Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.
Maansverduistering In Steenbok 16 07 2019

De gedeeltelijke Maansverduistering in Steenbok van 16 juli 2019 

De gedeeltelijke Maansverduistering in Steenbok van 16 juli 2019 

Bij een Maansverduistering staan de Zon, Aarde en Maan op één rij, waarbij de Aarde tussen de Zon en de Maan staat. 

De schaduw van de Aarde valt dan over de Maan. De Aarde vangt als het ware het Licht van de Zon, waardoor de Maan wordt overschaduwd door de Aarde. 

De Zon is het kosmische  Licht van bewustzijn. 

De Maan staat voor het gevoel, dus het gevoel wordt energetisch overgenomen door het ego van de Zon. 

De Zon opposiet de Maan benadrukt alle verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke energieën. De gedeeltelijke Maansverduistering van 16 juli 2019 is zichtbaar in het grootste deel van Azië, Australië, Afrika, Europa en het grootste deel van Zuid-Amerika.

De gedeeltelijke Maansverduistering op 24°04 in Steenbok van 16 juli 2019 is conjunct de retrograde Pluto in Steenbok en is opposiet de Zon in Kreeft. 

De oppositie met Pluto legt onze schaduwkanten open. De Volle Maan conjunct de retrograde Pluto in Steenbok en brengt intense onbewuste emoties, boosheid en dwangmatig gedrag met zich mee. Opgekropte spanning en boosheid kan vrijkomen in relaties. 

De conjunctie van de Zon met de vaste ster Pollux in Kreeft voegt een agressieve Mars-achtige invloed toe en Venus conjunct de vaste ster Canopus in Kreeft is overgevoelig, koppig en onverzettelijk. 

De retrograde Saturnus conjunct vaste ster Vega in Steenbok duidt op onterechte beschuldigingen en verlies van reputatie.

Het vierkant met Eris, de “tweelingzus” van Pluto brengt herinneringen en psychologisch trauma aan de oppervlakte. Duistere geheimen worden onthuld die te maken hebben met machtsstrijd, machtsmisbruik, geweld tegen vrouwen en seksueel misbruik in relaties, maatschappij en cultuur.

Eris vertegenwoordigt de vrouwelijke strijder en het opkomen voor gelijke rechten, dus ik voorzie een feministische golf en een opleving van de Me Too beweging. Eris strijdt tegen ongelijkheid, misbruik van macht, eerzucht en mannelijke dominantie. Eris opent onze ogen voor alles wat onaanvaardbaar en immoreel is, zowel in ons persoonlijke leven en samenleving als geheel.  

Daders krijgen hun verdiende loon en slachtoffers krijgen erkenning en worden gecompenseerd.

Het heeft geen zin om in negatieve emoties zoals woede of haat te blijven hangen. 

Met wederzijds respect en dialoog kunnen diepgewortelde problemen worden opgelost.

De Maansverduistering van 16 juli 2019 geeft hoop dat blijvende verandering en gelijkheid tussen mannen en vrouwen mogelijk is, op de werkplek en in de huiselijke omgeving.

Venus in Kreeft opposiet de retrograde Saturnus in Steenbok leidt tot een fysieke of emotionele afstand in relaties, en kan het liefdesleven of financiën beïnvloeden. 

Venus driehoek Neptunus verzacht deze “koude douche” en maakt het gemakkelijker om onderlinge relaties te herstellen. 

We moeten het samen doen.

Jezelf inzetten voor een goed doel, vrijwilligerswerk of het menselijke verschil te maken in de samenleving of in de politiek. 

Saturnus sextiel Neptunus brengt hoop dat vanuit strijd en verdeeldheid, iets goeds kan voortkomen.

De Maansverduistering van 16 juli borduurt verder op thema’s van de Zonsverduistering van 2 juli 2019. Deze Verduisteringsfase wordt afgesloten met de Zonsverduistering in Steenbok op 26 december 2019.

error: Content is protected !!