Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.
BLAUWE MAAN 31 01 2018

De totale Blauwe Maansverduistering in Leeuw van 31 januari 2018

De totale Maansverduistering van 31 januari 2018 valt op 11º in het vurige rijk van Leeuw.
Dit wordt ook wel een “Blauwe Maan” genoemd, omdat het de tweede Volle Maan in dezelfde maand is.

En deze is wel heel bijzonder, want deze de derde Supermaan op rij is … en de eerste Blauwe Maansverduistering in 150 jaar!

De Zon in Waterman en de Maan in Leeuw staan tegenover elkaar. De Aarde staat in het midden.
De Maan bevindt zich in de schaduw van de Aarde en krijgt geen licht van de Zon, de kleur van de Maan wordt rood van kleur.
De totaliteit van de Maansverduistering duurt 1 uur en 16 minuten en is alleen waarneembaar in Noordwest-Amerika, de Stille Oceaan, Azië en Australië.

Vergelijkbare gebeurtenissen zoals deze zich in de Winter van 1999 hebben voorgedaan komen terug en vragen alsnog om een oplossing.
Op 31 januari 1999 viel de Maansverduistering ook op 11º in de Leeuw.
Blijf waakzaam.
Deze volatiele Maansverduistering wordt in de komende maanden regelmatig getriggerd, waaronder een conjunctie met de zuidknoop in april 2018 en met de rode strijder Mars in juni en oktober 2018.

Vooral Finland, Rusland en Iran worden door deze Maansverduistering beïnvloed.
Iedereen met de ascendant, Zon of Maan in Leeuw of Waterman in de geboortehoscoop of de Solaar voor 2017/2018, worden het meest beïnvloed door deze Maansverduistering.

Of het nu op een persoonlijk of wereldwijd niveau is, deze drie Supermanen onthullen de waarheid. De waarheid is de poort tot verandering, vooruitgang en groei.

De asteroïde Ceres vervult de hoofdrol in deze Maansverduistering. Ceres is onafhankelijkheid en maakt zich sterk voor de rechten voor de vrouw.
Ceres, symboliseert het feminisme, het niet-traditionele moederschap, zoals onafhankelijke werkende vrouwen. Als de godin van de Landbouw heerst Ceres over de gewassen, de oogst, natuurlijke hulpbronnen en het milieu.
De conjunctie van de Volle Maansverduistering met Ceres vestigt de wereldwijde aandacht op de rechten van de vrouw en de positie van vrouw in de patriarchale samenleving.

Ook al valt deze totale Maansverduistering in Leeuw is er een sterke link naar het dierenriemteken Kreeft door de samenstand met de vaste sterren Asellus, Australis en Acubens in het dierenriemteken Kreeft.
Kreeft is intuïtief en emotioneel, Kreeft wil zorgen, voeden en behoeden.
De Maan is verbonden met Kreeft, het vrouwelijke.
De Maan symboliseert het traditionele moederschap, het vrouwelijke aspect, gevoelswereld, emoties, onderbewustzijn, gewoonten, herinneringen, stemmingen, moederinstinct, koestering, thuis en de behoefte aan veiligheid.

Deze totale Maansverduistering fungeert als een katalysator om de ongelijke (machts)verhoudingen tussen vrouwen en mannen op te heffen en traditionele rollenpatronen te doorbreken.

Er komen nieuwe wetsvoorstellen of wetgeving over huwelijkse voorwaarden, emancipatie, de rechten van de vrouw, zwangerschapsverlof, kinderopvang, gelijke beloning en gedeelde voogdij over kinderen na scheiding.

Bovenal gaat om gerechtigheid voor ons allemaal.

error: Content is protected !!