Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Maandag, 29 augustus 2022

Maandag, 29 augustus 2022
De Toenemende Maan in Weegschaal gaat over relaties en eerlijkheid en vraagt om het evenwicht in ons leven te herstellen. De stressvolle periode waarin we leven vraagt veel van ons allemaal.
Deze Maan conjunct Mercurius in Weegschaal driehoek Mars in Tweelingen laat een grote behoefte zien om samen te werken en het vinden van balans of in ieder geval streven naar harmonie en samenwerking.
Door de oppositie van deze Maan in Weegschaal met de retrograde Jupiter in Ram, de reuzenplaneet van expansie en groei, worden gevoelens nog groter dan ze al zijn. Het kan je het gevoel geven dat je emotioneel kan ontploffen als je geen uiting kan geven aan wat er in jezelf omgaat. Jupiter brengt licht in de duisternis en laat je op die manier zien waar je pijn ligt en wat er nodig is om deze pijn ongedaan te maken of te verzachten. Er komen antwoorden en openheid.

error: Content is protected !!