Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Maandag, 20 september 2021

Maandag, 20 september 2021
De Volle OogstMaan in het gevoelige Waterteken Vissen vergroot onze gevoeligheid en empathie. Vissen is verbonden met Neptunus en symboliseert artistieke creativiteit, fantasie, muziek en poëzie. Vissen is emotioneel gevoelig, dromerig, intuïtief, fantasierijk en meelevend, maar kan ook disfunctioneel zijn in de zin van verslaving of wegvluchten uit de dagelijkse werkelijkheid. Het is goed om zo nu en dan af te dwalen in de astrale wereld, te mediteren en te dromen, maar dan wel in verbondenheid te blijven met de Aarde.
De Zon in het Aardse Maagd, die Moeder Maan conjunct de retrograde Neptunus in Vissen in haar Volle wasdom doet stralen, helpt ons geaard te blijven en laat ons dankbaar zijn voor alles wat de natuur ons schenkt. Het is het begin van een prachtige periode van innerlijke groei waarin we anderen helpen, hulp vragen en hulp krijgen waar nodig.
Het is Volle OogstMaan … De vruchten zijn rijp, de rijke oogst van Moeder Natuur wordt binnengehaald … en wat mag jij oogsten?
Lees meer over deze Volle Maan voor alle dierenriemtekens onder NIEUWS op deze website.

error: Content is protected !!