Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Woensdag, 20 januari 2021

Woensdag, 20 januari 2021
Vandaag betreedt de Zon het luchtteken Waterman. Een nieuwe energie waarmee het dagelijks leven ook in een stroomversnelling komt. Deze dag is in potentie een geschikte dag voor alle vormen van communicatie en sociale interactie, delen van informatie en besprekingen.
De Maan in Stier in in haar Eerste Kwartierfase versterkt het gevoel van een frisse nieuwe start, een belangrijke verschuiving. De rechterkant van de Maan is nu zichtbaar. De Maan ‘groeit’ en zo ook de energie op Aarde! Tijdens deze fase vraagt de Maan om oude gewoontes en denkbeelden te veranderen of los te laten voordat we verder kunnen met onze plannen. In de periode waarin het oude voor het nieuwe wordt verruild kunnen we te maken krijgen met wat tegenwerking, alsof de Maan ons op de proef stelt. Door deze leermomenten merken we het effect van onze acties ons heen hebben en wordt de universele Wet van Oorzaak en Gevolg duidelijk merkbaar. Deze Maan brengt ons hernieuwde energie en zet aan tot actie en het ontplooien van initiatieven.
Vandaag is Mars exact op 6º conjunct Uranus in Stier en dat is een significante verschuiving van energie vooral op het gebied van de manier waarop je met geld omgaat.

error: Content is protected !!