Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Woensdag, 11 mei 2022

Woensdag, 11 mei 2022
Vanaf vandaag tot 16 mei 2023 tot 28 oktober 2022 reist de Grote Weldoener Jupiter door het vuurteken Ram. Van Vissen naar Ram, dat is een doorgang van het verleden naar de toekomst. Jupiter in Ram voelt als een nieuwe start, een nieuw begin. Naast nieuw elan en het initiëren van goede voornemens kan echter ook eigenbelang en doordrammerig gedrag opspelen.
Jupiter zal op 28 oktober 2022 terugkeren naar Vissen om het vertrouwen te herstellen. Vanaf 22 december 2022 is Jupiter weer terug in Ram. In deze periode waarin Jupiter van Vissen naar Ram gaat, krijgen we de kans om in deze tijd van verandering dingen in onszelf uit te werken.
De rol van Mercurius retrograde is nu die van leraar en gids, die ons de weg wijst in de boven- en onderwereld. Vanuit de duisternis brengt hij je terug in het Licht. Hij helpt ons om je schaduwkanten te ontdekken en met de invloed van Jupiter zijn we in staat om uit de eigen schaduw te treden wanneer je gereed bent om deze zelf te zien en te erkennen. Het schenkt je waardevolle inzichten, dus let op en leg pen en papier bij de hand. Inzichten en Aha momenten zijn mogelijk vandaag. Een tipje van de sluier wordt opgelicht.

error: Content is protected !!