Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Vrijdag, 22 januari 2021

Vrijdag, 22 januari 2021
De Maan in Stier is sextiel Neptunus in Vissen en driehoek Venus en Pluto in Steenbok, dus kort samengevat gaat het vandaag over het gevoel van veiligheid.
Sferen en stemmingen kunnen je dag maken of breken, want gevoelens komen en gaan. Negatieve mensen en omstandigheden putten je uit, dus zoek zoveel mogelijk de zon op om je op te laden met positive energie. Mars in Stier is vierkant Jupiter in Waterman en dit krachtige spanningsveld daagt uit om risico’s te nemen en grenzen te overschrijden. Jupiter in Waterman stimuleert het ontwaken en bewustzijnsgroei en Mars doorbreekt dat proces.
Doordat de Maan vierkant Mercurius in Waterman is kunnen er communicatiemoeilijkheden ontstaan in je directe omgeving. Gevoelens en emoties krijgen de overhand. Een dag van kritiek of zelfs vervelend nieuws. Morgen weer een dag!

error: Content is protected !!