veranderingen door te voeren in je privéleven. Het is alles of niets om problemen met een huis of familieleden op te lossen.

SCHORPIOEN

Pluto retrograde in het Huis van Communicatie daagt de Schorpioen uit om effectiever te communiceren, communicatieve vaardigheden te verbeteren en duidelijker te zijn. Pluto retrograde is een perfecte periode om communicatieve vaardigheden en technologie te verbeteren en te upgraden. 

Van augustus tot oktober 2020 kunnen er grote veranderingen zijn op het werk of school waardoor er nieuwe manieren gevonden moeten worden om moet vinden om gezond te blijven en stress te verminderen.

BOOGSCHUTTER

Pluto retrograde in het Huis van Financiën legt de focus op financiële zaken en bronnen van inkomsten. Tijdens Pluto retrograde is er financiële winst te behalen, maar blijf realistisch.

Consolidatie en verbeteringen aanbrengen in geldzaken is in deze periode beter dan nog meer geld verdienen. Tussen augustus en oktober 2020 komen er creatieve mogelijkheden en wil je financiële risico’s nemen. Pas daar mee op.

STEENBOK

Pluto retrograde in het Huis van Persoonlijkheid mag worden gezien als de poort naar een nieuwe jij. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook innerlijk en je emotionele aanwezigheid. Tijdens deze periode vinden er in je persoonlijk leven gebeurtenissen plaats waardoor jij een ware transformatie doormaakt. Pluto retrograde daagt je uit tot om afscheid te nemen van zelfbeperkende overtuigingen. Een periode van vernieuwing, verjonging en regeneratie voor wat betreft je persoonlijkheid, ego, het uiterlijk, hoe je jezelf ziet en hoe anderen je zien.

WATERMAN

Pluto retrograde in het Huis van Onthechting, het Onderbewuste en het Verborgene daagt je uit om terug te gaan naar de basis om de weg naar jezelf terug te vinden.

Probeer tijdens deze retrogradeperiode van vernieuwing, verjonging en regeneratie zoveel mogelijk ruimte te creëren voor innerlijke contemplatie. Houd een dagboek bij om je innerlijke proces bij te houden, je dromen hebben een bijzondere boodschap, maak tijd vrij voor spirituele oefeningen. Laat emotionele patronen uit het verleden los die jou in ontwikkeling hebben beperkt. Durf jezelf kwetsbaar op te stellen. Je vindt kracht in je kwetsbaarheid.

VISSEN

Pluto retrograde in Het Huis van Groepsprocessen en Maatschappelijke Betrokkenheid daagt Vissen uit om te kijken naar jouw eigen inbreng in je vriendengroep en andere groepen waar je bij betrokken bent. Pluto retrograde is een periode van vernieuwing, verjonging en regeneratie op gebied van Groepsprocessen. Durf jij jezelf te zijn binnen de groep of doe je je best om jezelf aan te passen? Wat houdt je eigenlijk tegen om jezelf te durven zijn?

error: Content is protected !!