Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Maandag, 18 oktober 2021

Maandag, 18 oktober 2021

De Grote Weldoener Jupiter in Waterman gaat vanaf vandaag weer direct! Jupiter was retrograde sinds 20 juni 2021 en gaat volle kracht vooruit. Zo ook het tempo van ons leven, de dingen nemen een verhoogde vlucht. Nieuwe vensters openen zich en schenken ons een andere kijk op de wereld. Eventuele hindernissen op je pad gaan zich vanzelf oplossen nu je weer een duidelijk toekomstbeeld voor ogen hebt.

De Zon in Weegschaal staat vandaag echter vierkant op Pluto in Steenbok.

Door dit sterke planetaire spanningsveld wordt je geconfronteerd met je schaduwkant, iets wat aan de ene kant zeer confronterend en beperkend kan zijn, maar tegelijkertijd ook de mogelijkheid biedt om transformatie binnen jezelf toe te staan. Je kunt dus vandaag te maken krijgen met tegenwerking of een vorm van machtsstrijd over een bepaalde situatie. Niet alles is vriendelijk bedoeld. Met deze energie moeten we opkomen voor onszelf.

De Wassende Maan in Vissen is conjunct retrograde Neptunus in Vissen en sextiel Pluto in Steenbok. Deze zachte energie neemt de zwaarte van het vierkant tussen de Zon en Pluto enigszins weg, waardoor we dankbaar zijn voor de dingen die we wel hebben.

error: Content is protected !!