Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Vrijdag, 19 augustus 2022

Vrijdag, 19 augustus 2022
De Maan in Stier in Laatste Kwartierfase is bedoeld om de twee weken die achter ons liggen te analyseren en te bezien wat het ons heeft gebracht. Stier gaat over geld, liefde, relaties, bezittingen, kunst en muziek. Bouw verder aan het waardevolle, maar laat gaan wat je niet meer nodig hebt.
Mercurius in Maagd inconjunct de retrograde Saturnus in Waterman maakt het lastig om een positief oordeel te hebben over het realiseren van iets wat je voor ogen hebt. Het is alsof de dingen niet te realiseren of onhaalbaar zijn of dat je net niet de benodigde informatie krijgt om een doel te bereiken. Je zou er ontmoedigd door raken…
De Laatste Kwartiermaan is conjunct Mars in Stier en vormt een driehoek met de retrograde Pluto in Steenbok en dan zien we wat er aan de hand is en waar we staan. Ook al voelen dingen zwaar en onwerkelijk, het leven gaat gewoon door.

error: Content is protected !!