Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Donderdag, 25 maart 2021

Donderdag, 25 maart 2021
Op zich een positieve energie vandaag! De Wassende Maan in Leeuw komt vandaag precies tegenover Jupiter te staan, de reuzenplaneet van expansie en groei, waardoor gevoelens nog groter lijken te worden dan ze al zijn. Het kan je het gevoel geven dat je emotioneel kunt ontploffen als je geen uiting kan geven aan wat er in jezelf omgaat. Jupiter brengt licht in de duisternis en laat je op die manier zien waar je pijn ligt en wat er nodig is om deze pijn ongedaan te maken of te verzachten. De Maan in Leeuw brengt enthousiasme, optimisme en vooruitkijken met zich mee, dat het mogelijk is om je dromen waar te maken! Obstakels zijn er niet om je het leven moeilijker te maken, het zijn ware uitdagingen, sporen je aan om nooit op te geven en maken je sterker waar nodig….

error: Content is protected !!