Waardeer ons werk en steun ons via een abonnement

U kunt inloggen indien u al een account heeft, of lees alleen een gedeelte van de pagina's totdat u dit bericht ziet. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Dinsdag, 24 augustus 2021

Dinsdag, 24 augustus 2021

De Afnemende Maan in Vissen is conjunct retrograde Neptunus in Vissen en is opposiet Mercurius in Maagd. Met deze energie kunnen we overgevoelig reageren op situaties. 

Het valt niet mee om objectief te zijn en te blijven. 

Vandaag krijg je op een subtiele manier boodschappen door, maar wees voorzichtig…. 

Je kunt je echter vergissen in mensen of situaties….De Maan in Vissen maakt je supergevoelig, maar maakt het ook moeilijk om onderscheid te maken of iets nu echt is of dat je het je verbeeld, of iets gespeeld is of dat er juist meer speelt.

Probeer je toch te verplaatsten in de ander, hoe de ander zich voelt, want dan kun je een goed oordeel vormen en komen antwoorden vanzelf. 

error: Content is protected !!